Met de invoering van de wet kansspelen op afstand (wet Koa) is de
belangrijkste doelstelling van Stichting Nederlandse PokerBond behaald:
een wettelijk kader waarbinnen partijen een beleid moeten
implementeren met aandacht voor de veiligheid van spelers.

Wij zijn er bijzonder trots op dat we middels samenwerking met
de ministeries, focusgroepen, workshops en beleidsrapporten
hebben kunnen bijdragen aan verbetering van het wettelijke kader
in een voorheen ongereguleerde markt.

Wij danken al onze partners voor de samenwerking en het vertrouwen.

Het behalen van de belangrijkste doelstellingen betekent dat
Stichting Nederlandse Pokerbond niet langer als zodanig actief is.