Twitter

Stichting Fiscale Pokerprocedure
                                                                                                                                                      

Bezwaar aangifte Kansspelbelasting

 

Hoe maak ik bezwaar tegen mijn eigen aangifte?

Bezwaar maken houdt in dat je een brief naar de Belastingdienst stuurt en daarin vermeldt op welke gronden je het niet eens bent met de aangifte kansspelbelasting die je hebt gedaan. Met het indienen van dit bezwaarschrift zorg je ervoor dat de aangifte niet vast komt te staan en je bij winst in de proefprocedure de kansspelbelasting terug kunt vorderen.
 
Je maakt bezwaar door een bezwaarschrift in te dienen bij de Belastingdienst. Dit bezwaarschrift moet je binnen 6 weken nadat je aangifte hebt gedaan (op de dag nauwkeurig) naar de Belastingdienst verzenden. In het bezwaarschrift moet je altijd vermelden:
-               Je naam en BSN- nummer
-               De aangifte inclusief aangiftenummer waartegen je bezwaar maakt.
-               Motivering van het bezwaar.
-               Ondertekening.
 
Deelnemers aan de proefprocedure kunnen een standaard bezwaarschrift opvragen.
 
 
Hoe maak ik bezwaar tegen een naheffingsaanslag?
 
Bezwaar maken houdt in dat je een brief naar de Belastingdienst stuurt en daarin vermeld op welke gronden je het niet eens bent met de naheffingsaanslag. Met het indienen van dit bezwaarschrift zorg je ervoor dat de naheffingsaanslag niet vast komt te staan en je bij winst in de proefprocedure de kansspelbelasting terug kunt vorderen.
 
Je maakt bezwaar door een bezwaarschrift in te dienen bij de Belastingdienst. Dit bezwaarschrift moet je binnen 6 weken nadat je de naheffingsaanslag hebt ontvangen (op de dag nauwkeurig) naar de Belastingdienst verzenden. In het bezwaarschrift moet je altijd vermelden:
-               Je naam en BSN- nummer
-               De naheffingsaanslag inclusief aanslagnummer waartegen je bezwaar maakt.
-               Motivering van het bezwaar. 
-               Ondertekening.
 
Indien je de kansspelbelasting niet wilt betalen voordat er een uitspraak is in de proefprocedure, dien je in het bezwaarschrift expliciet om uitstel van betaling te verzoeken.
 
Deelnemers aan de proefprocedure kunnen een standaard bezwaarschrift opvragen.
 
 
Disclaimer:
 
Deze pagina bevat uitsluitend algemene informatie over de Stichting Fiscale Pokerprocedure, haar werkzaamheden en haar standpunten. Het gebruik van deze pagina en de daarin opgenomen informatie is voor eigen risico van de gebruiker. Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
 
De stichting spant zich in om deze pagina goed te laten functioneren en toegankelijk te houden. De stichting kan dit niet garanderen en is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik, hetzij het verminderd of tijdelijk niet functioneren of niet bereikbaar zijn van de website.
 
Hoewel de stichting grote zorg heeft besteed aan de inhoud van deze pagina staat zij niet in voor de juistheid en volledigheid daarvan. De stichting is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die verband mocht houden met de onjuistheid of onvolledigheid van informatie vermeld op deze pagina of voor schade die verband houdt met het gebruik van die informatie.
 
Verwijzingen naar of links met andere websites dienen alleen voor het gemak en ter informatie van de gebruiker. De stichting heeft geen onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid, de juistheid of toepasselijkheid van de inhoud van deze websites.
 
Gegevens/ bescheiden van deze pagina mogen enkel met bronvermelding worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, mits dit geen schade toebrengt aan de oorspronkelijke doelstelling of de context waarin deze gegevens/bescheiden zijn vermeld. Het auteursrecht op deze website berust bij de stichting. De Auteurswet is dan ook onverkort van toepassing.
 
 

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates