Twitter

BondsBlog

blog

 

Een nieuwe richting

Door Rolf Slotboom, 19 oktober 2017


Wat u nu leest is mijn laatste bijdrage als woordvoerder van Stichting Nederlandse PokerBond. Want: ik ga ermee stoppen.

Jarenlang heb ik mij met hart en ziel ingezet om de belangen van pokerspelers zo optimaal mogelijk te dienen. Hieraan komt nu dus een eind.


Doelstellingen bij aantreden

Bij mijn aantreden in maart 2011 had ik de volgende belangrijke doelstellingen:

 1. Helpen verbeteren van het imago van poker.
 2. Helpen vergroten van de (politieke) invloed van de PokerBond t.b.v. verbetering van het Nederlandse kansspelbeleid.
 3. Helpen vergroten van het bewustzijn bij politiek en beleidsmakers dat belangen van burgers/spelers niet werden gediend in de bestaande, ongereguleerde situatie, en niet in lijn waren met de initiële, primaire doelen van het Nederlandse kansspelbeleid: consumentenbescherming en preventie van gokproblematiek.
 4. Helpen vergroten van het belang dat pokerspelers hechten aan de inspanningen van de PokerBond.
 5. Helpen vergroten van het bewustzijn van pokerspelers dat een passend wettelijk kader voor online kansspelen een stuk wenselijker is dan de bestaande, ongereguleerde situatie.
 6. Helpen zorgen dat politiek gezien meer waarde wordt gehecht aan belangen van pokerspelers, en dat deze belangen ook in voldoende mate worden meegenomen in het uiteindelijke kansspelbeleid.
 7. Helpen versnellen van de voortgang van het genoemde passende wettelijke kader.


Trage, stroperige besluitvorming

Toen ik in maart 2011 aantrad, liet ik er geen twijfel over bestaan: ik zou er persoonlijk wel even voor zorgen dat het trage en stroperige politieke proces aanzienlijk zou worden versneld.

Het eindresultaat kent u: het is nu 2017, en de online regulering is er nog steeds niet! Althans, nog niet helemaal. De wet Kansspelen op Afstand (KOA) ligt momenteel bij de Eerste Kamer, en feitelijk gezien is dat al heel wat. Immers, het houdt in dat het wetsvoorstel dat online kansspelen gaat reguleren wél door de Tweede Kamer is gekomen, een horde die jarenlang maar niet genomen leek te kunnen worden. (Dit gebeurde uiteindelijk toch, vlak voor het politieke zomerreces van 2016.) En kijkend naar de intrinsieke motivatie vanuit Den Haag om te komen tot passende wetgeving, in combinatie met het in toenemende mate gefragmenteerde politieke landschap, is het door de Tweede Kamer komen van KOA eigenlijk al een prestatie van formaat – alhoewel het vanwege de traagheid en stroperigheid van de besluitvorming lang niet altijd zo voelt.Een kort overzicht: wat hebben we bereikt – en wat niet?

Met uitzondering van genoemd punt 7 uit de lijst met doelstellingen (helpen versnellen van de besluitvorming), denk ik dat we als PokerBond best tevreden kunnen zijn, omdat op de meeste punten de gewenste doelstellingen geheel of gedeeltelijk zijn gehaald:

 1. Imago van poker ontegenzeggelijk verbeterd. Zowel in mainstream media als bij de politiek wordt poker minder negatief beoordeeld, en vaker genoemd in relatie tot termen als ‘slim’ en ‘kundig’ – en hier hebben wij als PokerBond zeker een rol in gehad.
 2. Toegenomen politieke invloed voor PokerBond. Politieke invloed krijg je als organisatie niet zomaar, die moet je bevechten. En als je die invloed dan eenmaal hebt, dan moet je keer op keer aantonen dat de visie of expertise van jouw organisatie daadwerkelijk meerwaarde heeft in het politieke proces. Van een periode van strijd en roepen van buitenaf zijn wij als PokerBond langzaamaan gegroeid richting gevestigde orde, of beter gezegd: richting directe en ook significante invloed als gewaardeerd gesprekspartner. Was in eerste instantie deze invloed veelal beperkt tot insturen van onze rapporten, toen men op basis hiervan doorkreeg dat wij een betrouwbare en kundige gesprekpartner waren, werden wij meer en meer geraadpleegd. In toenemende mate werden wij vanuit politiek en beleid geconsulteerd over zaken als belasting, international liquidity, en een afgewogen balans tussen consumentenbescherming een voldoende attractief spelaanbod. En zonder onszelf al te zeer op de borst te willen kloppen: de meeste van onze aanbevelingen hebben daadwerkelijk hun plek gevonden in het uiteindelijke wetsvoorstel, soms zelfs onverkort en ongewijzigd.
 3. Toegenomen politiek bewustzijn over regulering van kansspelen. Een aantal jaren geleden was er politiek nog meer weerstand tegen regulering van online kansspelen dan nu, en vond het toch steekhoudende argument dat juist in een ongereguleerde situatie consumentenbescherming niet werd gediend maar weinig weerklank. Door samen met andere voorstanders van een passend wettelijk kader toch continu dit argument te blijven benadrukken (‘als consumentenbescherming een primair doel is, dan is niet reguleren simpelweg geen optie’) is geleidelijk aan een bepaalde mate van consensus ontstaan dat er ‘iets’ moest gebeuren. En aan ons om te zorgen dat in dat ‘iets’ de belangen van pokerspelers niet zouden ondersneeuwen!
 4. Toegenomen waardering van spelers voor inspanningen. Pokerspelers zijn vaak nogal individualistisch georiënteerd. Enigszins kort door de bocht geformuleerd, wil een relatief groot gedeelte van hen gewoon lekker spelen. Of dit nu legaal is of niet, of er al dan niet sprake is van een goed preventiebeleid, en hoe precies de belastingregels zijn, dat zijn zaken waar lang niet alle pokerspelers zich voor interesseren. Nog altijd zegt een relatief groot gedeelte van pokerspelers: “Laat mij maar lekker spelen zonder enige bemoeienis van de overheid”, ondanks dat zij hiermee spelen zonder wettelijke bescherming en ook zonder een correcte invulling van hun belastingplicht. Niettemin ziet een toenemend aantal spelers wél de waarde van een passend wettelijk kader, met eerlijker belastingregels, en betere bescherming voor diegenen die door gokken mogelijk in de problemen zouden kunnen komen. In toenemende mate werden/worden door spelers hierbij de inspanningen van ons als Bond op waarde geschat, mogelijk ook omdat spelers via onze Raad van Advies direct of indirect invloed hadden op de inhoud van onze rapporten, danwel punten op de agenda konden zetten.
 5. Wensen van pokerspelers staan ook daadwerkelijk in KOA. Enkele voor pokerspelers belangrijke punten die expliciet staan vermeld in KOA: internationale liquiditeit, geen afgeschermde markt, geen beperkingen op voorhand van het aantal vergunninghouders, verschuiving van de belastingplicht van spelers naar aanbieders, en geen al te grote beperkingen van bonussen of anderszins verschraling van de spelvoorwaarden. Stuk voor stuk punten waarvoor wij ons hard hebben gemaakt!
 6. Meer oog/bewustzijn voor belangen van pokerspelers. Dat deze punten überhaupt zo in KOA staan, daar is jaren van overleg en bewustwording aan vooraf gegaan. Veel Kamerleden hebben geen of weinig affiniteit met kansspelen, laat staan met online kansspelen. Toen ik begon in mijn rol bij de PokerBond, waren maar weinig politici, bestuurders en beleidsmedewerkers zich bewust van het verschil tussen poker en (andere) kansspelen. Laat staan dat zij groot belang hechtten aan zodanige spelvoorwaarden en aan eerlijker belastingregels die pokerspelers in staat zouden stellen ook in het toekomstige legale online aanbod nog winnend te kunnen spelen. Met KOA zoals die nu voorligt is dit voor pokerspelers nog steeds mogelijk! En gezien de uitgangssituatie met weinig politieke prioriteit of waardering voor het bovenstaande, is deze uitkomst iets waar wij met zijn allen best trots op mogen zijn – want het had voor pokerspelers heel wat slechter kunnen uitpakken.

 


Afscheid

Jarenlang heb ik intern bij het bestuur van de PokerBond aangegeven dat ik in ieder geval wilde aanblijven totdat KOA door de Eerste Kamer zou zijn. Dan pas zou ik het gevoel hebben dat ons hoofddoel bereikt zou zijn; eerder dan dat wilde ik eigenlijk niet stoppen.

Ik had mijn focus voor wat betreft de eindstreep in eerste instantie gezet op 2014 en vervolgens op 2016, de jaartallen die werden genoemd voor verstrekking van de eerste vergunningen. Met alle politieke vertraging rondom de formatie, en met de onduidelijkheid wanneer behandeling in de Eerste Kamer eindelijk gaat plaatsvinden, is zelfs 2018 nu nog geen zekerheid. Zo werd vorige week door Henk Kesler van de Kansspelautoriteit genoemd als mogelijke datum voor licenties 1 januari 2019, en 1 juli 2019 voor operationeel. En omdat in mijn nieuwe situatie (ik heb intussen een prachtig gezin, en werk actief op terreinen als sport, dopingpreventie en responsible gaming) de rol van poker of van de PokerBond langzamerhand steeds kleiner aan het worden was, vond ik het moment gekomen om te kiezen voor iets anders.

Dit anders is: zitting nemen in de bestuurscommissie van Amsterdam Noord, tot de komende gemeenteraadsverkiezingen in de lente van 2018.

Iets waar ik naar uitkijk, omdat ik weliswaar vaak een enigszins politieke rol heb vervuld, maar nog nooit daadwerkelijk in een Raad heb gezeten.


 

Dank!

Lang verhaal kort: Dank aan jullie allemaal: aan alle pokerspelers, en voor de input, constructieve kritiek en ook waardering die ik door de jaren heen heb mogen ontvangen. Ik heb mij met plezier ingezet voor het bereiken van de genoemde doelen.

Ik hoop dat het eindresultaat jullie goedkeuring kan wegdragen.

 

Relevante links:

Alle rapporten PokerBond op een rij (PokerBond, 2017)
Alle PokerBond blogs Rolf Slotboom op een rij (PokerBond, 2017)
Alle officiële bekendmakingen over KOA, dossiernummer 33996, op een rij (Overheid.nl, 2017)
Alle uitspraken over kansspelbelasting op een rij (TaxLive, 2017)
Organiseren van kansspelen op afstand (Eerste Kamer, 2017)
Kansspelen op afstand aangenomen (Rijksoverheid.nl, 2016)
Wetsvoorstel Kansspelen op Afstand gewijzigd door de Tweede Kamer (Navigator, 2016)
Interview Rolf Slotboom over behandeling wetsvoorstel Kansspelen op Afstand door Tweede Kamer (PokerNews, 2016)
Nieuwe wetsvoorstel KOA eindelijk in de Tweede Kamer (PokerNews, 2016)
De week van Rolf Slotboom (PokerNews, 2016)
Rolf Slotboom over politieke ontwikkelingen, PokerBond & Ik Ben KOA (PokerNews, 2015)
Hoe staat het met de regulering van online kansspelen? PokerBond woordvoerder Rolf Slotboom geeft antwoord (PokerNews, 2015)
Rolf Slotboom over de Nederlandse PokerBond en nieuwe kansspelwetgeving (Pokeren.nl, 2014)
PokerBond stelt zich pragmatisch op in kansspeldiscussie (SportsKnowhowXL,2014)
10 vragen aan Rolf Slotboom (PokerNews, 2013)
Rolf Slotboom van de Nederlandse PokerBond (PokerNews, 2013)
Verkiezingen: wat vinden de politieke partijen van online kansspelen? (PokerCity, 2012)
Nederlandse PokerBond: Experts schijnen hun licht over de Zaak-Hollink (PokerNews, 2012)
Jonge Democraten dienen motie in over online gokken (PokerStrategy, 2012)
Nederlandse PokerBond: Mogelijke doorbraak belasting? (PokerNews, 2011)
Gokken, poker en het monopolie van Holland Casino (Jonge Democraten, 2011)
Rolf Slotboom de nieuwe woordvoerder bij de PokerBond (PokerListings, 2011)
Rolf Slotboom nieuwe gezicht PokerBond (NU Sport, 2011)
PokerBond strikt Rolf Slotboom (PokerCity, 2011)
Rolf & de Bond: Een mooi begin! (PokerBond, 2011)


Archieffoto's 2011-2017: Ik Ben KOA, PokerBond, Gaming In Holland, IFP, Centrum voor Verantwoord Spelen, LEF Magazine, Holland Casino

Cardcharacters5

 

Welke kant gaan we op?

Zestien voorspellingen voor poker/wetgeving

 Door Rolf Slotboom, 24 november 2016

 

Onlangs las ik een stuk met een aantal voorspellingen voor online gaming in het algemeen. Dit gaf mij het idee om eens een soortgelijk lijstje te maken voor poker, zowel online als landbased.

Immers, op het gebied van wetgeving gebeurt er van alles. En iedereen ziet dat het (ook online) poker van nu nauwelijks nog te vergelijken is met de jaren van de poker hype. Met andere woorden, waar gaat het heen?

Zonder garanties – maar dat spreekt voor zich. :)

 

voorspelling

 

1. Er zal door partijen die niet voor regulering van online kansspelen zijn, een sterke lobby worden gevoerd om het wetsvoorstel te doen stranden in de Eerste Kamer. Hierbij zal vaak worden verwezen naar het kritische advies van de Raad van State.

2. Mogelijk zal ook (net als in de Tweede Kamer) de ‘vertragingskaart’ worden gespeeld. Zou de al dan niet goedkeuring in de Eerste Kamer kunnen worden getrokken over de verkiezingen heen, dan wijzigt weliswaar de zetelverdeling in de Eerste Kamer niet (die loopt niet gelijk met de zetelverdeling in de Tweede Kamer). Maar, door de gevolgen van de verkiezingsuitslag (bepaalde partijen gewonnen of juist verloren, bepaalde partijen in de coalitie of juist niet) zou het zomaar kunnen dat partijen die nu voor Koa hebben gestemd, deze mening dan zullen bijstellen. Andersom is die kans veel kleiner: wie nu tegen Koa is (SP, christelijke partijen) is dit op principiële gronden, en zal hoe dan ook tegen Koa blijven.

3. Zou Koa toch door de Eerste Kamer komen, zullen vrijwel alle grote en ook veel kleinere aanbieders een vergunning aanvragen.

4. Lang niet alle aanbieders zullen deze vergunning daadwerkelijk gebruiken.

5. De eerste maanden vanaf de vergunningverlening, zal een grote hoeveelheid reclame over de consument worden uitgestort, specifiek gericht op de (potentiele) Nederlandse speler. Doel: het onderscheidende karakter van de producten laten zien, vaste klanten extra binden en verleiden tot frequenter spelen, consumenten die nog niet online gokken verleiden dit toch te doen.

6. Hierbij wordt mogelijk gebruik gemaakt van de route ‘free games’ of ‘gratis tegoed’ om dan later de speler te verleiden tot real-money games of eigen inzetten. Vanuit verantwoord spelen perspectief en preventie van kansspelverslaving is dit een route die goed in de gaten gehouden dient te worden.

7. Een andere route die blijvend gebruikt zal worden, en die specifiek poker betreft, is wat wij ooit hebben omschreven als de pokerfuik (PDF, p.4). Door zowel landbased als online casino’s zal poker veelal als ‘fuik’ gebruikt worden om mensen te migreren naar meer winstgevende spelen. Hier hebben wij als PokerBond altijd voor gewaarschuwd, maar het blijft een aandachtspunt.

8. Waar online pokeraars nu vaak mopperen over verschraling van de spelvoorwaarden (hogere rake, beperkte rakeback, minder goede bonusvoorwaarden dan eerst) zal na regulering er een tijdelijke verbetering zijn van deze spelvoorwaarden. Tijdelijk, omdat het een poging zal betreffen marktaandeel te veroveren en zichzelf te profileren in een markt die dan volop in beweging is. Echter, nadat de stabilisatie zal hebben plaatsgevonden die momenteel in de pre-reguleringsfase ook zichtbaar is, zullen de voorwaarden weer langzaam richting het niveau van nu teruggaan.

9. Vanuit overheid en responsible gaming organisaties, en hoogstwaarschijnlijk ook vanuit online aanbieders zelf, zal campagne worden gevoerd om te wijzen op risico’s van online gokken.

10. De Kansspelautoriteit en de Belastingdienst zullen nog actiever en effectiever dan nu zich richten op sites die illegaal hun diensten aanbieden, op spelers die voor winsten op deze illegale sites geen belasting hebben betaald, en op spelers die in het verleden (in de ongereguleerde situatie) zich hebben geprobeerd te onttrekken aan hun belastingplicht.

11. Vanuit vergunninghouders zal zeer kritisch worden gekeken of de kanalisatiedoelstellingen van de overheid daadwerkelijk gaan worden gehaald, en of de Kansspelautoriteit inderdaad in staat zal zijn het resterende illegale aanbod hard aan te pakken. Zou één of beide van deze zaken niet voldoende plaatsvinden, zal de reactie zijn: “Waarom hebben wij eigenlijk een vergunning aangevraagd, met bijbehorende hoge belastingplicht, als de illegalen die deze belastingplicht niet hebben ongemoeid worden gelaten en ons eruit concurreren?” Dit zal kunnen leiden tot dreiging van vergunninghouders om liever weer illegaal te zijn.

12. Doordat online aanbieders een wettelijke zorgplicht krijgen, is de kans groot dat er meer spelers dan nu zullen worden doorgeleid naar hulp. Gecombineerd met de grote media-aandacht voor online kansspelen, de consumenten die het ‘nu toch ook weleens willen proberen’, en de waarschuwende woorden van vooral de partijen die tegen Koa hebben gestemd, zal er niet alleen een korte piek zijn in het aantal online spelers – maar ook in het aantal spelers dat hulp zal zoeken. Let wel: dit betekent niet dat er daadwerkelijk meer problematiek is dan voor de regulering! Maar zo zal het door enkele belanghebbenden wel worden uitgelegd, in de hoop de regulering (deels) te kunnen terugdraaien.

13. Voor pokerspelers zal na regulering de poker situatie even iets beter lijken dan nu. Mogelijk weer wat nieuwe spelers, die lang niet het niveau hebben van de bestaande spelers. Echter, aangezien online poker toch vooral mondiaal is en veel minder nationaal, zal dit effect slechts beperkt zijn, en bovendien tijdelijk.

14. Als alles inderdaad zo loopt voor spelers als gepland (vrijwel zelfde aanbod, maar dan nu legaal, en zonder belastingplicht), zullen deze spelers profijt ondervinden van de gereguleerde situatie, en deze ook zo ervaren. Zou er een situatie ontstaan waarbij aanbieders hun bonusvoorwaarden voor Nederlandse spelers zouden verschralen of rake verhogen om de belastingdruk te compenseren, zal een toenemend aantal spelers roepen dat ze liever hadden gezien dat alles bij het oude was gebleven.

15. Doordat online aanbieders na regulering meer mogelijkheden hebben tot sponsoring, zou op televisie en internet de situatie zoals tijdens de pokerhype misschien weer iets kunnen terugkeren. Meer programma’s, meer analyses, meer promoties, ofwel: meer leven. Wat op zijn beurt de momenteel levende perceptie (‘pokerhype voorbij’, ‘poker enigszins op retour’) al dan niet tijdelijk zou kunnen wegnemen.

16. Zou er toch weer een soort van pokerhype terugkeren, dan verwacht ik dat ditmaal vooral de pokersites zullen profiteren – en de winnende spelers veel minder. Ook in de nieuwe situatie verwacht ik dat de trend zich zal voortzetten waarbij aanbieders vooral inzetten op recreatieve spelers, en op het laten spelen van deze recreatieve spelers in een setting die waar mogelijk gescheiden is van winnende of professionele spelers.

 

Cardcharacters5

 

Het wetsvoorstel KOA eindelijk in de Tweede Kamer!

Maar wat nu?

Door Rolf Slotboom, 29 februari 2016

Het is dan eindelijk zover! In de week van 4 april zal in de Tweede Kamer het wetsvoorstel Kansspelen Op Afstand worden behandeld. Hiermee wordt een belangrijke horde genomen richting datgene waar wij als PokerBond al jaren voor strijden: een goed en passend wettelijk kader voor online poker.

Het is de voorlaatste belangrijke hobbel richting officiële regulering. Eerst vindt dus deze behandeling in de Tweede Kamer plaats, waarin alle politieke partijen inhoudelijk kunnen schieten op het wetsvoorstel, en waarbij dus ook inhoudelijk nog aanpassingen kunnen worden gemaakt. Als een meerderheid van de Tweede Kamer dit (mogelijke dus aangepaste) wetsvoorstel steunt, is de wet ‘er door’.

Maar ook dan is nog niets definitief. Immers, de wet moet dan nog als geheel worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Deze Eerste Kamer kan dan weliswaar inhoudelijk niets meer wijzigen, maar kan wel de wet afkeuren indien bijvoorbeeld procedures niet goed zouden zijn gevolgd of als de wet niet in overeenstemming zou zijn met internationaal recht. En gezien de eerdere kritiek op het wetsvoorstel van de Raad van State, is deze goedkeuring allerminst een gelopen koers.

 

 

Maar eerst dus nog die eerste hobbel van de behandeling in de Tweede Kamer – en dat is zeker geen kleine hobbel. Immers, de meerderheid van regeringspartijen VVD & PvdA is uiterst minimaal (slechts 76 van de 150 Kamerzetels), en het draagvlak voor KOA binnen de Tweede Kamer is ook bepaald niet overweldigend. Veel partijen vinden wel dat er ‘iets’ moet gebeuren, maar zijn kritisch – zie bijvoorbeeld dit interview met Nine Kooiman van de SP. Andere partijen willen liever helemaal geen regulering omdat ze principieel tegen gokken zijn. En weer andere partijen hechten nauwelijks waarde aan het goed regelen van online kansspelen, vinden het electoraal niet heel interessant, of branden liever niet hun handen aan dit dossier.

Dat is ook precies waar wij als pokerspelers heel alert op moeten zijn: dat eventuele wijzigingen in het wetsvoorstel n.a.v. de behandeling in de Tweede Kamer niet te zeer ten koste gaan van de belangen van spelers. Recent zagen we daar al een voorbeeld van, bij het door Mei Li Vos (PvdA) en Jeroen van Wijngaarden (VVD) ingediende amendement om een einde te maken aan het gedifferentieerde belastingtarief voor aanbieders. Was eerst binnen KOA het voorstel om online aanbieders na regulering 20% van hun bruto spelomzet te laten afdragen in plaats van de 29% die landbased aanbieders nu betalen, dit om te zorgen voor maximale kanalisatie, door dit amendement zou dit belastingtarief in alle gevallen 29% worden.

Hoewel dit spelers niet direct raakt (immers, het gaat om belasting voor de online aanbieder; ook met dit amendement blijft na regulering online spelen voor de speler belastingvrij), zijn er indirect wel enkele belangrijke gevolgen. Zo komt op deze manier de kanalisatiedoelstelling van de overheid nog verder onder druk. Eenvoudig gezegd: dit zal mogelijk zorgen dat minder online aanbieders daadwerkelijk een vergunning gaan aanvragen om legaal te worden, wat mogelijk zal betekenen dat een veel kleiner percentage van de online markt dan de gehoopte 80% daadwerkelijk legaal wordt, en waardoor het illegale aanbod een stuk omvangrijker blijft dan gehoopt/gewenst. Wat KOA dus veel minder tot een succes maakt!

Een andere mogelijke – en ongewenste - consequentie voor spelers is dat spelvoorwaarden bij het legale aanbod mogelijk zullen verschralen. Immers, indien belastingdruk voor legale online aanbieders te hoog wordt, is de kans groot dat dit doorberekend gaat worden aan spelers, en dit zou kunnen resulteren in hogere rake, lagere uitbetalingspercentages of slechtere bonusvoorwaarden. Dit terwijl een belangrijk doel van KOA maar ook een belangrijke inzet van de PokerBond altijd is geweest dat het toekomstige gereguleerde spelaanbod zo min mogelijk moet afwijken van het huidige ongereguleerde aanbod. Immers, alleen als er voor spelers niets of bijna niets verandert ten opzichte van de huidige situatie zullen ze dit wetsvoorstel omarmen. Het zou zeer ongewenst zijn vanuit de doelstellingen van het kansspelbeleid indien het illegale aanbod in de toekomst voor spelers interessanter zou zijn dan het legale aanbod. Pas als de spelvoorwaarden van beide ongeveer gelijk zijn, zal de speler de belangrijke voordelen van legaal spelen zien en waarderen, en zal hij het illegale aanbod links laten liggen. Hij zal minder geneigd zijn dit te doen als bijvoorbeeld zijn kosten bij legaal hoger zouden zijn, of zijn voorwaarden slechter.

Kortom, wij zullen ook rond de behandeling in de Tweede Kamer blijvend inzetten op het belang van de (poker)speler, van de Nederlandse consument dus. Alleen als die speler goed wordt gehoord, alleen als zijn belangen voldoende prioriteit hebben, en alleen als er bij spelers voldoende draagvlak is en blijft voor regulering, kan KOA daadwerkelijk een succes worden.

Binnen dit kader is ook relevant de recente intrekking van de cassatie door de Belastingdienst in de Zaak Freerk Post, waardoor in ieder geval voor deze betreffende pokerspeler het spelen op ’s werelds grootste pokersite PokerStars per 30 mei 2012 belastingvrij is. Hoewel de Belastingdienst heeft aangegeven dat dit alleen geldt voor Freerk en dat alle andere spelers nog gewoon belastingplichtig zouden zijn, zijn er intussen zodanig veel rechterlijke uitspraken die belastingvrij spelen ondersteunen, dat veel pokeraars er vanuit gaan dat ook al in de huidige, ongereguleerde situatie er mogelijk geen belastingplicht voor spelers meer zou zijn. En dat was juist voor veel pokerspelers een belangrijk argument om het wetsvoorstel KOA te ondersteunen: dat pokeraars nu eindelijk eens af zullen zijn van die zware, omslachtige en in de ogen van velen ook onrechtvaardige belastingplicht voor spelers. Al dan niet belastingplichtig binnen de huidige ongereguleerde situatie kan hoe dan ook belangrijke implicaties hebben.

Met andere woorden: er komen zeer belangrijke en interessante debatten aan eind maart. (Data zijn overigens nog wel enigszins onder voorbehoud; dit kan nog op het laatste moment worden gewijzigd.)

Waarbij de insteek van de debatten wat ons betreft het volgende moet zijn:
Er is al zo lang gestreden voor regulering, laten we er dan nu ook met elkaar voor zorgen dat dit ook echt gaat resulteren in kwalitatief goede regulering, onder de juiste voorwaarden, met goede bescherming, en met als centrale basis de wensen en belangen van spelers.

 

Cardcharacters5

 

 

De recreatieve speler & kansspelbelasting:
Een aantal problemen


Door Rolf Slotboom, 19 november 2015


De op 1 november 2008 ingevoerde aanpassing op de kansspelbelasting voor pokerspelers is meer dan eens onderwerp van gesprek geweest in deze blog. De reden hiervan is simpel: één van mijn hoofdredenen om actief te worden voor de PokerBond, was de breed gedeelde onvrede van pokerspelers over deze regeling.

Een regeling die in het kort inhoudt: online poker 29% kansspelbelasting over maandelijkse winst, buitenlandse live toernooien 29% kansspelbelasting per prijs.

(Het belastingregime rondom live cashes binnen de EU is inmiddels aangepast ten gunste van de spelers, als gevolg van enkele gewonnen rechtszaken. Over het online gedeelte duurt de onduidelijkheid voort.)

Voor het grote publiek, laten we zeggen voor de niet-pokeraars, is deze onvrede van pokeraars niet altijd te begrijpen. Het grote publiek redeneert vaak: "Tja, iedereen in Nederland moet belasting betalen over zijn verdiensten - waarom winnende pokerspelers dan niet?"

En op dit argument valt ook niet veel af te dingen. Immers, als poker je professie is, en je verdient er structureel geld mee, dan is het helemaal niet gek dat hierbij ook een belastingplicht hoort. (Althans, binnen het huidige kader waarin online operators nog niet legaal zijn, en nog geen belasting afdragen in Nederland. Dit zal veranderen als het wetsvoorstel KOA erdoor komt. Online aanbieders zullen dan in Nederland een vergunning aanvragen en dus ook in Nederland belasting gaan betalen, waardoor de belastingplicht van de speler verdwijnt.)

 

 

Het probleem van de huidige kansspelbelasting bestaat uit een aantal onderdelen:

 1. Het percentage dat van spelers wordt gevraagd (29%) is dermate hoog dat winstgevend spelen erg moeilijk is. De belastingdruk is uiterst hoog in relatie tot de voor de professionele spelers te behalen edge.
 2. Door te heffen over een kleine periode (per maand i.p.v. per kalenderjaar) kunnen spelers hun verliezen niet verrekenen met hun winsten. Win je in januari €2000 en in februari verlies je €2000, dan is je netto resultaat €0 - maar je dient wél €580 belasting te betalen.
 3. De kansspelbelasting houdt geen rekening met het volatiele karakter van poker, waarbij de aanwezige korte termijn geluksfactor zorgt voor zowel positieve als negatieve swings. Door te heffen over een zeer korte tijdsspanne (namelijk per maand) wordt geen recht gedaan aan de volatiliteit die onlosmakelijk met poker verbonden is, zeker met toernooipoker.
 4. Door te heffen over de prijs in plaats van over de winst wordt een onredelijk bedrag aan belasting gevraagd. Speel je het $10.000 Main Event op de WSOP in Vegas, en kom je in het geld voor $15.000, dan moet je het belastingtarief van 29% niet betalen over wat je zou verwachten, namelijk over je winst van $5.000. Nee, je moet deze 29% afdragen over de gehele prijs van $15.000, dus ook over je inkoop van $10.000. Al met al niet $1.450 dus aan belasting, maar liefst $4.350 - waardoor van jouw $5.000 winst niet $3.550 overblijft maar slechts een schamele $650. (Een effectieve belastingdruk van 87% dus voor dit voorbeeld - maar voorbeelden van een effectieve belastingdruk boven de 100% zijn ook mogelijk!)
 5. Bij de huidige kansspelbelastingregels worden aftrekposten niet meegenomen. Kosten voor computers, boeken of statistiekprogramma's voor de profspeler, of van reis- of verblijfskosten om toernooien te spelen, deze kosten blijven allen buiten beschouwing. Terwijl ze wel nodig zijn om überhaupt winstgevend te kunnen spelen. 
 6. Binnen deze belastingregels wordt zelfs het winnen van een pakket/toegangsbewijs voor een buitenlands toernooi al vaak gezien als prijs. Stel, je wint via een satellite een pakket voor het genoemde $10.000 Main Event in Vegas, waarbij $2.000 hotelkosten en $1.000 vliegkosten zijn inbegrepen. Een pakket dus van in totaal $13.000. De regels hierover zijn niet volledig duidelijk, maar veel spelers hebben de laatste jaren van de Belastingsdienst te horen gekregen dat ze over de waarde van dit pakket 29% moesten afdragen. Ofwel, $3.770 belasting terwijl er nog geen enkele prijs is gewonnen - wat in geval van niet cashen in het event gelijk staat aan liefst $3.770 verlies. Terwijl het meest logische zou zijn: winnen van het pakket geen heffing; die heffing vindt pas plaats nadat er daadwerkelijk een prijs wordt gewonnen.

Wat is nu de overeenkomst van al deze voorbeelden? De overeenkomst is dat in al deze gevallen spelers die helemaal geen op lange termijn winnende spelers zijn, laat staan profspelers, toch belasting moeten betalen. Sterker, de meeste pokerspelers zijn licht verliezende of zelfs dik verliezende spelers, en zij moeten de enkele keer dat ze eens iets winnen direct belasting betalen, maar alle keren dat ze juist hebben verloren kunnen ze niet aftrekken hiervan. Niet eerlijk of redelijk!

Kortom: het is niet alleen de profspeler, maar zeker ook de recreatieve speler die door deze belastingmaatregelen uit 2008 zwaar wordt getroffen. En des te meer omdat de meeste recreatieve spelers gewoon af en toe een gokje wagen, wetend dat het casino een percentage van iedere inzet afroomt die normaal gesproken door de aanbieder wordt gebruikt voor betaling van belasting over de winst, en dus zelf totaal niet bezig zijn met eventuele belasting. Deze recreatieve spelers verwachten helemaal niet dat zijzelf (vaak na jaren) ineens worden geconfronteerd met een naheffingsaanslag over vermeende winsten - over geld dus dat er allang niet meer is, of zelfs nooit is geweest.

 

 

Ter illustratie van het bovenstaande een verhaal dat ik pas kreeg toegestuurd van precies zo'n recreatieve speler - dat erg goed (of, beter gezegd: erg schrijnend) de problemen met de huidige wijze van belastingheffing blootlegt.

"Gisteren kreeg ik schriftelijk een verzoek van de belastingdienst om aangifte te doen wat betreft kansspelbelasting over de afgelopen 5 jaar.

Ik heb zonder succes de laatste 4 jaar op de WSOP gespeeld. Dat heeft mij een verlies opgeleverd maar dat is verder prima. Pokeren is mijn hobby, het mag wat geld kosten en voor mij is het een ideale manier om mijn gedachten van het dagelijkse werk te verzetten.

Natuurlijk win ik ook wel eens wat. Ik heb nooit de moeite genomen om dat te verbergen dus ik ben vrij makkelijk te traceren via Pocket Fives, de Hendon Mob etc.

In 2011 heb ik ooit ongeveer €8000 totaal gewonnen in 2 buitenlandse toernooien. Sinds die tijd heb ik wel een aantal cashes gehaald maar overall teer ik wat in op mijn bankroll.

In het verleden heb ik wel gekeken naar fiscale consequenties. De kansspelbelasting is erg onredelijk en oneerlijk. Daarnaast lopen en liepen er verschillende procedures wat de precieze belastingregels ook steeds weer anders maakte. Het betreft in gevallen als die van mij niet de belastingproblematiek van de professionele pokerspeler maar meer die van de recreatieve amateur. Ik neem aan dat er duizenden van in Nederland moeten rondlopen die wel eens in een maand een paar honderd euro zullen winnen en dat daarna net zo hard weer verliezen.

Omdat ik dus slechts een recreatieve speler ben en geen grote winsten maak heb ik het verder maar op zijn beloop gelaten. Het leek mij dat ik persoonlijk geen topprioriteit voor de belastingdienst zou zijn en wellicht zou het een en ander sowieso door de procedures en veranderingen in wetgeving wel overwaaien.

Helaas is dit dus niet het geval."

 


Cardcharacters5

 

 

Een Nieuw Project

Door Rolf Slotboom, woensdag 23 september 2015

Al sinds maart 2011 ben ik met zeer veel plezier woordvoerder van Stichting Nederlandse PokerBond, en voorzitter van onze Raad van Advies. Dit plezier bestaat voornamelijk eruit om voor de Nederlandse pokerspeler enig verschil te kunnen maken op politiek/juridisch/beleidsmatig gebied. Kernwoorden hierbij zijn: een legale status van online poker, faire belastingregels en betere bescherming van de consument.

Toen ik in 2011 begon als woordvoerder, had ik de hoop en verwachting dat we deze drie zaken er wel vrij snel zouden kunnen doordrukken. Gewend als ik in het poker altijd was geweest om snel te analyseren wat de beste (meest +EV) beslissing was, en om vervolgens deze beslissing ook daadwerkelijk te nemen, schatte ik in dat ook op het kansspeldossier de beste beslissing eigenlijk zodanig obvious was, dat deze met onze actieve inzet voor de spelersbelangen redelijk snel tot een goed einde zou kunnen worden gebracht.

 

 

Inmiddels zijn we bijna viereneenhalf jaar verder. En hoewel op het kansspeldossier ontwikkelingen in een verder stadium zijn dan ooit, ligt de eindstreep van regulering nog altijd best ver weg. Nog enkele mogelijke hoorzittingen/vragenrondes, behandeling in Tweede Kamer en hopelijke goedkeuring van Eerste Kamer scheiden de online pokeraar van een legale status.

Ging in de eerste jaren van de PokerBond (opgericht in 2006, dus nog ruim voordat ik er onderdeel van was) nog veel tijd op aan het leggen of houden van goede politieke contacten of aan het zorgen dat onze brieven en dossiers in Den Haag hun weerslag zouden vinden, tegenwoordig is de bijdrage van de PokerBond een vanzelfsprekendheid. Bij belangrijke events worden wij standaard uitgenodigd voor inbreng, en in deelaspecten van het kansspeldossier wordt soms zelfs specifiek om onze visie gevraagd – een visie die wij dan ook relatief vaak correct verwoord terugzien in uiteindelijke wetsvoorstellen. Met andere woorden: we hoeven de laatste jaren steeds minder onze positie te bevechten, en de als uiterst consistent (en ook constructief) te omschrijven visie van de PokerBond wordt als vanzelfsprekend meegenomen bij politieke beslissingen. Deze consistentie betekent overigens ook dat we nu niet heel veel anders zeggen dan enkele jaren terug. Wij hoeven dan ook minder frequent dan vroeger deze mening uit te dragen bij verantwoordelijken, vanwege het simpele feit dat die mening bij hen allang bekend is – en bovendien ook al grotendeels meegenomen in het wetsvoorstel Kansspelen Op Afstand. (KOA) 

Poker speelt nog altijd een prominente rol in de voorgestelde wetgeving. Echter, het is niet meer de focus van de politieke discussie aangezien de politiek redelijk op één lijn zit over de voorgenomen pokermaatregelen. De politieke discussie is inmiddels overgenomen door sportweddenschappen, met haar eigen specifieke aandachtspunten – zoals integriteit van de sport, danwel matchfixing. Ook loterijen vormen een politiek aandachtspunt, bijvoorbeeld de rol van zittende vergunninghouders in relatie tot de ‘nieuwe’ online aanbieders, of het verzekeren van voldoende afdracht voor goede doelen. Poker wordt politiek nu ook niet meer zo bedreigend gezien als ten tijde van de hype, toen zeker onder jongeren het pokerspel een geweldige aantrekkingskracht bezat.

Met deze ontwikkelingen in gedachten, ben ik anderhalf jaar geleden naast mijn rol bij de PokerBond ook actief geworden voor het Centrum voor Verantwoord Spelen, waar ik de verantwoordelijkheid draag voor beleid, communicatie en strategie. Net als PokerBond strijdt ook Centrum voor Verantwoord Spelen op het kansspeldossier voor het consumentenbelang, en dan voornamelijk vanuit responsible gaming perspectief. (Zaken dus als betere toeleiding naar zorg, tips voor verantwoord spelen, preventie en vroegsignalering van kansspelverslaving, goede invulling zorgplicht door de online aanbieder.) Kortom: waar ik eerst streed voor het belang van de pokerspeler, is deze focus sinds anderhalf jaar verbreed naar het belang van de speler/gokker in brede zin, ongeacht welk soort kansspel deze speler ook zou beoefenen.

 

 

En vanaf begin september komt daar in deze rol een nieuwe functie bij. Ik mag voor het Centrum het project “Ik Ben KOA” leiden. Belangrijk onderdeel van dit project is het creëren van een online platform waar allerlei soorten online spelers samenkomen voor informatie over de huidige praktijk van online kansspelen, over wat het wetsvoorstel Kansspelen Op Afstand (KOA) precies betekent, en waarom deze wettelijke status voor hen überhaupt belangrijk is. Een platform met bovendien een duidelijk politieke functie, namelijk het geven van een gezicht aan diegenen óver wie in politiek Den Haag altijd wel veel wordt gesproken, maar die in het debat zelf maar nauwelijks een stem hebben – laat staan een gezicht.

Ik ga met zeer veel plezier deze nieuwe taak op mij nemen, overigens nog steeds in volledige afstemming met, en als aanvulling op, mijn functie bij de PokerBond. Waarbij PokerBond en ik te allen tijde vinger aan de pols zullen houden of al onze nagestreefde doelen nog wel voldoende synchroon lopen. 

Binnen de doelstellingen ten behoeve van de brede groep online spelers, zal ik dan ook mijn uiterste best blijven doen om niet de belangen te vergeten van precies die groep waartoe ik zelf zo lang behoord heb: de online pokeraars. Deze pokerspelers hebben simpelweg recht op de genoemde legale status, op de faire belastingregels waarvan nu nog geen sprake is, en op wettelijk vastgelegde bescherming. Of, misschien beter gezegd: op precies datgene wat eigenlijk al jaren geleden bij wet had moeten zijn geregeld.

 

 Cardcharacters5

 

 

Het belang van de recreatieve speler

Door Rolf Slotboom, 4 augustus 2015

Afgelopen week verscheen dit bericht in nationale en internationale pokermedia: Full Tilt voert drastische veranderingen door in ring games voor recreatieve spelers. In het kort wordt hiermee het kiezen van tafel, seat of tegenstander door pokerspelers (oftewel, het onder professionele spelers zeer populaire “bum hunting”) aan banden gelegd.

Op het eerste gezicht, slecht nieuws voor de professionele pokeraar. Immers, een groot gedeelte van de winstverwachting van winnende online spelers komt uit zijn of haar vermogen om softe games te kiezen, lastige tafels te mijden, en aan juist die tafels te zitten waar zwakkere spelers zich bevinden. Of, zoals ik het in mijn jaren als profspeler beschreef: “Als je je geld kunt verdienen door iedere dag tegen Excelsior of RKC te spelen, waarom zou je dit geld dan willen riskeren door vrijwillig te spelen tegen Ajax of PSV?”

In de jaren dat online poker zijn hoogtepunt beleefde en bomen nog tot in de hemel groeiden (of, zoals professionele spelers dit omschreven: de vijvers nog vol zaten met vis), was er een relatief goede balans: online operators verdienden goed door het hoge volume aan virtuele tafels, professionele spelers konden verdienen omdat het algehele spelniveau nog vrij laag was, en recreatieve spelers verloren weliswaar op lange termijn, maar hadden toch nog ruim voldoende winstsessies om het allemaal leuk te houden.

Hoewel professionele spelers nog wel eens denken dat zijzelf een zeer belangrijk onderdeel vormen van dit ecosysteem, zijn eigenlijk maar twee zaken echt belangrijk voor de long-term health van poker. In de eerste plaats: het volume van spelen moet voor aanbieders zodanig zijn dat zij voldoende kunnen verdienen. En in de tweede plaats: voor spelers dienen spelvoorwaarden zodanig te zijn dat er een redelijke kans is op een goed resultaat. (Lees: faire belastingregels, goede wetgeving, eerlijk spelverloop, acceptabele rake. Allemaal zaken waarvoor wij als PokerBond ons in de loop der jaren hebben sterk gemaakt.)

De laatste jaren hebben steeds meer ontwikkelingen plaatsgehad die het genoemde wankele evenwicht hebben aangetast. Doordat goede spelers gingen werken met computerprogramma’s om het eigen spel en dat van de tegenstanders grondig te analyseren, kwam de recreatieve speler die deze hulpmiddelen niet gebruikte, langzamerhand op een steeds grotere achterstand. Het gebruik van hud display’s (die deze gegevens realtime beschikbaar maken tijdens het spel) heeft die voorsprong van professionals op recreatieve spelers verder vergroot. En tenslotte heeft het gebruik van seating scripts (programma’s die automatisch zwakkere opponenten detecteren waardoor je als prof direct aan die tafels kunt/wilt plaatsnemen) de jacht op de zwakke speler nog verder geprofessionaliseerd.

Vanuit het korte-termijn perspectief van de profspeler is het gebruik van deze hulpmiddelen zeer logisch en ook verstandig. Immers, op deze wijze behoudt hij maximale edge in het spel, en maximaliseert hij zijn winst. Het gemiddelde spelniveau van online poker is de laatste jaren dan ook omhoog geschoten. En vanuit de “poker = topsport” gedachte die ikzelf nog wel eens aanhang, zou dit ook best kunnen worden beoordeeld als een goede ontwikkeling.

Echter, kijkend met een helicopterview naar het belang van een overall gezonde pokerindustrie, betekenen deze ontwikkelingen dat de achterstand van de recreatieve speler de laatste jaren zodanig groot is geworden, dat hij zonder zelf ook gebruik te maken van dit soort hulpmiddelen eigenlijk nauwelijks nog kans heeft. (En laat het installeren, onderhouden en analyseren van computerprogramma’s, of het optimaliseren van het gebruik van de lobby, nu net zaken zijn waaraan recreatieve spelers gewoonlijk maar weinig plezier beleven.) Dat hij op lange termijn niet winnend zou spelen, dat wist ‘ie natuurlijk altijd al. Maar gezien de grote speltechnische en nu in toenemende mate ook technologische achterstand op veel van zijn opponenten, zijn voor veel recreatieve spelers zelfs op korte termijn het aantal en de omvang van zijn winstsessies drastisch teruggebracht. In veel gevallen zodanig drastisch, dat hij het poker gewoon niet meer zo leuk vindt als vroeger, niet meer kan betalen – of beide.

Het verlies van iedere individuele recreatieve speler is dramatisch te noemen voor zowel aanbieders als profspelers. Immers, beiden zijn ervan afhankelijk. Daarom denk ik dat het eigenlijk in ieders belang is het evenwicht in de markt enigszins te herstellen, en maatregelen van aanbieders die de achterstand van de recreatieve speler enigszins beperken kunnen hierbij een rol spelen. (Maatregelen die overigens, zij het in iets andere vorm, ook al door andere online pokeraanbieders zijn genomen.) Immers, de recreatieve speler heeft het al zwaar genoeg omdat hij sec op basis van pokerkwaliteiten een aanzienlijke achterstand heeft op veel van zijn tegenstanders. Als hij daarbij ook zelf allerlei technische hulpmiddelen zou moeten gebruiken om tenminste nog enige kans op succes te hebben, als hij continu in de lobby moet blijven kijken welke tafels eigenlijk beter zijn, of als hij bemerkt dat professionele spelers als lemmingen op hem duiken als hij zich richting een tafel begeeft, dan zal dit alles zijn spelplezier niet ten goede komen. En zonder spelplezier van de recreatieve speler, is er simpelweg geen gezonde online poker industrie.

 

Cardcharacters5

 

Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen

Woensdag 13 mei 2015, door Rolf Slotboom

Jarenlang was de drijvende kracht achter de modernisering van het kansspelbeleid staatssecretaris Fred Teeven. Toen poker tussen 2006 en 2009 op de hoogtepunt van haar populariteit zat, en vooral online poker ondanks een nog niet legale status zich een blijvende plaats binnen het kansspelaanbod leek te gaan verwerven, was Teeven degene die overtuigd was van de noodzaak van regulering van online poker. Toen hij al snel de Kamer mee kreeg, meende hij dat de tijd rijp was om de regulering danwel modernisering van het kansspelbeleid niet te beperken tot alleen poker, maar over de gehele breedte van kansspelen.

En hoewel deze regulering stapje voor stapje dichterbij aan het komen is, gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de begindatum wel steeds iets verder vooruit wordt geschoven. Immers, volgens het initiële plan zou al op 1 januari 2015 begonnen kunnen worden met vergunningverlening, en daar is bij lange na geen sprake meer van. Sterker: er staan nog enkele belangrijke hobbels voor de deur. In de eerste plaats de behandeling in de Tweede Kamer, waar politieke partijen zullen strijden voor hun (deel)belangen, gewenste wijzigingen of (bij sommigen) principiële afkeer van regulering. Een belangrijke datum is hierbij 21 mei: dan vinden in Den Haag openbare hoorzittingen plaats, rondetafelgesprekken met stakeholders over alle aspecten van KOA. Indien de behandeling in de Tweede Kamer zal leiden tot een relatief ongeschonden/onveranderde wet, wat nog allerminst zeker is, dan nog moet deze wet als geheel worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. En gezien de kritiek die de Raad van State al in een eerder stadium heeft gehad op het wetsvoorstel, is ook dit zeker geen formaliteit. 

De realiteit van de laatste jaren is dat staatssecretaris Teeven het steeds moeilijker had om voldoende draagvlak te vinden voor de gewenste modernisering van het kansspelbeleid, mogelijk ook mede door partijpolitieke belangen of persoonlijke voorkeuren. Vandaar dat het voor de voortgang op het kansspeldossier niet bij voorbaat negatief hoeft te zijn dat er nu een nieuwe staatssecretaris op zijn plaats zit. In ieder geval heeft Klaas Dijkhoff veel sympathie gewonnen met zijn uiterst uitgebreide en goed onderbouwde antwoorden op Kamervragen.

 

Dijkhoff-plenair-e1386162724471

 

Hoewel poker in het huidige online kansspellandschap een veel minder prominente rol inneemt dan vroeger (in de toekomstige situatie zullen sportweddenschappen een veel groter deel van de online markt vormen dan poker), toch waren er in dit stuk nog vrij veel passages specifiek over poker in deze beantwoording. Zo gaat pagina 75 over het voor Nederlandse pokerspelers zo belangrijke onderdeel (international) liquidity, en wordt op pagina 78 en 79 gesproken over het waarom (niet) van poker-only regulering. Wij wensen staatssecretaris Dijkhoff hoe dan ook veel succes en wijsheid in zijn nieuwe functie!

Maar niet alleen op politiek gebied zijn er veel ontwikkelingen - ook op belastinggebied is het allesbehalve rustig. Op 1 maart 2015 oordeelde de Hoge Raad dat online poker binnen de Europese Unie belastingvrij is. Op zich heel positief, maar voor veel pokerspelers was niet direct duidelijk wat dit nu concreet voor hem of haar zou betekenen, voor welke sites dit oordeel precies zou gelden, en welke stappen te nemen zouden zijn richting de Belastingdienst voor bijvoorbeeld terugvragen van eerder betaalde kansspelbelasting. Recentelijk zijn op Pokernews al deze vragen uitgebreid, en naar mijn mening ook uitstekend, beantwoord. Hier een overzicht van alle relevante artikelen:

Hoge Raad oordeelt: online pokeren binnen de Europese Unie is belastingvrij
Follow-up met jurist Pepijn Le Heux over online poker belastingen
Kan ik mijn betaalde pokerbelasting terugvragen? Waar zijn pokersites gevestigd?
FAQ Fiscale Pokerprocedure - Alles wat je moet weten over poker en belastingen

Complimenten aan (o.a.) Pokernews, Frank Op de Woerd, Pepijn Le Heux en Stichting Fiscale Pokerprocedure voor dit geweldige werk. Binnen het steeds maar wisselende belasting- en wetgevingslandschap is dit soort houvast voor pokerspelers van onverminderd groot belang.

Niet dat de huidige belastingsituatie op enig gebied ook maar het eindpunt zal zijn - verre van dat, zelfs. Zo staat in het genoemde overzicht per website, als duiding van het standpunt van de Belastingdienst dat het hoofdkantoor van Pokerstars niet op Malta (EU) maar op Isle of Man (niet-EU) staat, de tekst: "Als het op een nieuwe rechtszaak aankomt dan zal aangevoerd worden dat PokerStars een licentie heeft verkregen op een door Malta (een lid van de Europese Unie) erkende kansspelautoriteit. De Belastingdienst zal aanvoeren dat het hoofdkantoor van PokerStars op het eiland Man staat, en dat moederbedrijf Amaya genoteerd is aan de Toronto Stock Exchange (Canada)." Dit lijkt nu inderdaad precies zo te gebeuren. Recentelijk was ik op Malta tijdens de eerste EPT aldaar, en toen sprak ik een pokerspeler die bezig is met de invulling van precies deze rechtszaak, naar alle waarschijnlijk losstaand van bestaande zaken als de Fiscale Pokerprocedure of de zaken van Peter Plasman of Terence Vink/Taxwise. (Voor meer informatie over de Fiscale Pokerprocedure, de Zaak-Bussum, de Zaak-Hollink of de Zaak-Mengerink, simpelweg naar beneden scrollen in dit BondsBlog, naar eerdere en uitgebreide entries hierover.)

Kortom: er staat ook op belastinggebied nog veel te gebeuren, waarbij het in het geval van PokerStars voor de Nederlandse pokerspeler vooral zal gaan om de periode vanaf december 2011 danwel februari 2012.

 

Kansspelbelating

 

Sowieso blijft binnen het hele reguleringsproces, danwel de modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid, het onderwerp 'belasting' een hot topic. Volgens de huidige plannen zou in de toekomstige, gereguleerde situatie sprake zijn van een gedifferentieerd tarief (20% + aanvullende afdrachten voor online operators, 29% voor landbased), maar dit blijft onderwerp van constante, en ook verhitte, debatten. Belangrijkste voor ons als Nederlandse PokerBond is dat binnen toekomstige kansspelwetgeving economische of financiële motieven ondergeschikt dienen te zijn het primaire doel van consumentenbescherming. Dit is niet voor niets één van de kernpunten van het Nederlandse kansspelbeleid - en toch staan honderdduizenden Nederlanders die online spelen wat betreft consumentenbescherming al jaren in de kou.

Het laatste onderdeel waar volop ontwikkelingen zijn betreft de modernisering van het speelcasinoregime, in de volksmond vaak enigszins gesimplificeerd beschreven als 'de voorgenomen verkoop van Holland Casino'. Net als bij eerdere consultatierondes hebben wij ook nu weer onze inbreng gehad over welke kant het speelcasinoregime zou moeten opgaan, vanzelfsprekend weer na uitgebreid overleg met onze Raad van Advies. Zou je deze bijdrage van ons nog niet hebben gelezen: hij is hier te vinden.

 

Cardcharacters5

 

 

2014: Opnieuw een paar stapjes dichterbij

Zondag 21 december 2014, door Rolf Slotboom

Wat betreft poker hebben we wederom een bewogen jaar achter de rug. Vanuit het perspectief van de pokerspeler was 2014 onrustig te noemen. Online operators die hun beleid aanpasten niet altijd ten gunste van de spelers, games die steeds moeilijker te verslaan werden, gestaag stijgende rake danwel juice, en gesponsorde spelers die steeds meer op eigen kracht buy-ins moesten ophoesten. Daar tegenover stond dat we voor het eerst een WPT binnen onze landsgrenzen hadden, dat de Master Classics liep als een zonnetje, dat Nederlandse pokeraars online onverminderd succesvol bleven, en dat het Nederlandse poker dichter dan ooit kwam bij een eerste wereldtitel - middels een historische prestatie van erkend topspeler Jorryt van Hoof.

 

 

En, niet onbelangrijk: pokerend Nederland kreeg eindelijk uitsluitsel over haar belastingplicht! Een punt waar Stichting Nederlandse PokerBond zich altijd voor heeft hard gemaakt, simpelweg omdat de belastingregels van eind 2008 voor zowel professionele als recreatieve pokeraars lang niet altijd fair waren. Half augustus werd dan eindelijk bij het hoogste rechtsorgaan het gelijk gehaald op het eerste deelgebied, live cashes binnen de EU. Geen belastingplicht meer hiervoor, waarop staatssecretaris Wiebes dit voegde binnen zijn Belastingplan 2015, en soepel door zowel Tweede als Eerste Kamer wist te loodsen

Betekent dit dat de belastingkwestie nu volledig is afgerond? Nee, dat betekent het zeker niet. Maar de eerste stap is gezet, en ook de Belastingdienst heeft hierbij direct zijn verantwoordelijkheid genomen. Spelers die onder protest hadden betaald (volgens adviezen van bijvoorbeeld Stichting Fiscale Pokerprocedure) kregen hun geld terug, bovendien met wettelijke rente, en diegenen die principieel hadden geweigerd te betalen in afwachting van een definitieve rechtspraak kregen nu vanuit Middelburg (voorheen Terneuzen) de mededeling dat hun behaalde live cashes inderdaad onbelast waren. Een goede zaak!

 

 

Ook op een ander speerpunt van ons waren dit jaar enkele succesjes te noteren. Zo kwam het wetsvoorstel Kansspelen Op Afstand, dat beoogt online kansspelen te reguleren, door de ministerraad. Feitelijk resteren er nu nog 'slechts' twee stappen voordat deze wet van kracht zou zijn, namelijk het loodsen van het wetsvoorstel door Tweede en Eerste Kamer. Echter, dit zijn twee heel lastige stappen, niet in de laatste plaats omdat veel politieke partijen op deelgebieden ferm stelling nemen, en omdat stakeholders vanuit ieder afzonderlijk deelbelang (danwel voor hun eigen organisatie/achterban) zoveel mogelijk proberen binnen te halen, inclusief bijbehorende lobby. Serieus gevaar dus dat binnen al deze afzonderlijke electorale of financiële belangen precies die groep vergeten wordt waarom het hier zou moeten gaan: de consument, die al jaren onbeschermd speelt, en die juist ook vanuit de initiële doelstellingen van het kansspelbeleid het verdient om legaal, beschermd en onder goede voorwaarden online te kunnen spelen.

Er speelt nog een ander gevaar. Toen het moderniseringstraject werd ingezet, was poker online veruit het grootste spel - en er was dan ook vrij snel overeenstemming dat poker gereguleerd zou dienen te worden. Zo snel zelfs was deze overeenstemming er, dat staatssecretaris Teeven dacht dat er voldoende draagvlak was om het gehele online kansspellandschap te reguleren. Echter, we zijn nu een aantal jaren verder, poker vormt intussen een veel minder groot onderdeel van het totale online aanbod, en gesprekken gaan nu eerder over zaken als sportweddenschappen en matchfixing. Zeer belangrijke onderwerpen, natuurlijk! Echter, de voortdurende discussies over allerlei verschillende spelen, belangen of deelaspecten dragen het gevaar in zich dat het dossier poker - waar politici en beleidsmedewerkers het grosso modo wel over eens zijn - blijft liggen tot ook al die andere onderwerpen zijn afgerond. En wie politiek enigszins ingelezen is, herkent hierbij direct de gevaren van vertraging, uitstel of zelfs afstel.

En daar ligt dus ook voor ons als Nederlandse PokerBond een belangrijke taak: zorgen dat de belangen van pokerspelers niet uit het oog worden verloren! Zorgen dus dat politici en beleidsmakers blijven beseffen waarom ze dit traject eigenlijk zijn ingegaan: namelijk omdat honderdduizenden mensen online spelen, zonder dat er sprake is/was van de vereiste waarborgen of zorg, en bovendien binnen een beleid dat op tamelijk gespannen voet staat/stond met Europeesrechtelijke wetgeving. Dát waren de redenen waarom de politiek destijds besloot het traject van modernisering/legalisering in te slaan, en het is dus aan ons om te zorgen dat men in Den Haag de focus houdt op de big picture - en op het grote belang van de consument dat hiermee gemoeid is.

Namens Martijn, Teun en mijzelf zeg ik: Heel fijne feestdagen gewenst! Een goed, gelukkig en gezond 2015 voor jullie allemaal - zowel aan, als buiten de pokertafels. 

 

Cardcharacters5

 

..... En nog meer ontwikkelingen!

Woensdag 16 juli 2014, door Rolf Slotboom

 

Het is nog maar een week geleden dat ik in deze blog informeerde over de ontwikkelingen op wetgevings- en belastinggebied. Maar intussen is er alweer heel wat gebeurd.

Dit kwam vooral door een dag die voor pokerspelers uiterst bijzonder was, vrijdag 11 juli. Op deze dag werd het wetsvoorstel besproken in de ministerraad. En aangezien de week ervoor, vlak voor het begin van het zomerreces, nog geen overeenstemming was bereikt, werd de ministerraad van 11 juli met enige spanning tegemoet gezien.

Uiteindelijk is het voorstel soepel door de ministerraad gekomen, en zal de modernisering van het kansspelbeleid voortgaan zoals gepland. Het Ministerie van Veiligheid & Justitie heeft een artikel online geplaatst met alle voorgestelde wijzigingen, incl. handige infographic. Staatssecretaris Fred Teeven gaf in een video-interview na afloop nog aan wat nu eigenlijk de kernpunten zijn van de modernisering, o.a. wat betreft bescherming van de speler.

Let wel: dit alles betekent niet dat het voorstelde beleid er al 'door' is. Er volgt nog uitgebreid politiek debat in de Tweede Kamer, en de wet moet bovendien nog door de Eerste Kamer.

Maar de ministerraad was deze vrijdag niet de enige plek voor belangrijk nieuws voor de pokerspeler. Ook een ander onderwerp waar ik het in mijn vorige blog uitgebreid over had, kwam op deze dag aan de orde: de kansspelbelasting voor pokerspelers.

In liefst twee verschillende zaken (die van Joost Mengerink en Rob Hollink) werd in cassatie geoordeeld dat live cashes binnen de EU niet belastbaar zijn. Dit op grond van schending van artikel 56 VWEU, het vrijheid van dienstenverkeer. Complete uitspraken van beide zaken zijn hier en hier in te zien.

De reactie van Rob Hollink: "Ik ben uiteraard blij dat ook de Hoge Raad heeft aangegeven dat KSB binnen de EU niet kan. Ik hoop dat de Belastingdienst snel de onterecht geïnde KSB zal terugbetalen aan de spelers. Verder hoop ik ook dat het snel duidelijk zal zijn of spelen op pokerstars.eu vrij is van KSB."

Ook Rob's advocaat Terence Vink was vergund, als was hij wel teleurgesteld dat de Hoge Raad zich niet heeft uitgesproken of poker wel echt een kansspel is, en geen behendigheidsspel. In een antwoord op mijn vraag of pokerspelers met het definitieve oordeel van beide zaken in de hand nu inderdaad belasting kunnen gaan terugvorderen, antwoordde hij: "Ja dat kunnen ze zeker terugvragen, maar dan moet dat wel in geschil zijn. Dat wil zeggen: de speler moet destijds binnen zes weken bezwaar hebben gemaakt en/of in beroep zijn gegaan."

Kortom: flinke voortgang dus voor Nederlandse pokeraars, zowel op wettelijk als belastingtechnisch gebied. Maar gelukkig blijken we ook aan de pokertafels nog steeds ons mannetje te kunnen staan! Na de finaletafel in het WSOP Main Event vorig jaar van Michiel Brummelhuis, is het één van Nederlands beste pokeraars, Jorryt van Hoof, die dit huzarenstukje in de editie van dit jaar heeft weten te evenaren. Of, misschien zelfs wel weten te overtreffen - want hij zal de November Nine ingaan als chipleader! 

Namens Stichting Nederlandse PokerBond wens ik Jorryt bij dezen alvast van harte succes - al is het alleen maar omdat het Nederlandse poker zich geen betere ambassadeur zou kunnen wensen.

 

Cardcharacters5

 

Ontwikkelingen

Maandag 7 juli 2014, door Rolf Slotboom

 

Een passend wettelijk kader is al sinds onze oprichting in 2006 één van de speerpunten van de Stichting Nederlandse PokerBond. Als Bond vinden wij het van groot belang dat pokerspelers beschermd online kunnen pokeren, en met een passend, attractief legaal aanbod.

Politiek gezien is dit binnen het Nederlandse kansspelbeleid een nogal lang verhaal, waarbij twee of drie stappen vooruit bijna onherroepelijk worden gevolgd door één of twee stappen terug. In ons rapport Visie op poker via internet (januari 2010) hebben wij uitgebreid beschreven welke afwegingen gemaakt zouden kunnen of moeten worden voor toekomstige regelgeving, en met Visie op Pokerbeleid 2013 hebben wij concrete input geleverd bij de consultatie voor het wetsvoorstel "Kansspelen Op Afstand".

De voorgestelde legalisering van online kansspelen is verwoord in het genoemde wetsvoorstel "Kansspelen Op Afstand", door ons uitgebreid beschreven in een speciale sectie op onze site. Om deze legalisering tot stand te laten komen en tot een vergunningenstelsel te komen dient een lang politiek traject te worden afgewerkt. Hierbij dient iedere fase zorgvuldig te worden afgewerkt, voordat aan een volgende fase kan worden begonnen.

Afgelopen vrijdag 4 juli was een belangrijke dag binnen dit traject: in de ministerraad werd, vlak voor het begin van het zomerreces, gesproken over het wetsvoorstel. Na afloop van deze ministerraad gaf premier Rutte in een persconferentie aan dat dit dossier "complex" is, dat "we al heel ver zijn", en dat "partijpolitiek gezien de verschillen niet heel groot zijn". Optimistische woorden, dus. Echter, het nam niet weg dat op deze vierde juli nog geen overeenstemming was bereikt; dit moet nu op 11 juli gaan gebeuren. Spannende ontwikkelingen - en wij zullen wederom via ons Twitter account frequente updates verzorgen.

Allemaal behoorlijk spannend, en dus nog zeker geen gelopen koers. Al was het alleen maar vanwege het bericht dat recentelijk naar buiten kwam, dat de PvdA zou inzetten op één belastingtarief. Hiermee zou de PvdA afstand nemen van het gedifferentieerde belastingtarief dat juist was ingesteld vanuit de gedachte dat het voor buitenlandse operators interessant genoeg zou moeten zijn om een vergunning aan te vragen.

Niet alleen hebben wij als PokerBond ons altijd hard gemaakt voor een legale status van online poker, tevens hebben wij nadrukkelijk oog gehad voor de belastingsituatie van pokeraars. Binnen de huidige regels ervaren spelers nog wel eens problemen, omdat de regelgeving op punten als onduidelijk of unfair wordt gezien. Enkele belangrijke kritiekpunten op de huidige wetgeving: aangifte op maandelijkse i.p.v. jaarlijkse basis, geen aftrek buy-ins, voor live toernooien op individuele prijzen i.p.v. het saldo van winst en verlies, geen aftrek reis- of verblijfskosten, grote administratieve last. Zie ook het in april 2014 bijgewerkte belastingoverzicht door Pokernews. 

Recentelijk ben ik door de Algemene Rekenkamer uitgenodigd om te praten hoe pokerspelers deze huidige belastingsituatie ervaren. Dit in het kader van een breed belastingonderzoek. Ik heb hierbij vooral gesproken vanuit mijn ervaring als voormalig professioneel speler, en vanuit de geluiden zoals ik die door de jaren heen van pokerspelers heb opgevangen. Veel van bovengenoemde kritiekpunten komen terug op dezelfde basis: pokerspelers zijn nu vaak belastingplichtig terwijl ze nauwelijks winst hebben gemaakt of zelfs verlies hebben geleden - maar door heffing over individuele prijzen of korte time frames dienen ze niettemin belasting af te dragen.

Het definitieve verslag van dit overleg is inmiddels gemaakt in samenwerking met het bestuur van Stichting Nederlandse PokerBond, waarbij ook onze algemene standpunten op belangrijke kwesties zijn toegevoegd, zoals verwoord in onze rapporten. Over de vervolgstappen hebben wij geen invloed. Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze adviezen worden gebruikt voor wetenschappelijke artikelen in voor de Belastingdienst relevante financiële tijdschriften, waarbij zal moeten blijken of de opmerkingen over specifiek de belastingsituatie van pokerspelers überhaupt overeind blijven binnen de brede opzet van het onderzoek. Het gaat bovendien vooral om een evaluatie achteraf t.b.v. verbeterpunten voor toekomstige belastingwetgeving, en dus niet zozeer om het aanvechten van de huidige situatie. Wie dit wil, zou zich bijvoorbeeld kunnen wenden tot de Stichting Fiscale Pokerprocedure.

En tenslotte dit. Wil je graag weten hoe de toekomst van het online gaming landschap in Nederland er zou kunnen uitzien? Lees dan dit artikel van het toonaangevende Kalff Katz & Franssen, waarbij zaken als kanalisatie en het genoemde wetsvoorstel uitgebreid aan de orde komen.

 

Cardcharacters5

 

Wettelijke updates

Woensdag 23 april 2014, door Rolf Slotboom


In deze BondsBlog brengen wij op gezette tijden de stand van zaken op wettelijk gebied. Vandaag kreeg ik via Wouter Gerrits een bericht binnen over dit online bericht.

Checken van de data van de genoemde livetoernooien buiten de EU die al dan niet belast zouden moeten zijn, gaf mij al snel duidelijkheid dat het in ieder geval voor een deel de zaak van Joost Mengerink betrof. Ik heb toen contact opgenomen met Terence Vink, advocaat van joost bij de eerdere uitspraken. Zijn uitgebreide antwoord over wat deze zaak precies is, is met zijn permissie hier gedeeld.

Onder de mening van Terence, staat ook de toegezonden mening van Stichting Fiscale Pokerprocedure, bij monde van Frans Duijnstee, en ingebed als de update van 22 april.

-----

Hi Rolf,

Hartelijk voor toezending. De link verwijst naar een conclusie van de Advocaat Generaal in het cassatieberoep van de staatssecretaris van financiën in de procedures van Joost Mengerink en Rob Hollink. De conclusies zijn voor beide zaken tegelijk genomen. De formele status van de conclusie is dat de Hoge Raad zich onafhankelijk heeft laten adviseren door een Advocaat Generaal. Bij technische complexe kwesties gebeurt dat vaak. De status van de AG moet niet worden onderschat. In 90% van de gevallen (zo heeft onderzoek geleerd) worden de conclusies gevolgd door de Hoge Raad.

Ik sta Joost Mengerink niet meer bij in het cassatieberoep, maar Rob Hollink (door jouw bemiddeling) wel. Wij hebben twee weken de tijd gekregen om te reageren op de conclusie. Voor de pokerspelers is de conclusie niet ongunstig, maar niet baanbrekend. De eerdere jurisprudentie gewezen bij Hof Leeuwarden (Hollink) en Gerechtshof Amsterdam wordt op het Europeesrechtelijke onderdeel bekrachtigd door de AG. De Belastingdienst krijgt dus ook in het cassatieberoep ongelijk.

Wij zijn echter ook in cassatieberoep gegaan op het onderdeel dat meerdaagse pokerspelen (Texas Hold'Em) een behendigheidsspel is, mede gesteund door de uitspraak van de strafkamer van Rechtbank Amsterdam in januari 2014 (weliswaar voor de organisatoren). In mijn verweer richting de AG heb ik op dit onderdeel verder uitgebreid inhoudelijk verweer gevoerd. Hopelijk brengt het de AG en de Hoge Raad nog op andere gedachten. 

Tot nadere toelichting ben ik graag bereid. Good luck!


Met vriendelijke groet,

Terence 

-----

 

Update fiscale pokerprocedures d.d. 22 april 2014

 

Advocaat Generaal Van Hilten heeft 26 maart jl advies aan de HR uitgebracht in de zaken Mengerink en Hollink. Dit advies is overigens pas dit weekend (18 april 2014) gepubliceerd. Bijgevoegd de links naar de brondocumenten:

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2014:284

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2014:283

 

 

Kort en goed adviseert de AG aan de HR de uitspraken van het Hof Amsterdam en Hof Leeuwarden te bevestigen:

 

 -          Poker is een kansspel

-          Live Poker in de vorm van een toernooi is een casinospel

-          Het verschil in behandeling van een pokertoernooi gehouden in Nederland en in een ander land van de EU/EER is in strijd met de vrijheid van dienstverlening.

-       Dit verschil kan alleen maar opgeheven worden door de relevante Nederlandse bepaling buiten toepassing te verklaren, waardoor er in het geheel geen kansspelbelasting geheven kan worden bij binnen de EU/EER gehouden pokertoernooien.

 

Over het algemeen neemt de HR het advies van de AG over.

 

Verschil met de fiscale pokerprocedures:

 

 -          Mengerink en Hollink zaken betreffen alleen live toernooien en niet internet poker. De fiscale poker procedures ziet op zowel live als online poker.

-          In de fiscale pokerprocedure wordt ook nog de strijd met de vrijheid van kapitaalsverkeer naar voren gebracht. Die vrijheid is nodig voor die internet aanbieders die niet binnen EU/EER gevestigd zijn. Tot dusver hebben wij het argument van strijd met vrijheid kapitaalsverkeer overigens verloren.

-          In de fiscale pokerprocedure speelt nog de complicerende factor van de vestigingsplaats (althans de plaats van waaruit de dienst verricht wordt) van de online aanbieders (in de betrokken jaren betreft dit met name Pokerstars en Full Tilt)

-          In de fiscale procedure wordt – naast internet specifieke zaken - nog naar voren gebracht dat de kansspelbelasting als voorheffing geldt van de inkomstenbelasting, waardoor deze verrekend kan worden.

 

Zoals bekend wordt de fiscale pokerprocedure langs 2 wegen gevoerd:

-          Rechtbank Haarlem, Hof Amsterdam, HR. In deze zaak hebben zowel de belastingdienst als wij alle schriftelijke stukken ingediend. De HR heeft aangekondigd dat een AG een conclusie gaat schrijven. Het zou mij niet verwonderen, wanneer in onze zaak ook Van Hilten de conclusie gaat schrijven.

-          Rechtbank Den Haag, Hof Den Haag. Het Hof doet er erg lang over om uitspraak te doen (thans circa 7 maanden). Wij zitten er bovenop om te bereiken dat de uitspraak spoedig volgt.

 

Conclusie:

-          De conclusies van AG Van Hilten in de zaken Mengerink en Hollink zijn goed nieuws voor de pokerwereld, maar zeggen nog weinig over de fiscale behandeling van online poker.

-          De fiscale pokerprocedures zullen meer duidelijkheid geven over de fiscale behandeling van online poker.

-          De verwachting is dat AG Van Hilten ook onze Hof Amsterdam zaak de conclusie zal schrijven.

-          Hof Den Haag doet er erg lang over om tot een uitspraak te komen. Wij hebben overleg met het Hof om deze uitspraak te bespoedigen.

 

Frans Duynstee

Advocaat / Attorney at law

 

Cardcharacters5

 

Stap voor stap op weg naar de eindfase

Dinsdag 18 maart 2014, door Rolf Slotboom

 

We roepen het al jarenlang: de ontwikkelingen op het kansspeldossier zijn onderdeel van een lang en slepend proces. Kleine stapjes vooruit worden gevolgd door plotselinge, onverwachte stapjes terug – of omgekeerd. En zelden of nooit is duidelijk waar de eindstreep ligt, of plannen ook inderdaad leiden tot wetten, en of wetten daadwerkelijk leiden tot de gewenste veranderingen. En, ook niet onbelangrijk: of partijen wel voldoende oog hebben om een maatschappelijk gewenste verandering ook daadwerkelijk prioriteit te geven boven zaken als partijpolitiek, electorale afwegingen of strategisch gewin.

Naast al deze lastige politieke deelbelangen, zijn er op het kansspelbeleid ook behoorlijk wat stakeholders die het proces kunnen vertragen als zij teveel alleen maar uit hun eigen deelbelang kunnen denken. Ik noem er zomaar een paar: online aanbieders, live aanbieders, illegale aanbieders, zittende aanbieders, toezichthouders, wetgevers, verslavingszorg, belastingdienst, en een vaak vergeten groep: de beoefenaars van de kansspelen. Om al deze neuzen dezelfde kant op te krijgen en om, zoals dat in politieke termen nog wel eens wordt genoemd, “over de eigen schaduw te springen”, dat vergt veel tactisch inzicht – en vooral een heel lange adem.

De PokerBond strijdt al sinds 2006 voor een passend legaal aanbod en faire belastingregels, waarbij wij nadrukkelijk de initiële doelstellingen van het kansspelbeleid ondersteunen: tegengaan van criminaliteit, illegaliteit, verslaving en het beschermen van de consument. En waarbij wij steeds weer hebben geageerd tegen de bestaande, ongewenste situatie van pokerspelers die bij afwezigheid van een passend legaal kader hun online hobby onbeschermd en rechteloos beoefenen.

Het zijn al deze gecombineerde doelstellingen die daadwerkelijk hun weg hebben gevonden naar het wetsvoorstel “Kansspelen Op Afstand”, waarvoor wij in de consultatiefase na overleg met onze Raad van Advies onze bijdrage hebben mogen leveren. Een proces waarbij wij enkele kritische kanttekeningen hebben geplaatst (op bijvoorbeeld de nagestreefde kanalisatiegraad in verhouding tot voorgestelde belastingtarieven), in een verder door ons overwegend als positief en constructief beoordeeld wetsvoorstel. Ook na deze consultatiefase hebben wij als PokerBond nog enkele malen mogen aanzitten bij rondetafelgesprekken met stakeholders, zijn wij uitgenodigd door het Ministerie van Veiligheid & Justitie om op concrete punten de mening van de pokerspeler te horen, en hebben wij afspraken gemaakt met relevante politici op dit dossier. Dit om te verzekeren dat hetgeen vanuit pokerperspectief zo gewenst is voor de toekomstige situatie, ook daadwerkelijk en op de juiste manier zijn weg vindt in uiteindelijke wetgeving. Daarbij zijn nadrukkelijk nog heel wat beren op de weg!

De wettekst is naar aanleiding van de consultatieronde inmiddels aangepast en door de ministerraad aangeboden aan de Raad van State ter advies en toetsing. Tegelijkertijd is het wetsvoorstel ter goedkeuring aangeboden bij de Europese Commissie. Hierbij is de aangepaste wettekst openbaar geworden.

Wij zijn deze aangepaste wettekst reeds zorgvuldig aan het bestuderen, maar hierbij dient te worden aangegeven dat de wettekst mogelijk na goedkeuring van de Europese Commissie en advies van de Raad van State verder aangepast de Tweede Kamer zal bereiken. Het is op dit moment dus nog niet geheel duidelijk of, wanneer en hoe het wetsvoorstel de Tweede Kamer zal bereiken.        

Een belangrijke hobbel zal daarna zijn het wetsvoorstel door de Tweede Kamer te krijgen, waarbij een soepele voortgang zou kunnen worden verstoord door zaken als partijpolitiek, verkiezingen of uitruilen van standpunten. Ik was vorige week bij een bijeenkomst over het kansspelbeleid georganiseerd door de Jonge Socialisten, en hierbij werd verkondigd dat eigenlijk alleen de VVD voor dit wetsvoorstel zou zijn, en dat “alle andere partijen in de Kamer er grote bezwaren tegen hebben.” Kortom: ook hier zal mogelijk nog genoeg werk te doen zijn!

Tot slot zal het wetsvoorstel dan nog door de Eerste Kamer moeten worden aangenomen. De vaak genoemde 1 januari 2015 als startdatum van de nieuwe wetgeving is nadrukkelijk een streefdatum – en iedereen die enigszins bekend is met politiek weet wat dit betekent…

Niettemin hebben wij als PokerBond nog steeds voldoende vertrouwen dat er nu eindelijk eens een eind gaat worden gemaakt aan de situatie waar de legale status van online poker nog steeds achterwege blijft, waar door gebrek aan inzicht in de markt goede verslavingszorg afwezig is, waar online aanbieders geen belasting betalen in Nederland, en waarbij specifiek voor pokerspelers sprake is van weinig rechten, veel plichten en nauwelijks bescherming. Omdat in de bestaande situatie de door ons ondersteunde initiële doelstellingen van het kansspelbeleid niet (voldoende) kunnen worden gerealiseerd, vertrouwen wij erop dat de overheid blijvend vaart zal maken op dit dossier zoals dit de laatste twee jaar is gebeurd: met veel oog voor maatschappelijk belang, inziend dat poker weliswaar onderdeel is van de kansspelen maar toch echt een different breed, en luisterend naar de wensen van alle relevante stakeholders.

Vanuit dit vertrouwen in een voor veel partijen goede afloop, en om onze commitment richting de toekomst te onderstrepen, kan ik in jullie twee leuke zaken melden. De eerste is dat ik mij voor nogmaals een jaar heb verbonden aan de PokerBond. Hierbij zal ik verder gaan op de bestaande voet: in mijn huidige rol als woordvoerder, aanwezig bij politieke gesprekken, en als voorzitter van de Raad van Advies. Om daarnaast al in te spelen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen, ben ik tevens in dienst getreden bij het Verantwoord Spelen Centrum, het voormalige Center of Responsible Gaming. Dit is een stichting die als doel heeft zorg rondom kansspelen beter en effectiever in te vullen, met specialisten uit het veld, en met nadruk op voorkoming en vroegtijdige detectie. Ik zal hierbij het pokergedeelte voor mijn rekening nemen. Een mooie uitdaging dus, en passend binnen mijn ambitie om te helpen voor (poker)spelers optimale voorwaarden te scheppen – niet in de laatste plaats waar het gaat om zaken als bescherming, zorg en preventie.

Het is fijn om te zien dat in de afgelopen jaren de politiek Stichting Nederlandse Pokerbond heeft erkend als een serieuze en betrouwbare gesprekspartner! Als een gesprekspartner die op constructieve wijze de belangen van haar achterban behartigt, en met oog voor de soms lastige spagaat van beleidsmakers en bewindsvoerders rondom zaken als algemeen belang, financiële doelstellingen of het verkrijgen van politieke meerderheden.

Lang verhaal kort: we gaan op het kansspeldossier stap voor stap op weg naar de eindfase, waarbij spelers, aanbieders en hulpverleners langzaamaan al voorsorteren op een toekomstige situatie. Als PokerBond zullen wij ook in deze eindfase scherp blijven dat de belangen van pokeraars niet worden veronachtzaamd.

Wij zijn blij dat onze standpunten voor een belangrijk deel hun weg hebben gevonden richting het wetsvoorstel Kansspelen Op Afstand. Dit in de hoop dat de uiteindelijke wet er één zal zijn waar pokerend Nederland zich in zal kunnen vinden.

 

Cardcharacters5

 

 

Fijne Feestdagen!

Woensdag 24 december 2013, door Rolf Slotboom

 

Na een lang, interessant & bewogen jaar 2013 is ook voor Stichting Nederlandse PokerBond het kerstreces begonnen.

Het is een jaar geweest waarin wij onze bijdrage aan de veelbesproken consultatieronde hebben gedaan, en waarin het legaliseringsproces van online poker steeds concreter gestalte kreeg. Een jaar ook met enkele interessante -door pokerspelers veelal als positief beoordeelde- rechterlijke uitspraken o.a. op het gebied van belastingwetgeving. En ook een jaar waarin wij wederom een Nederlands team mochten afvaardigen naar de vanuit de "poker = skill" gedachte opgezette IFP Nations Cup.

Zoals te merken aan mijn wijze van formuleren: al deze processen zijn nog steeds volop gaande. Wat betreft het legaliseringsproces & het mogelijke vergunningenstelsel zitten wij aan bij de belangrijke gesprekken van o.a. het Ministerie van V&J, dit om er aan bij te dragen dat de concrete invulling als correct & wenselijk zal worden beoordeeld. Wat betreft de rechterlijke uitspraken over belastingplicht geldt dat jurisprudentie weliswaar dichterbij lijkt te komen nu steeds hogere rechters eerdere oordelen van lagere rechters onderstrepen, maar dat hierbij nog heel wat hobbels (lees: Hoge Raad) overwonnen dienen te worden. En ook het behendigheidsaspect van poker wordt landelijk/wettelijk/internationaal een stuk minder breed gedragen dan hoe pokerspelers dit zelf ervaren.

Dit alles betekent dat er ook in 2014 nog een uiterst belangrijke taak ligt voor ons, en dan vooral in het reguleringsproces, incl. alle belastingtechnische ontwikkelingen. Wij hopen onverminderd op uw steun in dit lange en slepende proces, met onveranderd als onze doelen:

  • Verbeteren van het politieke imago van poker
  • Verbeteren van het publieke imago van poker
  • Verbeteren van de juridische behandeling van poker

Tot die tijd wensen wij u allen zeer fijne feestdagen, en een heel gezond, fortuinlijk & voorspoedig 2014. Met zeker enig geluk aan de pokertafels, dus - maar hopelijk nog veel meer geluk in het leven zelf.

fijne kerstdagen

 

 

Cardcharacters5

Implicaties Zaak-Mengerink:
Experts schijnen hun licht
 
Zaterdag 14 september 2013, door Rolf Slotboom
 
 
Zoals bij velen van jullie bekend is, zijn goede wetgeving & faire belastingregels voor pokerspelers twee speerpunten voor de Stichting Nederlandse PokerBond.
 
In een recente uitspraak van het Hof Amsterdam kwamen deze beide zaken tezamen. Het betrof de kwestie Joost Mengerink, en of het al dan niet terecht zou zijn dat hij over zijn buitenlandse (binnen-EU) live cashes belastingplichtig zou zijn.
 
Het ging hier om een hoger beroep, en de uitspraak van de rechter was vrij duidelijk: nee, Joost zou niet belastingplichtig zijn.
 
In stukken op Nederpoker en Pokernews, en in een soundbite op Pokernews met Pepijn Le Heux, is deze zaak reeds uitgebreid geduid.
 
Voor meer duiding van de betrokkenen zelf, en om deze zaak binnen het perspectief van andere lopende zaken te kunnen plaatsen, heb ik namens Stichting Nederlandse PokerBond contact opgenomen met Terence Vink (van Taxwise Advocaten, de belangenbehartiger van Joost) en met Frans Duynstee (advocaat van VMW Taxand, en in die hoedanigheid betrokken bij de Fiscale Pokerprocedure.)

Hen legde ik zeven korte vragen voor; de antwoorden van beiden (Terence Vink = TV, Frans Duynstee = FD) zijn ongewijzigd & onverkort weergegeven. 

 

 

1.Wat zijn de belangrijkste winstpunten van deze uitspraak?

TV:

“Een bevestiging van het oordeel van Rechtbank Haarlem, waarin is geoordeeld buitenlandse prijzen bij meerdaagse pokervorm Texas Hold’em niet in Nederland belast zijn op basis van het EU-recht.”

FD:

“Hof Amsterdam heeft in de uitspraak van 27 juni 2013 bepaald dat een pokertoernooi, ook wanneer het door een andere partij dan Holland Casino wordt georganiseerd, een casinospel is in de zin van de Wet op de Kansspelbelasting. Hiermee heeft het Hof bevestigd dat de Nederlandse aanbieder van een pokertoernooi belastingplichtig is over het verschil tussen de inzetten en de uitkeringen en niet - zoals de Belastingdienst stelt - dat de winnaar van de prijzen kansspelbelasting moet betalen over de prijs. Hiermee wordt in ieder geval een fiscale duidelijkheid geschapen met betrekking tot de door Holland Casino georganiseerde pokertoernooien, maar ook met betrekking tot de "illegale" in Nederland gehouden pokertoernooien. De spelers zijn in deze gevallen niet belastingplichtig voor de kansspelbelasting.

Ook stelt het Hof vast dat er sprake is van een hogere belastingdruk bij deelname aan buitenlandse kansspelen dan bij deelname aan binnenlandse kansspelen.

Voorts heeft het Hof bevestigd dat de hogere belastingdruk leidt tot belemmering van deelname aan buitenlandse kansspelen (binnen de EU), hetgeen in strijd is met het vrije verkeer van diensten, en dat de Belastingdienst door deze strijdigheid geen kansspelbelasting kan naheffen over prijzen gewonnen bij live poker toernooien georganiseerd buiten Nederland, maar binnen de EU.”

 

2.Wat is het belang van deze uitspraak voor pokerspelers die, in lijn met de adviezen, onder protest over buitenlandse live cashes belasting hebben betaald. Zouden zij al belasting kunnen terugvorderen? Of moet er daarvoor ook in cassatie deze uitspraak blijven staan, en/of zijn aanvullende uitspraken nodig?

TV:

“Formeel is het lastig om alsnog betaalde belasting terug te vorderen, aangezien doorgaans de bezwaartermijn van zes weken zal zijn verstreken. De enige weg is dan nog een ambtshalve verzoek indienen bij de Belastingdienst, maar ik verwacht daar weinig succes van.”

FD:

“Allereerst is van belang dat alleen de pokerspelers die bezwaar hebben gemaakt tegen de aangifte en betaling van de kansspelbelasting nog een rechtsmiddel hebben tegen de heffing van kansspelbelasting. De Belastingdienst is hier - naar onze ervaring - zeer streng in. Indien geen bezwaar is gemaakt staat de aangifte vast en wordt de betaalde belasting niet geretourneerd (ongeacht de uitkomst van de lopende procedures).

Voor de pokerspelers die bezwaar hebben gemaakt tegen de aangifte en de betaling geldt het volgende. Wij hebben voor de deelnemers van de Stichting Fiscale pokerprocedures afgesproken (maar op deze afspraak zullen ook andere pokerspelers een beroep kunnen doen) dat de Belastingdienst het bezwaar aanhoudt totdat er een uitspraak is van de hoogste rechter in de proefprocedures en vervolgens uitspraak op bezwaar doet conform de uitkomst van de proefprocedures. Er moet dus een arrest van de Hoge Raad waar in wordt bevestigd dat geen kansspelbelasting is verschuldigd, voordat de Belastingdienst bij uitspraak op bezwaar de betaalde kansspelbelasting zal retourneren.”

 

3.Is er een termijn aan dit terugvragen van teveel/ten onrechte betaalde belasting; m.a.w. kan dit 'verjaren'?

TV:

“Binnen vijf jaar moet de belasting via een verzoek bij de Belastingdienst worden teruggevorderd. Ik verwacht hier echter weinig succes van. Zie hiervoor mijn antwoord bij 2.”

FD:

“Indien binnen de bezwaartermijn tegen de aangifte en betaling bezwaar is gemaakt, dan geldt geen verjaringstermijn o.i.d. De bezwaartermijn is 6 weken na de dag van betaling van de kansspelbelasting op aangifte. Indien er een naheffingsaanslag is opgelegd dan is de bezwaartermijn 6 weken na dagtekening van de naheffingsaanslag.”

 

4.Terence, wat zijn je verwachtingen wat betreft de Zaak-Mengerink; wat zullen daar nu de vervolgstappen zijn? En Frans, wat zijn in de Fiscale Pokerprocedure de vervolgstappen, bijvoorbeeld in de Zaak-Van der Fluit?

TV:

“Ik verwacht dat de Hoge Raad in de Zaak-Mengerink het oordeel van het Hof zal volgen.”

FD:

“Wij verwachten dat zowel in de Zaak-Mengerink als in beide procedures die binnen de Fiscale Pokerprocedure worden gevoerd, cassatie wordt aangetekend en dat de zaken voor de Hoge Raad worden gebracht.”

 

5.Kun jullie een overzicht geven van de momenteel lopende zaken in Nederland, zowel wat betreft de Fiscale Pokerprocedure alsook andere zaken? Hoe kijken jullie tegen deze zaken aan, en kunnen zij profiteren van deuitspraak in de Zaak-Mengerink?

TV:

“De cassatieprocedure van Rob Hollink. Hof Amsterdam heeft in de zaak Mengerink het oordeel van het Hof in Leeuwarden gevolgd. De uitspraak van Hof Amsterdam is dus zeker niet baanbrekend. Op één onderdeel zie ik wel een verschil en dat is het oordeel of meerdaagse pokervorm Texas Hold’em een behendigheidsspel is. De maatstaf die het Hof heeft aangelegd, een vergelijking van de hele groep bij aanvang van een toernooi, is naar mijn mening te breed en eventueel voor incidenteel cassatieberoep open.”

FD:

“Bij ons is de procedure van Rob Hollink bekend (in deze procedure is na de uitspraak van Gerechtshof Leeuwarden cassatie aangetekend). Voorts lopen de reeds bekenden procedures binnen de Fiscale Pokerprocedures bij het Gerechtshof Amsterdam (voor deze procedure verwachten wij binnenkort de uitspraak) en het Gerechtshof 's-Gravenhage (in deze procedure staat 11 september 2013 de zitting gepland). Voorts verwachten wij nog dat enkele pokerspelers individueel procederen.

De uitspraak in de Zaak-Mengerink is voor al deze procedures gunstig omdat het een precedent schept. De reikwijdte Zaak-Mengerink is echter beperkt tot live pokertoernooien georganiseerd binnen de Europese Unie. De procedures gevoerd binnen de Fiscale Pokerprocedures zullen ook uitsluitsel geven over de heffing van kansspelbelasting bij live toernooien buiten de Europese Unie en online poker (zowel binnen als buiten de Europese Unie). “

 

6.Waar heeft de zaak van Terence/Joost zich onderscheiden t.o.v. de Fiscale Pokerprocedure? En waarom zijn er eigenlijk zo veel afzonderlijke zaken, i.p.v. dat iedereen zich bijvoorbeeld verenigt in één zaak/procedure?

TV:

“Mijn procesvoering is een andere dan de fiscale pokerprocedure, want ik ben niet zo terughoudend. Daardoor ben ik voorloper in alle fiscale procedures met de Belastingdienst en is de fiscale pokerprocedure met een achterhoede gevecht bezig.”

FD:

“In de Zaak-Mengerink is ook de argumentatie naar voren gebracht dat poker geen kansspel is. Dit argument brengen wij in de Fiscale Pokerprocedure niet naar voren. De reden hiervoor is dat binnen de groep van deelnemers hier verdeeldheid over bestaat en door ons uitsluitend op de inhoudelijke argumenten te richten forceren we een uitspraak van de rechter over de vraag of de kansspelbelasting over inkomsten uit poker wel rechtmatig is, ongeacht of Texas Hold'em een kansspel is onder de huidige wetgeving. Daarnaast is de zaak Mengerink beperkt tot een binnen de EU gehouden live pokertoernooi. De Fiscale Pokerprocedures richten zich ook op online gehouden pokerspelen (zowel binnen als buiten de EU) en de verrekening van de Kansspelbelasting met de inkomstenbelasting.

De hoeveelheid afzonderlijke zaken vinden we beperkt gelet op de grote aantallen pokerspelers die getroffen worden door de kansspelbelasting.”

 

7.Laatste vraag: nemen jullie ook nog nieuwe zaken aan wat betreft pokerspelers & belasting? M.a.w.: hoe kunnen pokerspelers met jullie in contact komen?

TV:

“Er zijn weinig specialisten op dit terrein, dus ik werk graag voor professionele pokerspelers. Deze kunnen met mij in contact komen bij voorkeur per email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of per telefoon: 020-2402452.”

FD:

“Uiteraard. Iedereen die vragen heeft over de heffing van kansspelbelasting kan met ons contact opnemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..“

 

 

 Cardcharacters5

 

Consultatie

Donderdag 25 juli 2013, door Rolf Slotboom

 
Het is een tijdje rustig geweest op het BondsBlog - en niet zonder reden. Op 21 juli 2012 sloot de consultatie betreffende het wetsvoorstel "Kansspelen op Afstand", en wij waren één van de partijen die bij deze consultatieronde onze input mochten leveren.
 
Een heel spannende en ook inspannende aangelegenheid, aangezien dit wetsvoorstel enkele van de speerpunten raakt waarvoor wij ooit zijn opgericht: de al dan niet legale status van online poker, het creeren van een vergunningenstelsel, en het optimaal regelen van bescherming, verslavingszorg en belastingsituatie voor spelers.
 
Waar in voorgaande regeerperiodes dit soort ideeen nogal eens te snel werden geponeerd, met te weinig onderbouwing of te weinig draagvlak, daar is ditmaal gepoogd alles in één keer goed te regelen, althans wat betreft online poker - in het wetsvoorstel dus geplaatst onder de paraplunaam "Kansspelen op Afstand".
 
Alle belangrijke partijen om de tafel met het ministerie van Veiligheid en Justitie, derhalve. Eerst in echt fysieke zin, gezeten aan de ronde tafel om globale standpunten met elkaar uit te wisselen; vervolgens in digitale zin, middels rapporten die hier tot detailniveau op ingaan. Dit alles om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen wetsvoorstel.
 
 
Gezien het belang van een zo goed mogelijke input namens de spelers, hebben wij eerst uitgebreid overleg gevoerd met onze Raad van Advies om de meningen van de diverse pokercommunities zo goed mogelijk te kanaliseren, en in overleg met hen de tekst voor de consultatie zo goed mogelijk te verwoorden. Vervolgens is deze input toegestuurd naar het ministerie van V&J, en tenslotte hebben we alles openbaar gemaakt voor het publiek op onze eigen website. Een zeer zorgvuldig proces dus, met inachtneming van belangrijke zaken als deadlines, belangen, voorkeuren en professionaliteit.
 
Het resultaat van deze inspanningen is een acht pagina's lange formele reactie, waarbij wij - zoals eigenlijk altijd - pogen iets verder te kijken dan slechts de korte-termijn belangen van spelers, maar juist ook proberen mee te denken hoe de initiele doelstellingen van het kansspelbeleid zo goed mogelijk worden gediend. Wij hopen en verwachten hiermee wederom een constructieve bijdrage te hebben geleverd aan het kansspelbeleid in Nederland.
 
Hiermee is voorlopig onze eigen rol in dit proces even uitgespeeld. Het is het nu aan V&J om alle ingezonden reacties minutieus door te spitten, en de goede en slechte punten uit iedere bijdrage zorgvuldig te wegen. Dit opdat de op zich goed doordachte plannen ook inderdaad op de gewenste wijze in wetgeving zullen worden omgezet.
 
Lees hier de samenvatting van het wetsvoorstel, incl. onze formele reactie.
 

Cardcharacters5


 

 

Puntjes op i

Zaterdag 15 juni 2013, door Rolf Slotboom

 

Het zal de meeste van jullie niet zijn ontgaan: na een hele lange strijd en verschillende gevallen kabinetten ligt er, sinds 22 mei 2013, dan eindelijk een concept wetsvoorstel voor de modernisering van het kansspelbeleid. De regering heeft ervoor gekozen de wet op de kansspelen gefaseerd te moderniseren en dit wetsvoorstel richt zich dan ook op kansspelen op afstand (online). Wij hebben ons de afgelopen jaren ingespannen om in deze beleidsdialoog belangrijke zaken voor de Nederlandse pokerspeler te bereiken. Ik noem enkele punten:

 

 • Legalisering online poker
 • Belastingverschuiving van speler naar legale aanbieder
 • Behoud toegang tot het internationale spelersaanbod
 • Geen beperking, anders dan de vergunningsvoorwaarden, in het aantal vergunninghouders
 
Wij zijn bijzonder trots dat deze punten allemaal onderdeel van het wetsvoorstel en de daarmee aangekondigde maatregelen zijn geworden. Ook al richt het wetsvoorstel zich primair op kansspelen via internet, er worden zelfs al extra maatregelen genomen met betrekking tot landbased pokertoernooien. Zo zal ook hier de belasting definitief verschuiven van de speler naar de legale binnenlandse aanbieder, en worden winsten bij deze toernooien binnen de EER niet langer bij de speler belast. Andere winstpunten zijn bijvoorbeeld de wettelijke bescherming van de spelerstegoeden, en dat er voor poker duidelijk wordt gezocht naar een manier om de huidige illegale aanbieders binnen een wettelijk kader te plaatsen. Maatregelen die een passend en attractief legaal spelaanbod voor het overgrote deel van de Nederlandse pokerspelers mogelijk kunnen maken!
 
 

puntje-op-de-i

 

Echter, zoals wel vaker bij beleidszaken: the devil is in the details. Een juiste uitwerking en praktische invulling van de hierboven beschreven punten zal dan ook van grootste belang zijn! Gedurende de consultatieperiode van twee maanden krijgen betrokken partijen de kans om inhoudelijk op het wetsvoorstel en de aangekondigde maatregelen te reageren. Wij zijn uitgenodigd voor deze consultatieperiode en dit biedt bij uitstek een mogelijkheid om hier namens de Nederlandse pokerspeler zoveel mogelijk puntjes op de i te zetten.

 

Wij bereiden momenteel onze reactie voor op basis van een doorlopende, inhoudelijke discussie met onze Raad van Advies, en wij zullen deze reactie zo rond half juli versturen. Ik schat dat we veel van de mogelijke pijnpunten en gewenste verbeteringen in deze discussie grotendeels wel al boven tafel hebben. Maar ik wil niettemin graag nogmaals alle pokerspelers oproepen hun mogelijke bezwaren, gedachten of verbeterpunten met betrekking tot de voorgenomen maatregelen op papier te zetten en met ons te delen – zodat we deze gedachten zoveel mogelijk mee kunnen nemen in onze reactie op het wetsvoorstel. Je kunt op pokerfora als Pokernews, Pokercity of Nederpoker deelnemen aan de discussie rondom het wetsvoorstel (wij volgen, zien of lezen vrijwel alles!), of ons rechtstreeks mailen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Indien je een onderbouwde mening hebt over waarom volgens jou wij bepaalde dingen zouden moeten aansnijden bij de consultatie, laat ons dit weten nu we het nog kunnen meenemen.

 

Na de consultatieronde wordt de inbreng verwerkt en zal het wetsvoorstel in de ministerraad worden besproken en voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd. Tot slot (2013-2014) zal het wetsvoorstel behandeld worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

 

Cardcharacters5

 

Zwakke prestaties; toch een succes

Vrijdag 26 april 2013, door Rolf Slotboom

Vol goede moed toog het Nederlands poker team op 12 april 2013 naar Cyprus, met als doel ons te kwalificeren voor de finale van de IFP European Nations Cup. Een event dat door zijn intelligente structuur tot doel heeft de skill factor van het poker te bewijzen.

Aanwezig met een kwalitatief sterk en gemotiveerd team, werden wij direct gebombardeerd tot één van de topfavorieten. Uiteindelijk zouden we als 14e en laatste eindigen, vrij ver van de 6e plaats die recht gaf op kwalificatie. Een dikke teleurstelling - vooral omdat we ook na afloop niet direct de vinger erop konden leggen wat er nu precies was fout gegaan.

Op dit moment zijn wij als team druk bezig met deze analyse, d.m.v. het doorspitten van lijstjes danwel het nalezen of uitgebreid naspelen van alle handjes.We hebben hierbij de beschikking over een Excel file met alle handen die er in het toernooi gespeeld zijn, waardoor we goed kunnen zien waar wij fouten hebben gemaakt, en hoe wij deze fouten in toekomstige edities kunnen voorkomen.

Wie wil luisteren mijn analyse achteraf, is een PokerNews soundbite beschikbaar. Ook zijn er beelden vanuit het zonnige Cyprus, waarin de team captains hun visie vooraf geven, en op de helft van het toernooi hun verwachtingen voor het restant uitspreken. (Op een moment dat wij net een comeback leken te maken.) En tenslotte, watbetreft de links: hier ook een paar actie beelden.

Het zal duidelijk zijn: het resultaat was uitermate teleurstellend. Niettemin heeft het team zich tot de laatste minuut uiterst constructief en professioneel gedragen. En, hebben zowel de PokerBond als het Nederlandse poker hun toch al goede banden met de IFP verder weten te versterken. Vanzelfsprekend niet de primaire doelen van ons uit sportief oogpunt bekeken - maar niettemin vanuit het brede perspectief uiterst belangrijk.

 

Cardcharacters5

 

 Nations Cup 2.0

Donderdag 21 maart 2013, door Rolf Slotboom

 

We gaan weer! Na wat problemen rondom de geplande tweede editie van de Nations Cup in november 2012, is de kogel nu dan toch echt door de kerk. (Een spreekwoordelijke kogel, vanzelfsprekend - door een al even spreekwoordelijke kerk.)

Tussen 12 en 15 april 2013 zal de tweede editie van het toernooi plaatsvinden dat als primair doel heeft de skill factor van poker te benadrukken. Vandaar dat de organisator van dit event, de 'wereld pokerbond' danwel IFP, heeft gepoogd het baanbrekende karakter van het bij de eerste editie geintroduceerde 'Duplicate Poker' nog iets verder te perfectioneren. 

Locatie van het toernooi is Paphos, Cyprus. Op dit moment niet de meest rustige plek op de aardbodem, dat mag duidelijk zijn. Als PokerBond houden wij de vinger aan de pols bij zowel de organisatie als de officiele instanties wat betreft ontwikkelingen, mogelijke problemen etc. Deze informatie delen we dan vervolgens met het team, zodat zij volledige informatie hebben over de stand van zaken.

 

ifp-european-nations-cup 

"The strength of the team is... the Team."

Bij de eerste editie eind 2011 was ik nog playing captain, in een team dat het leuk had, en ook prima presteerde. Een team met sterren als Marcel Luske, Rob Hollink en Jorryt van Hoof, om maar enkele live danwel online kampioenen uit ons land te noemen.

Dit jaar moeten we ons kwalificeren voor de finale in november via het genoemde toernooi op Cyprus. Inderdaad, een voorronde dus - waarbij 6 van de 14 deelnemende landen uiteindelijk richting de finale gaan. Om de binding met onze achterban te benadrukken, hebben via een thread/selectie op resp. PokerNews en PokerCity twee vooraanstaande leden van Nederlands belangrijkste pokerfora de weg naar ons team gevonden. Deze beide spelers, Raymond Wynia en online kanon Joris Ruys, nemen de plekken in van Marcel Luske en Noah Boeken. De vanwege een toernooi in Belgie verhinderde Fatima Moreira de Melo wordt vervangen door Wendy van Veenendaal, een zeer solide speelster die ooit back-to-back tweede en derde werd bij het Nederlands Kampioenschap. 

En ikzelf? Ikzelf doe een klein stapje terug (of, zo u wilt, een flinke stap vooruit) door mijn rol als team captain niet meer te combineren met zelf spelen. Dit omdat er zeer veel zaken buiten de pokertafel zijn die dienen te worden geregeld, en bovendien met de hoop/verwachting in tactisch opzicht van enige meerwaarde te kunnen zijn voor het team. Immers, de coaches in dit event -waarbij het de bedoeling is dat ieder land exact dezelfde kaarten krijgt in exact dezelfde situaties, en geluk dus nog nauwelijks een rol zou moeten spelen- hebben een zeer grote en ook actieve rol. 

Al met al gaan we met de volgende mensen onze landskleuren verdedigen: 

 • Rolf Slotboom (team captain, non-playing)
 • Rob Hollink
 • Koen de Bakker
 • Jorryt van Hoof
 • Wendy van Veenendaal
 • Raymond Wynia (via PokerNews)
 • Joris Ruys (via PokerCity)

 

Cardcharacters5

Poker Elastiek

Woensdag 20 februari 2013, door Rolf Slotboom

Al geruime tijd is in Nederland het legaliseringsproces voor online poker gaande. Moest vroeger de politiek worden overtuigd dat de huidige situatie van illegaliteit verbetering behoeft, daar lijkt tegenwoordig het moderniseringsproces een vanzelfsprekendheid. Met andere woorden: het gaat er niet zozeer meer om óf online poker zou dienen te worden gelegaliseerd, de discussie richt zich vooral om de exacte invulling.

Hoewel gesprekken tussen de verschillende partijen (politiek, belastingdienst, potentiële aanbieders, lobbyisten, kansspelautoriteit, wijzelf namens de spelers) overwegend constructief verlopen, is er een groot gevaar voor een succesvolle afloop: dat één of meerdere van de betrokken partijen gaan overvragen. Wijzelf omschreven dit zo’n twee jaar geleden al met de term ‘poker elastiek’. Dit houdt het volgende in:

Als één van de betrokken partijen te hard aan het elastiek trekt en te veel voor zichzelf eist, bestaat het gevaar dat het elastiek knapt – en niemand meer iets heeft. Dit geldt voor alle partijen: aanbieders, spelers en staat/belastingdienst.

elastiek

De aanbieders dienen te beseffen dat in ruil voor een legale status een prijs dient te worden betaald – namelijk de prijs van hogere belasting dan men nu betaalt. Is men hier halsstarrig en vraagt men een te laag percentage, dan kan de overheid niet voldoende belastingopbrengst binnenhalen om de kosten van opsporing van illegale aanbieders, verslavingszorg en instandhouding van de kansspelautoriteit te dekken. En ervaart de overheid de voormalig illegale aanbieders als onwillig op dit punt, of de inkomsten als simpelweg te laag, dan zal het elastiek knappen. Dan is het einde onderhandeling, en zal de gewenste situatie van gecontroleerd/legaal/brede toegang tot markt/acceptabele prijsstelling niet kunnen plaatsvinden. Sterker: dan bestaat het gevaar dat de huidige situatie van illegaliteit/geen toezicht/beperkte verslavingszorg zal voortduren.

De spelers moeten beseffen dat het vooral in hun belang is dat deze ongewenste situatie van illegaliteit wordt beëindigd. Niemand beoefent graag een illegale activiteit, met op de achtergrond altijd het gevaar van boetes of zelfs strafvervolging. De slechte, in de ogen van velen onrechtvaardige, huidige belastingsituatie heeft menig pokerspeler finke financiele schade berokkend. En het gebrek aan toezicht heeft ervoor gezorgd dat de gelukkig relatief beperkte groep gokverslaafde spelers ongemerkt en ongestraft online kon blijven spelen – zonder dat er instanties waren die deze spelers tegen zichzelf in bescherming konden nemen. Dat deze ongewenste situatie eindigt, is zeker ook goed voor de spelers. Die in ruil hiervoor constructief dienen mee te denken met de gewenste nieuwe situatie, en niet uitsluitend moeten kijken of elke individuele maatregel wel 100% gunstig voor hen is.

En tenslotte de staat/belastingdienst: die moet vooral niet te inhalig zijn! Immers, men claimt altijd dat de primaire insteek achter het moderniseringsproces is dat spelers beter beschermd dienen te worden, en dat eventuele extra inkomsten uit belastinginning slechts secundair zijn. Dan dient men de daad hier natuurlijk ook bij het woord te voegen. Zo is er recentelijk nogal wat ophef geweest bij potentiële aanbieders/vergunninghouders dat de staat inzette op een belastingtarief van liefst 29% van het gross gaming revenue, veel en veel hoger dan de percentages tussen de 15 en 20% die gebruikelijk zijn bij de ons omringende landen waar vergelijkbare moderniseringsprocessen hebben plaatsgehad. Houdt de staat vast aan een onrealistisch hoog belastingpercentage, dan snijdt men zichzelf in de vingers omdat de grote pokersites dan liever ‘illegaal’ blijven. En als gevolg de staat dus veel minder belastinginkomsten genereert, en bovendien de pokerspelers voor games met brede spelerstoegang zich dienen te wenden tot illegale aanbieders, en zonder de vorm van bescherming waar de politiek zich juist zo hard voor zei te willen maken.

Al twee jaar terug beschreven wij als PokerBond dit gevaar in een column voor het reeds ter ziele gegane tijdschrift Poker Player onder de titel “Een delicaat evenwicht”. Hier nogmaals de tekst van destijds – onverkort en ongewijzigd weergegeven op Pokerstrategy.com.  

Cardcharacters5 

Interview

Woensdag 9 januari 2013, door Rolf Slotboom

Om als PokerBond optimaal te functioneren, is het van belang om zowel pokerspelers als mainstream media te bedienen met zo veel mogelijk nieuwe, relevante informatie. Uitganspunt hierbij is dat niet alleen actieve beoefenaars van de pokersport tot in detail op de hoogte zijn, maar zeker ook dat het gewone publiek enig inzicht heeft op de ontwikkelingen. Immers, om veranderingen te bewerkstelligen is het nodig dat óók de man in de straat inziet dat (pakweg) de huidige belastingregels of het vermeend illegale karakter van online poker als ongewenst kunnen worden betiteld. Niet alleen dus voor deze spelers, maar vooral ook gezien vanuit het maatschappelijke perspectief.

Namens de PokerBond is het mijn taak verzoeken tot interviews zodanig te kanaliseren, dat onze constructieve en redelijke houding voldoende naar voren komt. Met oog dus niet slechts voor de wensen van de pokeraars, maar juist ook voor wat maatschappelijk gezien gewenst of redelijk is.

Medewerking verlenen aan interviews, rekening houden met deadlines en corrigeren van fouten: het zijn zaken die buitengewoon veel tijd kosten. En waarbij grote zorgvuldigheid dient te worden betracht! Immers, één enkele foutieve quote of schreeuwerige kop kan in politiek opzicht flinke consequenties hebben - en soms zelfs maanden hard werk in één klap teniet doen.

Afgelopen week was zo'n drukke tijd, omdat een belangrijke krant het plan had een groot stuk te gaan schrijven over de voortgang van het kansspelbeleid. Vanzelfsprekend wilde men hier graag een duidend/inzichtelijk woord van de PokerBond. Na enkele keren heen en weer mailen, was onze definitieve bijdrage verstuurd naar de dienstdoende journalist. Om vervolgens enkele dagen later te horen dat de redactie van de betreffende krant had besloten het stuk te willen inkorten - waarbij onze bijdrage was gesneuveld.

De interviewer had vragen gesteld die ons nogal vaak bereiken, en die dus mogelijk bij veel mensen leven. Vandaar onderstaand alsnog het geplande interview. Alleen dan niet in een dagblad, maar gewoon bij ons op de blog. Ook leuk! 

 

Er zijn nogal wat onderzoeken geweest naar het aantal Nederlandse spelers online. Van welk aantal gaan jullie in je schattingen uit?

De uitkomsten van deze onderzoeken hebben flink gevarieerd, mogelijk mede door verschillen in definities: moet iemand die één enkele keer online heeft gepokerd om geld nu wel meetellen in de cijfers, of juist niet? Uit een onderzoek van Regioplan van niet zo heel lang geleden, is gebleken dat 565.000 Nederlanders deelnemen aan kansspelen via internet, waarvan 66% (372.900) kiest voor poker. Gezien recente ontwikkelingen gaan wij ervan uit dat de huidige cijfers iets lager liggen dan deze gegevens.

Sinds wanneer ijveren jullie voor regulering van de online markt en waarom is het belangrijk dat de online markt gereguleerd wordt?
Eigenlijk al sinds onze oprichting in 2006 strijdt Stichting Nederlandse PokerBond voor een gezonde kansspelwetgeving. Wij hebben ons altijd hard gemaakt voor een toereikend legaal aanbod dat past binnen de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid. Door het uitblijven van passend legaal aanbod heeft het gros van de pokerspelers zijn toevlucht genomen tot het 'illegale' internet.
 
   
Deze aanhoudende mismatch tussen vraag en aanbod was vanuit de beleidsdoelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid ongewenst en ook onhoudbaar, omdat online geen enkele waarborgen ter bescherming van de speler werden gecreëerd.
 
   
Dit is de kanalisatiegedachte van het Nederlandse kansspelbeleid, namelijk dat voor publiek dat uitwijkt naar illegale kansspelen, een passend legaal aanbod moet worden gecreëerd. Precies binnen dit verband dienen de huidige plannen tot modernisering te worden gezien. De regering wil simpelweg niet dat er een grote groep spelers onbeschermd en zonder waarborgen online speelt, en dus zonder dat wij hiermee potentieel verslavingsgevaar vroegtijdig kunnen indammen.
 
 
   
Hoe ‘bijzonder’ is Nederland als je ons vergelijkt met buurlanden?
De huidige ontwikkelingen in Nederland passen eigenlijk naadloos binnen de ontwikkelingen op internationaal gebied. Overheden zijn meer en meer afgestapt van het idee dat online kansspelen dienen te worden bestreden middels allerlei verboden. Steeds meer ziet men tegenwoordig in dat deze verboden nauwelijks helpen, en dat men beter kan uitgaan van een bestaande situatie waarbij mensen graag ook online willen kunnen pokeren onder veilige omstandigheden. Niet alleen in Nederland, maar ook in veel andere landen heeft de politiek geconstateerd dat het in het belang van haar burgers is om deze zaken zo goed mogelijk te regelen. En bovendien beseft men zich maar al te goed dat middels legalisering ook inkomsten voor de schatkist zijn te genereren - geldstromen die in de huidige situatie van illegaliteit nog steeds wegvloeien naar allerhande belastingparadijzen.
 
 
   
Wat zijn de grootste, populairste sites onder Nederlandse spelers?
De met afstand grootste site is PokerStars, op ruime afstand gevolgd door Full Tilt, bwin.party en het iPoker netwerk. PokerStars heeft zich door de jaren heen onderscheiden met een zeer goede customer service en bereikbaarheid, waardoor spelers zich er overwegend veilig voelen en gewaardeerd.
 
 
 
Verwachten jullie met het reguleren van de markt ook andere ontwikkelingen? (denk aan meer spelers, meer tv-programma’s etc)
Wij verwachten vooral dat zaken inzichtelijker zullen worden. Een beter zicht op het werkelijke aantal spelers dus, en betere maatregelen zoals online monitoring om potentiële probleemspelers vroegtijdig kunnen helpen. Veel meer spelers, wel dat verwachten wij eigenlijk niet: de hype van het poker ligt alweer iets achter ons, en deze veranderingen zullen eerder zorgen voor een verschuiving van illegaal naar legaal dan een echte aanzuigende werking hebben. Daarbij hebben de zaken die je noemt precies de grote interesse van de politiek. En bovendien zal de Kansspelautoriteit in haar vergunningsvoorwaarden zeker waarborgen inbouwen om eventuele ongewenste situaties in de kiem te smoren.
  

Cardcharacters5

Een bewogen jaar

Maandag 17 december 2012, door Rolf Slotboom

Het jaar 2012 is bijna ten einde. En het is voor poker in Nederland een bijzonder jaar geweest! 

Bijzonder, niet in de laatste plaats omdat jonge Nederlandse topspelers het zo goed deden bij grote internationale toernooien. En bijzonder, omdat enkele rechtszaken werden gewonnen over voor pokerspelers cruciale zaken als belastingplicht of kansspel/behendigheidsspel. Maar tegelijk was het voor velen ook een lastig jaar, omdat met het stijgende niveau van het spel steeds meer spelers moeite hadden om te winnen. Of, omdat zowel sites als live casino's meer en meer te maken kregen met stagnerende bezoekersaantallen.

Voor ons als Bond was het een jaar om niet snel te vergeten. In een internationaal snel veranderend (en wat poker betreft: veelal moderniserend) landschap leek ook Nederland mee te gaan in de golf van verantwoorde regulering/legalisatie van online poker, en leken onze jarenlange inspanningen een voor velen acceptabele of zelfs gewenste uitkomst te krijgen. Echter, net op het punt dat men politiek gezien knopen leek te willen doorhakken, viel de regering. En zeker gezien de peilingen van dat moment (waar winsten leken te worden geboekt door politieke partijen met weinig affiniteit voor gokken/het kansspeldossier) leek een constructieve oplossing op het kansspeldossier verder weg dan ooit.

Parlement

Ook voor ons was dit even slikken! Al vaak genoeg hebben we op deze site gemeld hoe stroperig politieke ontwikkelingen soms verlopen, en hoe frustrerend het kan zijn om steeds opnieuw te moeten beginnen. Steeds weer nieuwe bewindsvoerders die moeten worden ingewerkt, steeds weer dezelfde discussies van voor af aan voeren, steeds weer nieuwe banden die dienen te worden aangeknoopt - terwijl het resultaat van deze inspanningen onder de streep slechts zelden navenant is.

Maar ook hier geldt een aloude regel uit het poker: dingen kunnen snel veranderen! Eén verloren of gewonnen potje en het leven ziet er ineens heel anders uit. Wie zelf wel eens heeft gepokerd, weet het: het toevoegen of weghalen van slechts één enkele speler kan een pokertafel plotsklaps veranderen van potentieel winstgevend naar uiterst marginaal - of andersom. 

Nadat voor het eerst sinds jaren poker uitgebreid is genoemd in het regeerakkoord, en regeringspartijen VVD en PvdA beiden zeer gedreven ogen om op het kansspeldossier stappen voorwaarts te maken, is er op politiek gebied een situatie die wij slechts weinig hebben ervaren de laatste jaren: van een regering die pragmatisch kijkt naar wat de beste oplossing is, zonder al te zeer te willen blijven hangen in vooroordelen of dogma's. Voor sommige pokerspelers en organisaties het sein dat er 'dus' snel legalisering gaat komen.

Echter, het is onze ervaring dat te vroeg juichen bij een zo'n lastig dossier als deze niet verstandig is! Bovendien gaat het niet zozeer om het moderniseringsproces an sich. Het gaat vooral om de precieze invulling hiervan, om de exacte details dus.

Zoals we al eerder hebben geschreven: deze markt verlangt een oplossing die voor alle partijen (pokeraars, aanbieders, Belastingdienst/overheid) goed is. Of, concreter gezegd: waarbij al deze partijen dus ook de bereidheid moeten hebben constructief mee te denken, zonder het absolute onderste uit de kan te willen. Wij hebben dit wel eens aangeduid met de term Poker Elastiek: als één van de drie betrokken partijen te hard trekt aan dit elastiek, dan breekt het - en heeft niemand meer iets. Met andere woorden: constructief gedrag is nodig van alle partijen, waarbij vanzelfsprekend de belangen van de consument (acceptabele tarieven, brede toegang, goede verslavingszorg) centraal dienen te staan. Maar wel met inachtneming van de belangen van de overheid + operators die, om het moderniseringsproces te laten slagen, óók dienen te worden gehoord en gerespecteerd door de andere betrokkenen. 

In dit proces hebben wij de afgelopen jaren een voorname rol gespeeld - en wij hopen dit het komende jaar wederom te doen. Dit zodat op kansspelgebied een fijne, werkbare en realistische situatie zal ontstaan waarbij wetgeving en belasting voldoende zijn aangepast aan de wensen van burgers, en rekening houdend met de internationale realiteit. Dat is al sinds jaar en dag onze insteek - en dat zal ook in 2013 niet anders zijn.

Namens de Stichting Nederlandse PokerBond fijne feestdagen gewenst! Wij wensen u een uiterst succesvol, maar bovenal zeer gezond 2013.  

 

Cardcharacters5

Reactie op regeerakkoord

Maandag 29 oktober 2012, door Rolf Slotboom

Twee updates in het BondsBlog op één dag - dat gebeurt natuurlijk alleen onder uiterst bijzondere omstandigheden.

En deze maandag was daar inderdaad sprake van. Naast het al genoemde nieuws betreffende het hoger beroep in de Zaak-Hollink (over het al dan niet kansspelbelastingplichtig zijn voor internationale live cashes), stond vandaag natuurlijk in het teken van het door Rutte & Samsom gepresenteerde regeerakkoord.

In zowel reguliere als pokermedia is uitgebreid ingegaan op de passages betreffende de mogelijke verkoop van het Holland Casino en de modernisering van het kansspelbeleid. Zo zijn er stukken verschenen op Pokercity en Pokernews waar onder forumleden de recente ontwikkelingen uitgebreid zijn geduid/besproken. Hier werden de volgende passages van het regeerakkoord uitgelicht:

We moderniseren het kansspelbeleid. Online kansspelen, sportweddenschappen enpokerevenementen worden strikt gereguleerd. Het illegale aanbod aan kansspelen dringen we daarmee terug. Op de naleving van de aan de vergunning verbonden voorwaarden wordt strikt toegezien. Het aanbieden van gokspelen is geen kerntaakvan de overheid, daarom wordt Holland Casino onder voorwaarden verkocht.

En uit het financieel kader:

103. Afromen kansspelbelasting
Deze maatregel bestaat uit twee delen.

a) Vergunningen loterijen (niet on-line)
Per 2015 worden de vergunningen voor loterijen niet meer ondershands gegund, maar door middel van een transparante procedure, zoals bijvoorbeeld een veiling of beauty contest. Dit geldt ook voor de Staatsloterij. De nieuwe vergunninghouders betalen een marktconforme licentie-fee. De opbrengst hiervan is 10 mln.

b) Online regulering
Binnen de termijn van de komende regeerperiode wordt de online markt gelegaliseerd en gereguleerd. Door te reguleren levert de heffing van de kansspelbelasting van 29% bij online aanbieders circa 31 mln. structureel op (geldt niet als lastenverzwaring).
Illegale aanbieders worden actief geweerd en vergunningen vervallen wanneer belasting niet wordt voldaan.

De voorlopige officiële reactie van de PokerBond luidt als volgt:

Zowel de VVD als de PVDA lijken de mening toegedaan dat modernisering van de wet op de kansspelen noodzakelijk is. De voor ons belangrijke elementen voor pokerspelers, die wij hebben ingebracht  bij de beleidsmakers, zoals toegang tot het grote internationale spel- en spelersaanbod, belastingplicht bij de gereguleerde aanbieders en de mogelijkheid voor de huidige operators om in aanmerking te komen voor een vergunning, lijken niet onopgemerkt gebleven.

 
Echter, the devil is in the details. Het is momenteel nog niet te voorspellen hoe de exacte invulling er uit gaat zien en op welke termijn er concrete stappen genomen worden.
 
 
Wij houden de vinger aan de pols en zullen blijvend onze invloed ten gunste van de spelers aanwenden.

 

Cardcharacters5

 

Implicaties zaak-Hollink:

Experts schijnen hun licht

Maandag 29 oktober 2012, door Rolf Slotboom

Afgelopen vrijdag was er interessant nieuws in pokerland. Een lid van het Pokernews forum had op rechtspraak.nl een uitspraak gespot over een pokerspeler die in hoger beroep zijn geschil met de Belastingdienst winnend had afgesloten. 

Het betrof hier cashes bij live toernooien in Frankrijk, Oostenrijk en de Verenigde Staten. En hoewel de betreffende pokerspeler in het stuk niet werd genoemd, wist ik gezien de (althans, voor Nederlandse pokerspelers) nogal ongewone locatie van de toernooien, dat het hier niet kon gaan om hoger beroep in de Zaak-Mengerink, en evenmin iets te maken had met de Fiscale Pokerprocedure.

Enkele nazoekingen op internet bevestigden mijn eerste vermoeden: dat het hier ging om Rob Hollink, de eerste Europees Kampioen ooit, de eerste Nederlandse WSOP-winnaar, en tevens lid van onze Raad van Advies. Opvallend detail: toen ik hem belde om hem te feliciteren, stond hij te golfen - en had hij nog geen enkele weet van de uitspraak! Dus terwijl pokerend Nederland in rep en roer was over een mogelijk baanbrekende uitspraak, was de voornaamste belanghebbende, namelijk de aanstichter van alle commotie, vrolijk - en onwetend - een balletje aan het slaan. Opmerkelijk. :)

Vlak na ons telefoongesprek gaf Rob via zijn vrienden van Nederpoker een eerste officiële reactie. (De volledige uitspraak is hier ook te vinden.) Niet veel later kwam Pokernews met de eerste duiding van deze uitspraak, in een soundbite met pokerspeler/jurist Pepijn le Heux

Namens de PokerBond vond ik het uiterst belangrijk om ook de twee mensen aan het woord te laten die tot nu toe op het gebied van kansspelwetgeving van groot belang zijn geweest. Het betreft degenen die betrokken zijn bij de twee andere rechtszaken die momenteel lopen. In de eerste plaats Frans Duynstee, fiscaal jurist van VMW Taxand en in die hoedanigheid ook betrokken bij de Fiscale Pokerprocedure. En daarnaast natuurlijk ook Terence Vink, de succesvolle advocaat (want: eerste voor Nederlandse pokerspelers positieve kansspeluitspraak ooit) in de Zaak-Mengerink.

Aan beide heren legde ik dezelfde zes vragen voor. Heel specifieke vragen, met als doel voor de Nederlandse pokerspeler volledig duidelijk te krijgen wat voor hen nu de exacte gevolgen/implicaties zijn voor wijze van aangifte, belastingplicht of niet, mogelijk terugvorderen van reeds betaalde belasting etc. De antwoorden van beide heren staan direct onder de vragen van mij, respectievelijk als TV (Terence Vink) en FD (Frans Duynstee).

 

 

 

1. Wat zijn nu de mogelijkheden voor de ‘verliezende’ partij, lees de Belastingdienst. Welke opties hebben zij nog? (Bijv. Hoge Raad, accepteren vonnis, schrijven nieuwe wetgeving.) In geval van het laatste, kan dit met terugwerkende kracht nog gelden voor gevallen soortgelijk als Rob – of is dit uitgesloten? En welke van de opties voor de BD acht u het meest waarschijnlijk? 

TV:

De wet moet worden aangepast. Terugwerkende kracht kan alleen nadat het Ministerie het wetsvoorstel via publicatie openbaar heeft gemaakt. Hier is tot op heden nog geen sprake van en ik wil niet degene zijn die de slapende honden wakker maakt.  De Belastingdienst kan in cassatie gaan tegen deze uitspraak, binnen zes weken na de uitspraak. Er vindt dan geen feitelijke behandeling meer plaats, maar de Hoge Raad zal kijken of het recht goed is toegepast en/of er vormverzuimen zijn. De kans op een positieve cassatieprocedure voor de Belastingdienst is vanwege deze beperkingen zeer gering.

 

FD:

- Het Hof Leeuwarden heeft geoordeeld dat poker een kansspel is, maar dat het systeem van de kansspelbelasting met betrekking tot buitenlandse live toernooien gehouden in de EU in strijd is met de Europese regelgeving. Het Hof oordeelt dat de wetgever de wet op dit punt moet aanpassen en vernietigt op dit punt de naheffingsaanslag kansspelbelasting. Over deze kwestie zijn overigens tegenstrijdige uitspraken gedaan door verschillende rechtbanken. Rechtbank Haarlem (24 november 2011 (voor live toernooien) en 23 mei 2012 (voor zowel live toernooien als internet kansspelen) oordeelde dat het Nederlandse systeem van de kansspelbelasting in strijd is met de Europese vrijheid van dienstverlening. Rechtbank Den Haag (18 juli 2012) heeft evenwel besloten dat het Nederlandse fiscale systeem met betrekking tot live toernooien niet in strijd is met EU recht. Ten aanzien van internet kansspelen oordeelde de Haagse rechtbank weliswaar dat het fiscale systeem in strijd is met EU recht, maar liet de uitspraak van de belastingdienst in stand omdat de rechtbank van mening is dat niet zij maar de wetgever die strijd met het EU recht moet opheffen.

- Het Ministerie van Financiën houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. In het kader van de lopende discussies over de regulering van het (online) kansspelaanbod zou het kunnen dat de kansspelbelastingwetgeving aangepast wordt. De Nederlandse wetgever heeft weinig mogelijkheden om die nieuwe wetgeving met terugwerkende kracht in te voeren, zodat ik de kans dat dit gebeurt bijzonder klein inschat.

- In theorie kan de belastingdienst de uitspraak van het Hof Leeuwarden accepteren, maar die kans acht ik uitermate gering. Waarschijnlijker is het dat de belastingdienst cassatie bij de Hoge Raad zal aantekenen. Hiervoor heeft men tot 6 weken na dagtekening verzending van de uitspraak (24 oktober jl) de tijd.

- Ook de belastingplichtige zou nog cassatie kunnen aantekenen; met name op het gedeelte van de uitspraak waarin het Hof oordeelt dat poker een kansspel is. Ook hij heeft gedurende 6 weken na dagtekening verzending van de uitspraak de tijd om dit te doen.

 

 

2. Kunnen pokerspelers die in soortgelijke situaties zitten (cashes bij live toernooien buitenland) nu al proberen hun betaalde belasting terug te vorderen? Zo ja, hoe precies? Of moet men eerst wachten op de beslissing van de BD al dan niet naar de Hoge Raad te gaan?

TV:

Ik adviseer aangifte te doen. Hierna legt de Belastingdienst een naheffingsaanslag op. Tegen de naheffingsaanslag kan bezwaar worden gemaakt met het verzoek het bezwaar aan te houden totdat definitief in deze procedures is beslist. De pokerspelers hoeven dus niet te wachten op een eindoordeel (eventueel bij de Hoge Raad).

 

FD:

- Totdat de Hoge Raad in hoogste instantie beslist heeft in deze zaak (maar ook in de overige zaken (de 2 zaken die al beslist zijn door rechtbank Haarlem en de zaak die beslist is door Rechtbank Den Haag), hoeft de belastingdienst zich niet te houden aan deze uitspraak. Wel hebben de pokerspelers een pleitbaar standpunt wanneer zij zich op het standpunt stellen dat over het resultaat behaald bij live toernooien gehouden in de EU geen kansspelbelasting verschuldigd is.

- Het succesvol terugvorderen van betaalde kansspelbelasting is in principe alleen mogelijk wanneer de uitspraak in hoogste instantie bevestigd is en de betreffende pokerspelers bijtijds bezwaar hebben aangetekend.

- Wanneer door een speler niet of te laat bezwaar aangetekend is, hoeft de belastingdienst de betaalde belasting niet terug te betalen (en kan de opgelegde aanslagen innen), ook al verliest zij alle lopende zaken voor de Hoge Raad. Het is daarom van bijzonder groot belang dat spelers bijtijds bezwaar aantekenen. Via de Stichting Fiscale Pokerprocedure kan een model bezwaarschrift opgevraagd worden.

 

 

3. Bij Rob ging het om buitenlandse live cashes tijdvak 2002-2006. Wat betekent dit voor soortgelijke cashes uit een later tijdvak? Lees: is deze jurisprudentie naar uw mening van toepassing op alle buitenlandse live cashes? En zo nee, wat is dan de grondslag voor de uitzondering?

 TV:

Het oordeel van het Hof en eerder Rechtbank Leeuwarden is duidelijk. De wet op de kansspelen is voor wat betreft het heffen over het prijzengeld in strijd met het EG-recht. De wet is tot op heden niet aangepast. Tot dat moment kan iedere pokerspeler bij het winnen van een prijs binnen de EU een beroep doen op deze uitspraak. De uitzondering wordt zodoende gevormd door de landen waar binnen het toernooi heeft plaatsgevonden. Dit zal in de toekomst alleen wijzigen als de fiscale rechter onherroepelijk heeft beslist dat winnaars van meerdaagse pokertoernooien een behendigheidsspel hebben gespeeld. Volgens mijn informatie is dat onderdeel nu uitsluitend nog in geschil in de Mengerink procedure.

 

FD:

- De uitspraak is van toepassing op buitenlandse live cashes, voorzover binnen de EU gespeeld wordt. Deze uitspraak is ook geldig voor de periode na 2006 tot en met nu.

 

 

4. Rob hoeft uiteindelijk geen belasting te betalen op grond van punt 5.19:

5.19 Nu het Hof van oordeel is dat sprake is van een belemmering van het vrije dienstenverkeer in strijd met artikel 56 VwEU waarvoor geen objectieve, evenredige rechtvaardigingsgrond is aangevoerd, dient om de belemmering weg te nemen de maatstaf van heffing voor de pokertoernooien te worden vastgesteld in overeenstemming met die voor binnenlandse casinospelen. In dat geval stuit toepassing van artikel 3, eerste lid, onderdeel a van de Wet echter af op de onmogelijkheid voor het Hof om de maatstaf van heffing voor de heffing van kansspelbelasting op zodanige wijze vast te stellen, dat de belemmering wordt weggenomen. Het Hof beschikt immers niet over de gegevens die nodig zijn om de maatstaf van heffing vast te stellen en het Hof acht partijen evenmin in staat om deze gegevens voor het betreffende belastingjaar nog te verkrijgen. 

Kunnen andere pokerspelers zich hier ook op beroepen? Waarom wel/niet?

TV:

Hof Leeuwarden bestendigd de uitspraak in de Mengerink procedure van Rechtbank Haarlem van 24 november 2011. Het oordeel van Hof Leeuwarden is een kopie van de uitspraak van Rechtbank Haarlem. Andere pokerspelers kunnen zich hier ook op beroepen. Zie hiervoor onderdeel 3.

FD:

Rob heeft alleen gelijk gekregen met betrekking tot de binnen de EU gehouden toernooien. Over de opbrengsten behaald in Atlantic City (VS) moet hij volgens het Hof wel de kansspelbelasting betalen. In de fiscale pokerprocedures die door de Stichting Fiscale Proefprocedure gevoerd worden, is ook naar voren gebracht dat het Nederlandse systeem in strijd is met EU recht (vrijheid van kapitaalsverkeer) wanneer live toernooien buiten de EU gehouden worden (of wanneer de internet poker operator buiten de EU gevestigd is). Op dit punt hebben de rechtbanken ons ongelijk gegeven, maar het punt zal zeker in hoger beroep weer aan de orde komen.

 

 

5. Wat betekent deze uitspraak voor andere rechtszaken die nu lopen (Bijv. de Zaak-Mengerink, of de Fiscale Pokerprocedure.)

TV:

De uitspraak van Gerechtshof Leeuwarden is helaas een herhaling van zetten. Uitsluitend in de Mengerink procedure wordt gemotiveerd betwist dat winnaars van meerdaagse pokertoernooien een behendigheidsspel hebben bedreven en geen kansspel. Dit is in de fiscale pokerprocedure niet in geschil.

FD:

Deze uitspraak is een steun in de rug voor alle lopende procedures, maar totdat de Hoge Raad heeft beslist, is er alleen "een slag gewonnen maar nog niet de oorlog".

 

 

6. Heeft u nog overige opmerkingen of aanbevelingen n.a.v. deze uitspraak?

TV:

Opvallend is dat Rob Hollink in het hoger beroep niet het rapport van Van der Genugten heeft ingebracht. Dit onderzoek ondersteunt dat meerdaagse pokertoernooien een behendigheidsspel is en geen kansspel. In de procedure van Mengerink hebben wij dit rapport een aanvullende expertise wel ingebracht en is eveneens verwezen naar positieve jurisprudentie in strafrechtelijke geschillen.

FD:

Deze uitspraak is niet alleen gunstig voor pokerspelers, maar ook voor Holland Casino. Door de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 18 juli 2012 was er onduidelijk ontstaan hoe de resultaten behaald op door Holland Casino georganiseerde toernooien belast zouden worden. Gelukkig heeft Hof Leeuwarden vooralsnog een einde gemaakt aan deze onduidelijkheid. Pokerspelers hoeven geen kansspelbelasting te betalen over het resultaat behaald op deze door Holland Casino in Nederland gehouden toernooien.

 

Cardcharacters5

 

Formatiespel

Zaterdag 15 september 2012, door Rolf Slotboom

 

De verkiezingen zitten erop! En -zoals bijkans gebruikelijk in dit landje- we hebben wederom met een ware aardverschuiving te maken gekregen.

Wat te denken van de ongelooflijke eindsprint van de PvdA. De plotselinge val van de PVV - zonder gordijnbonus, ditmaal. Het niet alleen standhouden maar zelfs uitbreiden naar het beste resultaat ooit door de VVD - al dan niet door premierbonus/premierstrijd. De zich steeds verder doorzettende terugval van de christelijke partijen. De dramatische ineenstorting van GroenLinks. En last but not least, het uitblijven van zetelwinst voor de tot-aan-de-razendsnelle-opkomst-van-Samsom-in-de-peilingen-zo-sterke-SP. Het was nogal wat!

Op het moment van schrijven is het formatiespel net begonnen. Voor poker uiterst belangrijk! Immers, zoals beschreven in het vorige stuk, zijn enkele partijen fel tegenstander van modernisering van het kansspelbeleid. Het gaat hierbij vooral om de SP en de kleinere christelijke partijen.

Met het uitblijven van de verwachte groei van de SP, lijken de belangrijkste troeven momenteel in handen van VVD en PvdA. Het lijkt erop dat deze beide partijen, al dan niet door de uitslag gedwongen, het samen willen gaan proberen - al dan niet met hulp in de vorm van 'smeerolie' door D66 of CDA.

Het betreft hier partijen die hebben aangegeven de noodzaak van modernisering op het kansspelbeleid in te zien. Weliswaar niet allemaal met even grote prioriteit, en zeker met verschillen van inzichten.

Concreet valt dus niet te zeggen of de toekomst daadwerkelijk 'goed' gaat zijn voor het kansspeldossier. Daarvoor is er nog te veel onduidelijk. Bijvoorbeeld of de komende regeerperiode Fred Teeven wederom de plek gaat innemen als Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie. En wat gebeurt er eigenlijk met het voor online vergunningen zo uitgesproken/duidelijke Kunduzakkoord?

Spannende tijden, dus - en uitkomst ongewis. Zeg, net zoals in het echte pokerspel. :)

 

Cardcharacters5

 

Verkiezingen!

Woensdag 5 september 2012, door Rolf Slotboom

 

In plaats van het beloofde deel 3 in de serie Quotes, leek het mij verstandig vandaag een stukje in te lassen over de aanstaande verkiezingen. Immers, deze verkiezingen vinden al plaats over exact een week - en zijn voor pokerend Nederland van groot belang.

De minderheidscoalitie VVD/CDA met de PVV als gedoger is door vrij veel mensen beoordeeld als een nogal ongelukkige. Als PokerBond hebben wij hierover geen mening. Wij kunnen slechts oordelen over de voortgang van het onderwerp dat ons aangaat, het kansspeldossier - en dat ging de afgelopen regeerperiode tamelijk voortvarend. Althans: het begon voortvarend - maar uiteindelijk is er geen concrete voortgang geboekt op beleidsgebied. Sterker: het eindigde zelfs met het Kunduzakkoord waar, ondanks dat de insteek hiervan toch grotendeels bestond uit geld vinden/ophalen, specifiek werd gemeld dat er in 2013 geen vergunningen voor online poker zullen worden verleend.

Wat er wel of niet gaat worden uitgevoerd van dit Kunduzakkoord is vooralsnog ongewis, en grotendeels afhankelijk van de komende verkiezingen/aanstaande formatie.

Vaak krijg ik vragen welke coalitie de PokerBond prefereert voor de komende regeerperiode. Sterker, soms vraagt men zelfs concreet stemadvies! (Dit ondanks het gegeven dat ik slechts weinig mensen ken die puur vanwege hun opvattingen wat betreft poker een bepaalde partij kiezen. Ik ken wel veel pokerspelers die de afgelopen regeerperiode bewust VVD hebben gestemd vanwege de aanwezigheid van voormalig-crimefighter-annex-pokerliefhebber Fred Teeven. Maar dan vanzelfsprekend alleen als ook de overige opvattingen van de partij als enigszins acceptabel werden beoordeeld.)

Vanzelfsprekend proberen wij onze eventuele politieke voorkeuren niet openbaar te maken; slechts wat goed of slecht is voor poker is voor ons als organisatie van belang. Mede ook omdat opvattingen ook nog wel eens willen wijzigen, proberen wij gewoonlijk vooral terug te kijken, en het historisch perspectief te zien: welke partijen zijn door de jaren heen actief/positief geweest op het kansspeldossier, en welke juist niet. En natuurlijk geven wij hierbij aan bij welke partijen het kansspeldossier enige prioriteit heeft. (En dan vooral in de richting die de pokerspelers graag zien.) Zo ben ikzelf erg benieuwd in hoeverre de stappen voorwaarts die in 2011 zijn gezet door D66, de komende regeerperiode daadwerkelijk zullen worden omgezet in concreet beleid - en waarbij legaliteit, brede toegang/spelaanbod en faire belastingregels enkele speerpunten zijn.

Deze morgen kreeg ik een mailtje in de bus over precies dit onderwerp. Een voor mij onbekende organisatie heeft zich beziggehouden met het maken van een zgn. Kansspelkieswijzer: een overzicht van de standpunten van de belangrijkste politieke partijen op dit dossier voor de verkiezingen van 2012. Een overzicht dat mogelijk enige hulp kan bieden bij het bepalen van uw standpunt in het stemhokje. Let wel: de PokerBond heeft geen enkele bijdrage geleverd aan deze kansspelkieswijzer. Hoewel ik op het oog geen grote fouten zie, komt het mij voor dat de PvdA in dezen misschien ietwat te hoog/positief geplaatst staat. Immers, na een uiterst constructief/welwillend begin, waren zij (om het enigszins mild uit te drukken) op het eind van de vorige regeerperiode nu niet bepaald de allergrootste medestander van het moderniseringsbeleid van Teeven.

Morgen heb ik een radio/Skype-interview met informatiesite Nederpoker over de aanstaande verkiezingen, mogelijk ook in het licht van de afgelopen regeerperiode. Wanneer dit interview online staat, zullen wij dit melden via onze Twitter

 

Cardcharacters5

 

Meer opvallende quotes:

Poker & Belasting

Woensdag 29 augustus 2012, door Rolf Slotboom

 

Vorige week deelde ik op deze plek enige politieke quotes met u. Uitspraken die in het kort het staande/gewenste kansspelbeleid beschreven, of kort verwoordden wat er mis zou zijn op in de relatie poker/politiek. En een enkele quote stond er vooral om te laten zien dat er soms nog een erg lange weg is te gaan bij de informatievoorziening. :)

Dit keer een korte verzameling quotes over belasting. Al jaren voor pokerspelers een heikel punt! Eerst werd men jarenlang geconfronteerd met een Belastingdienst die het 'zelf ook allemaal niet wist', waardoor goedwillende spelers die over hun winsten belasting wilden afdragen bij de belastingdienst zelf nul op het rekest kregen, of zelfs met allerlei foutieve/ongefundeerde adviezen te maken kregen. Sinds november 2008 is er dan daadwerkelijk concreet beleid. Maar helaas met weinig inlevingsvermogen voor de belangen/moeilijkheden van pokeraars, en met wel erg strenge & rigide -om niet te zeggen: onrechtvaardige- regels.

De Fiscale Pokerprocedure is als gevolg van vermeende onjuistheden in de vaderlandse belastingwetgeving een proefproces opgestart - en heeft in de eerste uitspraken overwegend gelijk gekregen. Ook in de rechtszaak van Joost Mengerink versus de Belastingdienst werd de pokerspeler grotendeels in het gelijk gesteld, ten koste van de Belastingdienst. Het ging hierbij om het al dan niet belastbaar zijn van prijzen bij Texas Hold'em toernooien binnen de EU.

In het stukje van vandaag het uiterst opvallende relaas namens de Belastingdienst door Theo Enter in de Zaak-Mengerink. Zonder al te veel u in een richting te willen leiden bij zijn verdedigingsrede, geef ik alvast drie vragen vooraf:

 1. Wat denkt u: zou de Belastingdienst dit allemaal echt menen?
 2. Of zou de Belastingdienst, nu de rechterlijke ontwikkelingen hen ongelijk lijken te geven, misschien kunstmatig definitiespelletjes spelen ter behoud van haar belastinginkomsten?  
 3. Indien de Belastingdienst dit allemaal inderdaad zo meent, en allemaal heel precies weet - waarom komt men hier pas achteraf mee, c.q. na het verliezen van een rechtszaak?

OK, tot zover deze korte inleiding. We gaan van start. :)

 • "Uit de vaste jurisprudentie inzake kansspelen volgt dat voor de vraag of er sprake is van een kansspel, doorslaggevend is hoe de meerderheid der spelers het spel in de praktijk speelt." (Inderdaad. Gevolg van de uitspraak in 1998 in de veelbesproken Zaak Concord Card Casino. Concord meende destijds legaal een pokerhuis te mogen openen omdat poker een behendigheidsspel zou zijn, en geen kansspel. Theo Enter in Beroepschrift in hoger beroep J. Mengerink, maart 2010, ingekomen 24 januari 2012 ter griffie Gerechtshof te Amsterdam Belastingsector)
 • "Nu de overgrote meerderheid van de pokerspelers dit spel niet speelt in de vorm van een meerdaags toernooi ga ik er van uit dat Texas Hold'em in al zijn spelvormen het te beoordelen spel is. Zoals aangegeven is Texas Hold'em een kansspel." (Theo Enter)
 • "(...) valt op te maken dat het verschil tussen casinospelen en de overige kansspelen gevormd wordt door: a. Is er een snelle opeenvolging van achtereenvolgende spelen; b. gaan inzetten en uitkeringen heen en weer tussen spelers en bank; c. is er een meer actieve rol van de spelers bij het spel; d. gaat het om een individuele prijs, of om de uitkomst / het saldo van winst en verlies gedurende een bepaalde spelperiode. (...) Als we de voorgaande criteria toepassen op de spelregels bij Texas Hold'em in toernooivorm dan blijkt dat de wetgever de spelvariant 'meerdaags pokertoernooi' niet als een casinospel bedoeld heeft."
 • "Op grond van het voorgaande kom ik tot de conclusie dat Texas Hold'em dat in de vorm van een meerdaags toernooi wordt gespeeld in de vestigingen van Holland Casino, maar meer nog daarbuiten, niet aangemerkt dient te worden als een (binnenlands) casinospel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, Wet KSB, omdat het niet voldoet aan de criteria die de wetgever bij het begrip casinospel bedoeld heeft. Deze spelvorm is aan te merken als een overig kansspel, waarbij de belastingplicht ligt bij de gerechtigden tot de prijzen uit binnenlandse kansspelen, niet zijnde casinospelen, kansspelautomatenspelen of kansspelen welke via het internet worden gespeeld."
 • "Uit de wetsgeschiedenis valt op te maken dat de wetgever bedoeld heeft om bij kansspelen kansspelbelasting te heffen. Nu deze spelvorm van poker niet besproken is in het betrokken wetsontwerp ten aanzien van casinospelen dient teruggegrepen te worden op de oorspronkelijke maatstaf van heffing, zijnde de prijs."
 • "Doorgaans wordt bij pokertoernooien niet om grote prijzen gespeeld en kan de prijs beneden de €454 blijven zodat geen kansspelbelasting verschuldigd is."
 • "Voor het verschil in de wijze van heffing bij binnenlandse en buitenlandse kansspelen (...) bestaat een rechtvaardigingsgrond die bestaat uit het ontbreken van een inhoudingsplichtige in de buitenlandse situatie. Het is een bewuste keuze van de wetgever geweest om de wijzing van heffing verschillend te laten zijn, omdat de wetgever het niet haalbaar achtte om bij buitenlandse kansspelen (zonder band met Nederland) kansspelbelasting te laten inhouden en afdragen ten aan zien Nederlandse prijswinnaars."
 • "Mocht uw Hof van mening zijn dat er in beginsel sprake is van een belemmering van het vrij verkeer van diensten, dan ben ik subsidiair van mening dat voor deze ongelijke behandeling rechtvaardigingsgronden bestaan."
 • "Op basis van de parlementaire behandeling is de heffingsgrondslag genoemd in art. 3, eerste lid, onderdeel a, van toepassing  als de deelnemers tegen het casino spelen, of indien men tegen elkaar speelt en een ander de prijzen ter beschikking stelt. In deze casus wordt aan beide uitgangspunten niet voldaan. Hieruit leid ik af dat de pokertoernooien niet als casinospelen kunnen worden bestempeld." (Theo Enter haalt een antwoord aan van de kennisgroep Loonheffing Algemeen, 2006 in antwoord op een vraag van de Belastingdienst) 
Tot zover het relaas van de Belastingdienst in de Zaak-Mengerink, althans enkele mijns inziens interessante passages uit dit lijvige rapport. Genoeg aanknopingspunten voor zowel de tegenpartij als voor de rechters, lijkt mij zo, aangezien op deze beweringen toch het nodige moet zijn af te dingen. Uiterst  interessant dus ook voor de Stichting Fiscale Pokerprocedure, die ook op ditzelfde onderwerp grotendeels gelijk heeft gekregen - in twee zaken zelfs. (Althans, bij een lagere rechter. Het hoger beroep in beide zaken dient nog.) 
 
 

Cardcharacters5

Poker & Politiek:

Opvallende Quotes

Woensdag 22 augustus 2012, door Rolf Slotboom

 

Afgelopen vrijdag was ik voor een meeting in Eindhoven, om met PokerBond bestuursleden Martijn Paulen (voorzitter) en Teun van Gestel (secretaris/penningmeester) onze plannen voor de toekomst te bespreken. Als voorbereiding voor dit gesprek & ter inspiratie had ik vooraf een flinke stapel dossiers doorgenomen - veelal rapporten van belanghebbenden of verslagen van politieke gesprekken. 

Ik zag hierbij zoveel opvallende opmerkingen, dat ik heb besloten deze in een drie- of vierdelig stuk in het BondsBlog te plaatsen. Vandaag dus deel 1 van deze serie quotes. Waarschuwing: de stukjes zijn soms enigszins kort door de bocht, verre van volledig/representatief, in niet-chronologische volgorde, en veelal zonder de benodigde samenhang. Maar: niettemin leuk om te lezen (hopelijk), en ook interessant als overzicht van soms-allang-weer-vergeten meninkjes.

Maar genoeg inleidend geklets, dunkt mij. Vandaag het eerste tiental tamelijk random uitspraken van politici, columnisten, onderzoeksbureaus en (ja, quoten uit eigen werk mag best!) de PokerBond zelf.

 1. "Wat betreft deelname aan poker is het verslavingspotentieel bij Holland Casino groter dan op internet." (Staatssecretaris Fred Teeven bespreekt het WODC onderzoek Gokken in Kaart; Tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland. 22 maart 2012)
 2. "Wat betreft de plannen om het kansspelbeleid te moderniseren en kansspelen via internet te reguleren, concluderen de onderzoekers dat meerdere sleutelinformanten hebben opgemerkt dat het reguleren van het aanbod aan kansspelen via internet verregaande mogelijkheden biedt om preventief op te kunnen treden. Dit betreffen aspecten als het zich laten identificeren van spelers in verband met de leeftijdsgrens, het vooraf laten formuleren van persoonlijke risicocriteria c.q. criteria voor verantwoord speelgedrag (bijvoorbeeld duur, frequentie en maximale inzet), het attenderen van de speler op afwijkingen hiervan en het door de speler zelf kunnen activeren van een aantal concrete zelfbeschermingsopties. Door het ontbreken van een gereguleerde markt is hierop nu geen toezicht, wat als een zwakte van het beleid tot nu toe wordt gezien." (Wederom staatssecretaris Fred Teeven over genoemd rapport.)
 3. "Eergisteren stond in Dagblad De Limburger een artikeltje over de voorgenomen verkoop van Holland Casino. Blijkbaar was er even niets te doen op de redactie, want iets nieuws stond er niet in. Maar het was voldoende voor onze afgevaardigde Lea Bouwmeester, die namens de PvdA zitting heeft in dat wonderlijke bestuurscollege dat wij Tweede Kamer noemen, om de betrokken bewindslieden wat vragen te stellen. Jaap J.M. Vos geeft vast antwoord en bespaart de beide heren dus veel tijd. (...) U (Lea Bouwmeester, red.) maakt van de gelegenheid nog even gebruik om een paar oude koeien uit de sloot te halen. Eerst de vragen over de oud-medewerker die zichzelf als klokkenluider over de gang van zaken bij HC heeft benoemd en die daar een boek over geschreven heeft. Wij hebben gewacht tot Jaap J.M. Vos, u welbekend, het boek zou bespreken, maar na raadpleging van een aantal pagina's heeft hij voor zichzelf uitgemaakt daar geen €28,50 voor over te hebben. Hij wacht tot de prijs bij De Slegte onder de twee euro komt, dat is wat hij er maximaal aan kwijt wil. Niettemin werken wij aan een kluitje, waarmee wij de Kamer op bevredigende wijze in het riet kunnen sturen." (Columnist Jaap J.M. Vos geeft alvast - en ongevraagd - antwoorden op kamervragen Lea Bouwmeester aan Fred Teeven inzake verkoop Holland Casino.)
 4. "Ik constateer dat de Algemene Rekenkamer zich recent nog in haar rapport Holland Casino: naleving overheidsbeleid positief heeft uitgelaten over het door Holland Casino gevoerde Preventiebeleid Kansspelen. Dit versterkt bij mij het vertrouwen dat Holland Casino in de uitvoering van zijn taken de juiste prioriteiten stelt." (Fred Teeven brengt het door Jaap Vos geopperde op uiterst professionele wijze in de praktijk; antwoord op kamervragen Bouwmeester betreffende levenslange entreeverboden HC.)
 5. "However, it would be better to establish legal gambling offerings on the Internet. But under no circumstances must that bring about a (government) monopoly over gambling, since monopolies rarely ensure adequate supply. Accordingly, the market should be opened up and sufficient incentives should be provided for firms to provide legal offerings. To do this, a licensing model is the best approach, provided that it is based on the principle of non-discriminatory competition."  (Report European Parliament on online gambling in the Internal Market. 14 oktober 2011)
 6. "Poker is intrinsiek anders dan andere casinospelen omdat het niet tegen het casino gespeeld wordt. Men zet in, verliest en wint ten opzichte van medespelers. Het casino heeft geen enkele invloed op de uit te keren prijzen en de te innen inzetten. Dit in tegenstelling tot "echte" casinospelen. Poker is voor kansspelaanbieders relatief oninteressant vanwege de geringe verdiencapaciteit in verhouding tot kansspelen die wel tegen het huis gespeeld worden. (...) Poker wordt zodoende door casino's als fuik gebruikt om spelers naar meer winstgevende (en ook meer verslavende) kansspellen te lokken." (Stichting Nederlandse PokerBond beschrijft het gevaar van de 'pokerfuik' in het rapport Visie op poker via internet. 29 januari 2010.)
 7. "Bij haar normale spelen wint een casino alleen als een speler verliest. Een casino behaalt haar winst dus altijd uit verliesgevend speelgedrag van de bezoekers. Een zuiver pojeraanbieder verdient niet aan het verlies van spelers, maar roomt een kleine percentage af van de inzet. Dit is een significant verschil. (...) Promotie van onverantwoord speelgedrag en migratie naar meer winstgevende casinospelen staan haaks op het Nederlandse kansspelbeleid en zijn daarmee voor ons doorslaggevende argumenten pokeraanbod, ook via internet, te ontkoppelen van het aanbod van andere kansspelen." (Nogmaals Stichting Nederlandse PokerBond.)
 8. "Om te bepalen of het gekozen beleid inderdaad verenigbaar is met het vrije dienstenverkeer is het van belang dat de maatregelen non-discriminatoir en geschikt zijn om de beoogde doelen te verwezenlijken en niet verder gaan dan noodzakelijk is. Zij moeten verder niet vervangbaar zijn door minder beperkende maatregelen. (...) In de arresten Gambelli en Placanica heeft het Hof deze geschiktheidseis nader gepreciseerd en de hypocrisietoets ingevoerd: lidstaten hebben weliswaar een beleidsruimte, maar de maatregelen die zij treffen moeten niet alleen naar de letter maar ook in de praktijk daadwerkelijk en consequent gericht zijn op de aangevoerde beleidsuitgangspunten." (Wederom PokerBond in genoemd rapport, ditmaal in de subsectie Europeesrechtelijke houdbaarheid van het Nederlandse kansspelbeleid.)
 9. "Het streven is een zo groot mogelijk deel van de kennelijke vraag naar online kansspelen - waarin nu grotendeels wordt voorzien door middel van illegaal aanbod - door te geleiden naar een door de overheid gereguleerd aanbod. Kanalisatie van de vraag in legaal aanbod staat dus voorop." (Brief van staatsecretaris van Veiligheid & Justitie Fred Teeven aan Tweede Kamer, betreffende wijziging Wet op Kansspelen in verband met instelling Kansspelautoriteit. 4 mei 2012)
 10. "Essentieel is echter dat legale aanbieders in staat zijn een aantrekkelijk aanbod te creeren dat spelers bij het illegale aanbod weghoudt. Indien de kosten voor legale aanbieders dusdanig hoog zijn dat de winkans bij het spel substantieel verlaagd wordt, is het voor de speler minder aantrekkelijk om aan legaal online kansspelaanbod deel te nemen." (Wederom Teeven in genoemde brief.)

Tot zover deel 1 van deze serie. Volgende keer wederom enige belangrijke, grappige of opvallende opmerkingen - waaronder quotes van de Belastingdienst die zouden moeten verklaren dat no-limit hold'em toernooien eigenlijk helemaal geen casinospelen zijn. (!) Een nogal opvallend standpunt, maar hij werd toch echt in een recente rechtszaak aangevoerd - en niet zonder reden.

 

Cardcharacters5

 

Doorbraak

Zondag 12 augustus 2012, door Rolf Slotboom

Na vrijdag 15 april 2011, beter bekend als Black Friday, was er vrees bij grote groepen online pokerspelers dat ze misschien al hun Full Tilt tegoeden kwijt zouden zijn - vrees die almaar toenam bij het verstijken van de tijd, en het uitblijven van een oplossing.

Gelukkig is die oplossing er dan toch gekomen met de recente deal tussen PokerStars & de Department of Justice en de overname van Full Tilt door PokerStars. Een deal die betekent dat Full Tilt weer operationeel wordt, en dat de spelers weer gewoon over hun tegoeden zullen kunnen beschikken. Het is allemaal tijdig & uitgebreid verslagen op fora als Nederpoker, Pokernews en Pokercity - en ook middels ons eigen PokerBond Twitter account hebben we gepoogd u van de belangrijkste ontwikkelingen op de hoogte te houden.

Na de aanvankelijke euforie over de deal, volgde op nationale en internationale fora al snel enige zorg - zorg over de vermeende monopoliepositie van PokerStars die zou zijn ontstaan na deze deal. Op zich zeker goed om ieder potentieel gevaar kritisch & analytisch te bekijken, ook -en vooral- in tijden van euforie. Maar in eerste instantie zouden we nu toch vooral blij moeten zijn voor de spelers, en vooral ook voor de uitstraling van het poker als geheel. Immers, ten tijde van Black Friday werden vooral PokerStars maar ook zeker Full Tilt gezien als twee relatief 'veilige havens' in de onzekere online pokerwereld. (Met als logische reactie van velen na het debacle: "Als het bij de nummer 2 op online pokergebied al in een klap voorbij kan zijn, een site nota bene met een keurige licentie, hoe broos moet onze zekerheid dan wel zijn als het om de kleinere sites gaat?") Voor het vertrouwen in het poker als geheel is het dan ook uiterst goed dat deze oplossing er is gekomen. Aan de online pokerwereld nu om ervoor te zorgen dat een herhaling zal uitblijven, en dat steeds meer zal kunnen worden gesproken van een betrouwbare & volwassen bedrijfstak. 

Uiterlijk zo rond het begin van de Master Classics (altijd de eerste week van november) zal Full Tilt weer zijn online deuren voor het publiek hebben geopend.

Waar Full Tilt recentelijk dus positieve berichten had voor de spelers, daar heeft de IFP helaas minder goed nieuws. Zoals eerder gemeld op ons Twitter is de voor november 2012 geplande tweede editie van het succesvolle Duplicate Poker/The Table tot nader order uitgesteld. Helaas!

 

Cardcharacters5

 

Komkommertijd?

Woensdag 18 juli 2012, door Rolf Slotboom

Terwijl het met de verkiezingen in aantocht beleidstechnisch gezien rustig is, bereiden wij ons als PokerBond reeds voor op de post-electorale situatie. Ons volledig bewust van de mogelijkheid dat a) de uitslag van de verkiezingen zou kunnen leiden tot een lange/moeizame formatie, en b) het hele proces van legalisering van online poker misschien wel weer van voor af aan gaat beginnen, willen wij geen al te afwachtende houding aannemen en bereiden wij vast nieuwe plannen voor. Achter de schermen werken ambtenaren bovendien hard door tot het moment dat (zeg, zoals in Denemarken) er plotseling politieke wil is om tot coherent beleid te komen, zodat kwalitatief hoogstaande dossiers dan direct beschikbaar zullen zijn.

Dat gezegd hebbend: de voortgang van de modernisering van het kansspelbeleid heeft flinke vertraging opgelopen. En met mogelijk nieuwe bewindspersonen die de oude gaan vervangen, plus naar alle waarschijnlijkheid flink veranderde machtsverhoudingen/prioriteiten, zal het ook voor ons de komende maanden schakelen worden. Immers, veel van de in recente jaren gedane moeite in (bijvoorbeeld) het leggen van kontakten of het opbouwen van goede banden zal in de komende regeerperiode futiel blijken te zijn. En zullen we daar simpelweg weer van scratch moeten beginnen. 

Martijn, Teun & ik hebben reeds enkele plannen opgesteld voor de komende maanden, om zeker ook in de periode voor de verkiezingen/formatie de belangen van de pokerspelers voldoende op de politieke agenda te houden. Meer hierover na de (ook voor ons) welverdiende zomervakantie, als wij deze plannen voldoende zullen hebben uitgewerkt. 

Ikzelf heb er al een klein buitenlands tripje opzitten. Ondanks dat ik sinds mijn woordvoerderschap voor de PokerBond mijn actieve pokercarriere aan de kant heb gezet, toch vind ik het nog wel eens leuk om op deze of gene plek een kaartje te leggen. Dit keer betrof het Las Vegas, waar ik niet geheel toevallig ten tijde van de WSOP aanwezig was om twee toernooitjes te spelen - en zelfs ook met enig succes. In Amerika proefde ik de verwachting dat het online poker nu toch echt snel gelegaliseerd zal (moeten) worden, niet in de laatste plaats vanwege economische belangen - maar ook omdat de Amerikaanse pokerspeler nu al tijden buitenspel staat. 

Vanzelfsprekend richt de PokerBond zich voornamelijk op de Nederlandse situatie, maar we houden ons goed op de hoogte van alle internationale ontwikkelingen. Dit omdat Nederland niet een al te zeer geisoleerd beleid voert of kan voeren. Onze speelruimte wordt wel degelijk bepaald door internationale wetten, en bovendien zal een te grote afwijking in beleid t.o.v. ons omringende landen ontegenzeggelijk van negatieve invloed zijn op de houdbaarheid ervan.

Ook heb ik recentelijk gesproken met twee vertegenwoordigers van Spigt Litigators, een advocatenkantoor dat in navolging van VMW Taxand (betrokken bij de Fiscale Pokerprocedure) en Taxwise Advocaten (verantwoordelijk voor de Zaak-Mengerink) zich mogelijk wil gaan specialiseren op de Nederlandse pokerproblematiek. Ik heb hen bijgepraat over de grootste problemen waar Nederlandse pokeraars mee te maken hebben, met name op belastingtechnisch of juridisch gebied. Indien Gonnie van Dam & Arjen van Rijn inderdaad zullen besluiten het kansspelbeleid een actief onderdeel te laten zijn binnen hun bedrijfsvoering, zal ik dit hier laten weten.

 

Cardcharacters5

 

Politiek!

Dinsdag 12 juni 2012, door Rolf Slotboom

U heeft het ongetwijfeld meegekregen via Twitter: het waren drukke en ook opmerkelijke weken in politiek opzicht. En ook aan de rand van de politiek was het erg interessant, met in korte tijd twee bijeenkomsten van belanghebbenden, beide in Amsterdam.  

2012rolfGIHconference

Namens de PokerBond mocht ik vorige week dinsdag spreken op de eerste Gaming in Holland Conference ooit. Tientallen belangrijke mensen uit binnen- en buitenland waren samengekomen in het Olympisch Stadion om ideeen uit te wisselen over het heden en de toekomst van het (inter)nationale poker. Justin Franssen sprak over wetgeving, Frans Duynstee over belasting, en er waren ook sessies waarin sports betting of marketing werden geanalyseerd. Ik mocht plaatsnemen als moderator/gespreksleider in het blok "The Poker Session". Samen met Thomas Bakker besprak ik het probleem van fraude/bots in het online poker, en hoe hij dit probleem met zijn bedrijf Bakker & Davidowitz bestrijdt. En met Kaj Emanuel blikte ik terug op de motie kansspelbeleid van de Jonge Democraten die op het recente Congres van D66 was aangenomen, en vroeg ik wat nu precies de implicaties zijn van dit alles. Een foto-overzicht is beschikbaar, evenals een artikel op Emerce en natuurlijk de GiH Twitter updates van 5 juni.

Het was een uiterst constructieve dag, waarop ik de kans kreeg (ook veelal informeel) te spreken met enkele belangrijke personen uit de business. Minpuntje was wel dat de enige politica die zou spreken, Madeleine van Toorenburg van het CDA, te elfder ure afzegde. Iets wat ook al was gebeurd bij de besloten borrel van VMW Taxand, enkele dagen eerder in Amsterdam. Hier was Fred Teeven gepland als hoofdspreker. Gezien de (op dat moment nog slechts mogelijke) controversieelverklaring van het kansspeldossier besloot ook hij af te zeggen. Op zich best logisch, omdat het soms voor politici tactisch niet slim is om openbaar te spreken over gevoelige onderwerpen, of als er politiek/electoraal met zo'n bijdrage even niets te winnen is. Maar persoonlijk vind ik dit erg jammer. Ik zou graag van politici hun mening horen ook (nee, juist!) in moeilijke situaties. Het zou volgens mij veel krachtiger overkomen als ook in mindere tijden, of als er niets direct te halen valt, de volksvertegenwoordiger bereid is uit te weiden over zijn beleid, zijn visie en de eventuele moeilijkheden.

Gevolg van het vallen van de regering, het begrotingsakkoord 2013 van de zgn. 'Kunduz-coalitie' en het controversieel verklaren van het kansspeldossier is dat er momenteel op pokergebied in Den Haag eigenlijk vrij weinig gebeurt. Men is vooral bezig geweest met het opstellen van de kieslijsten en het schrijven van de verkiezingsprogramma's. Als PokerBond hebben we deze tijd gebruikt om kontakt te leggen met de diverse jongerenafdelingen, om zo het kansspelbeleid (in lijn met hoe het is gegaan bij D66/Jonge Democraten) op de politieke kaart te krijgen. Immers, het zijn juist de jongeren die te maken krijgen met zowel de positieve als negatieve aspecten van online kansspelen - en het is dan ook aan hen om dit onderwerp op de kaart te krijgen bij de respectievelijke Grote Broers - danwel Grote Zussen. :) 

Misschien dat dit op korte termijn misschien niet heel veel oplevert. Maar juist voor de lange termijn is het van belang dat dit onderwerp op de agenda komt/blijft bij diegenen die in politiek opzicht onze toekomst zijn. Want dat het kansspelbeleid in Nederland een lange adem vereist, ook van ons als Nederlandse PokerBond... dat is inmiddels (en helaas!) wel duidelijk.

Cardcharacters5

 

Een Rechterlijke Uitspraak. Eindelijk!

Woensdag 30 mei 2012, door Rolf Slotboom

Het is een van de grootste irritaties voor een belangenorganisatie: dat processen gewoonlijk een stuk stroperiger verlopen dan gewenst. Iedereen weet dat dit in politiek opzicht zo werkt. En voor wie dat nog niet wist: lees dan dit stuk van onze hand, geschreven in aanloop naar het 'voor poker in Nederland cruciale jaar 2012'. Een fraaie opeenvolging van lastige, trage, kleine stapjes vooruit - met hier en daar dan ook weer een flinke stap terug. Sinds het schrijven van dit stuk is bovendien onze regering gevallen, dreigt het kansspeldossier morgen controversieel te worden verklaard, en zijn in het Begrotingsakkoord 2013 van de zgn. Kunduz-coalitie de plannen van Teeven nadrukkelijk 'on hold' gezet. (Zie kopje Veiligheid & Justitie, "Geen doorgang opbrengst licenties".) Tel uit je winst!

Ook op rechterlijk gebied is er voor pokerspelers toch vooral veel onduidelijkheid. Terwijl velen van hen te maken hebben met pittige aanslagen, veelal over de afgelopen vijf jaar (!), is er op rechterlijk gebied nog altijd veel onduidelijkheid. De Belastingdienst zegt dat alles duidelijk is, en wij als PokerBond proberen onze achterban vanzelfsprekend zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de huidige regelgeving. Veel pokerspelers menen dat de huidige belastingregels om meerdere redenen onjuist zijn, en worden daarbij soms ook in het gelijk gesteld.  


Vandaag kwam daar ook nog bij een uitspraak van de Rechtbank in Haarlem inzake de Fiscale Pokerprocedure. Hierover is uitgebreid gediscussieerd op het forum van Pokerinfo. De officiele lezing van VMW Taxand (die de Fiscale Pokerprocedure uitvoert) luidt als volgt:

 

Update proefprocedure: uitspraak door de Rechtbank Haarlem 

29 mei 2012 

Beste deelnemers aan de proefprocedure, 

De Rechtbank Haarlem heeft uitspraak gedaan in één van de twee procedures binnen de Fiscale Pokerprocedure. Deze uitspraak is lang verwacht en is zeer gunstig. Helaas zijn we door de Rechtbank niet op alle aangevoerde punten in het gelijk gesteld en zullen we hoger beroep moeten aantekenen. Niettemin is de uitspraak zeer gunstig omdat de Rechtbank heeft bevestigd dat zowel bij deelname aan live toernooien als online poker bij aanbieders binnen de Europese Unie geen kansspelbelasting is verschuldigd. Tevens heeft de Rechtbank bevestigd dat geen boete kan worden opgelegd. 

Hieronder geven wij een samenvatting van het oordeel van de Rechtbank. 

Wij zullen op korte termijn in overleg met de belanghebbende in deze procedure en het bestuur van de Stichting Fiscale Pokerprocedure de te voeren strategie bepalen. We zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. 

Mochten jullie in de tussentijd vragen hebben over de gevolgen en de verdere verloop van de procedure, dan horen we dit uiteraard graag. 

De tweede uitspraak in de proefprocedure van de Rechtbank Den Haag moet nog plaatsvinden. De Rechtbank heeft dit echter uitgesteld voor een periode van max. 6 weken. Ook deze uitspraak zullen we door middel van een update met jullie delen. 

Met vriendelijk groet, 

VMW Taxand N.V. 

Executive summary: 

• De Rechtbank wijst ons beroep op het vrije verkeer van dienstverlening binnen de Europese Unie toe. Dit betekent dat er geen kansspelbelasting geheven kan worden over prijzen uit live toernooien én winsten uit online poker georganiseerd door aanbieders binnen de Europese Unie.

• De Rechtbank wijst ons beroep op de vrijheid van kapitaalverkeer af. Dit betekent dat over prijzen uit live toernooien en online poker georganiseerd door aanbieders buiten de Europese Unie nog wel kansspelbelasting kan worden geheven. 

• De Rechtbank oordeelt dat de heffing van kansspelbelasting (en met name het ontbreken van verliesverrekening over de maanden heen) niet in strijd is met het eigendomsrecht van artikel 1 Eerste Protocol EVRM omdat er volgens de rechter geen sprake is van een buitensporige last. 

• Gelet op het bovenstaande is een beroep op de vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting alleen nog relevant voor prijzen (winsten) behaald buiten de Europese Unie. Er kan volgens de Rechtbank een beroep worden gedaan op de vrijstelling wanneer in het buitenland de prijs in de belastingheffing wordt betrokken. De bewijslast rust echter op de speler en de onderworpenheid moet met een officieel document van de buitenlandse fiscus worden aangetoond.

• De Rechtbank oordeelt dat de kansspelbelasting alleen kan worden verrekend indien de opbrengsten uit poker in box I worden belast als winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden.

• De Rechtbank is van mening dat de boete op basis van het verkeerde wetsartikel is opgelegd. De boete wordt derhalve vernietigd. De rechter geeft geen oordeel over de vraag of er sprake is van een pleitbaar standpunt. Echter, de Rechtbank merkt wel letterlijk op dat moet worden toegegeven dat uit de uitspraak van de staatssecretaris over wanneer er sprake is van een binnenlands of buitenlands kansspel, ook de conclusie kan worden getrokken die wij voorstaan. Hiermee zegt de rechter naar onze mening in feite dat dit een pleitbaar standpunt is. Dit pleitbare standpunt wordt tevens bevestigd doordat de Rechtbank opnieuw oordeelt dat de heffing van KSB in strijd is met Europees recht.

 

Namens de PokerBond heb ik gebeld met Joeri van der Sman, succesvol online speler die zowel actief is voor de stichting Fiscale Pokerprocedure als in de Raad van Advies van de PokerBond. Hij geeft aan vooral blij te zijn dat deze rechter de huidige uitleg van de Belastingdienst in twijfel trekt, waarbij de BD spelers op niet-correcte wijze zou benaderen. De uitspraak zal volgens hem vrijwel zeker tot een hoger beroep van de Belastingdienst leiden, en de Pokerprocedure zelf overweegt eveneens in hoger beroep te gaan omdat men op lang niet alle punten in het gelijk is gesteld. Zo zijn volgens deze uitspraak live cashes in bijv. Las Vegas van de WSOP nog steeds onderworpen aan belastingplicht (buiten EU), en mogelijk dat hiertegen nog door de eisende partij beroep zal worden aangetekend.

Met deze uitspraak is vooral de splitsing binnen/buiten EU van belang. Joeri: "Als spelers massaal richting Pokerstars.eu (waar al veel Scandinaviers zitten) of Pokerstars.fr gaan, zouden ze met deze uitspraak in hand vanaf het moment van de uitspraak niet belastingplichtig zijn op deze sites. En als de regering in demissionaire status blijft waarbij beleidsplannen niet worden geconcretiseerd zou derhalve met deze ontwikkelingen de BD veel geld mislopen. Echter, bij hogere rechters kan de uitspraak altijd weer anders zijn, en het zou na de Hoge Raad zelfs nog tot het Europees Hof kunnen gaan. Kortom: spelers moeten zonder meer geld apart houden voor het geval deze uitspraak later alsnog teniet zou worden gedaan." 

Voor wie momenteel een belastingaanslag te pakken heeft, adviseert Joeri om in het bezwaarschrift te refereren aan deze uitspraak van vandaag, aan de eerdere uitspraak in de Zaak-Mengerink, en aan de sowieso gerede twijfel over de (houdbaarheid/rechtvaardiging van de) huidige wetgeving. Aansluiten bij de Procedure kan ook nog; in dat geval zouden dezelfde rechten gelden als voor diegenen die dit proefproces zijn opgestart. Aanmelding kan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Interessant in dit verband: een uitspraak over zes weken door de Rechtbank van Den Haag over ditzelfde onderwerp. Wij zullen als PokerBond dit wederom op de voet volgen.  

 

Cardcharacters5

 

Spannende Tijden

Maandag 21 mei 2012, door Rolf Slotboom

Aankomende woensdag zal politiek een belangrijke dag worden voor de verdere voortgang van het dossier kansspelen. In zijn brief aan de 2e Kamer informeerde Staatssecretaris Fred Teeven de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de uitvoering van de moties die bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit waren ingediend. In deze brief wordt reeds in hoofdlijnen duidelijk welke beleidsrichtingen de Staatssecretaris voor ogen heeft:

Hij pleit kortgezegd voor een ‘Deens model’ waarin anders dan de strenge voorwaarden geen beperkingen aan het aantal vergunninghouders wordt gesteld. Hij beoogt op deze wijze het momenteel illegale aanbod binnen een legaal kader te plaatsen. De pokerspeler zou op deze wijze de toegang tot de internationale spelersdatabase behouden en tevens lijkt het erop dat de belastingplicht bij de vergunninghouder komt te liggen. Stuk voor stuk punten waar wij ons hard voor hebben gemaakt.

Een zeer belangrijk punt voor de Nederlandse pokerspeler dat in de brief van de Staatssecretaris wordt aangehaald is dat hij voornemens is aanbieders die persisteren in het aanbieden van kansspelen gericht op Nederland te zijner tijd uit te sluiten voor een vergunning voor kansspelen in Nederland. Dit zou er dus mogelijk toe kunnen leiden dat aanbieders welke graag in aanmerking willen komen voor een vergunning de communicatie en promotie richting Nederlandse spelers zullen staken.

Hoe de Kamerleden tegenover deze voorgenomen beleidsrichtingen staan is natuurlijk van groot belang vooral na de val van het kabinet en het daarmee ontbreken van een meerderheid. De verkiezingen staan voor de deur en het gonst zo links en rechts al van alternatieve plannen…

Om 10.00 uur zal dit algemeen overleg plaatshebben en daarna zal om 14.30 uur een vergadering plaatsvinden over mogelijk controversieel te verklaren onderwerpen. Wij zullen beide commissies op de voet volgen, met zoals u van ons kunt verwachten in dit soort situaties live updates via Twitter

Wat mij hierbij enige verbazing wekt: om toch te kunnen voldoen aan de 3% eis van Brussel, heeft men de afgelopen tijd (eerst in het Catshuis en later bij het Kunduzakkoord) naarstig gezocht naar geld – geld dat er eigenlijk niet is. Maar op kansspelgebied is er juist nog een hele wereld te winnen! Hier ligt nog altijd de potentieel uiterst aantrekkelijke combinatie ‘misstanden aanpakken & tegelijk de staatskas spekken’ op tafel. Immers, momenteel is online poker wettelijk gezien nog verboden/illegaal, en vloeien de inkomsten niet naar de Nederlandse staat, maar naar buitenlandse belastingparadijzen. Kortom: geen controle op kwaliteit, weinig bescherming voor de speler, en bovendien een staat die haar inkomsten misloopt. Een uiterst ongelukkige combinatie! Je zou zeggen: het kansspeldossier is bij uitstek het dossier waarbij op korte termijn een succesvolle combinatie kan worden gemaakt tussen betere bescherming voor de burgers en tegelijk uitermate gewenste inkomsten voor de staat genereren.

Ik ben benieuwd of deze logische gedachte de komende week in politiek opzicht ook daadwerkelijk in de praktijk zal worden gebracht. Al is het gevaar van ‘hakken in het zand’ door de verschillende partijen zeker niet ondenkbeeldig.

Ook spannend: a.s. vrijdag vind in Amsterdam een besloten Annual Gaming Industry Event plaats in Amsterdam. Net als bij eerdere edities is de PokerBond ook nu aanwezig. Was vorig jaar nog Andre Wilsenach van de Alderney Gambling Control Commission (ja precies, die van het intrekken van de Full Tilt licentie!) de hoofdspreker, ditmaal maakt niemand minder dan Fred Teeven zijn opwachting. Uiterst interessant dus!

En tenslotte is op 5 juni ook nog de Gaming in Holland Conference in het Olympisch Stadion, waarbij naast mensen als Morten Ronde, Justin Franssen en Thomas Bakker ook ikzelf aanwezig ben als spreker.

Kortom: uiterst spannende tijden! Volg deze site en ons Twitter voor uitgebreide, danwel snelle updates.

Cardcharacters5

 

 

Gokken In Kaart

Woensdag 2 mei 2012, door Rolf Slotboom

Pokerspelers zijn niet de grootste liefhebbers van rapporten - en ik ben dit evenmin. Echter, voor het politieke beslissingsproces zijn zij uiterst belangrijk. Immers, zonder accurate gegevens van niet-belanghebbende onderzoeksbureaus of betrouwbare lobbypartners is het voor beleidsbepalers lastig om onderbouwing te krijgen voor gepland beleid.

Iedere paar jaar laat  de overheid een meting plaatsvinden naar de aard en omvang van kansspelverslaving in Nederland. Het onlangs verschenen rapport 2012 bevat niet minder dan 165 pagina's, en heet "Gokken In Kaart"

Staatssecretaris Teeven heeft dit onderzoek en zijn beleidsreactie daarop op 22 maart 2012 aan de Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste conclusie is dat minder gegokt wordt. Het aantal probleemgevallen is de afgelopen jaren constant gebleven.

In het onderzoek staan vier onderdelen centraal: de omvang van kansspelverslaving, de aard van kansspelverslaving, het huidige preventiebeleid en verwachtingen voor de toekomst. De  belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat Nederland in 2011 naar schatting 8,7 miljoen recreatieve spelers kende, zo’n 10% minder dan in 2005. Met 92.000 risicospelers en 20.300 probleemspelers is statistisch gezien geen sprake van een toe- of afname van het aantal risicospelers en probleemspelers. De omvang van de kansspelproblematiek is in Nederland sinds 2005 nauwelijks veranderd.

Deelname aan loterijen komt het meest voor, is het aantal deelnemers aan loterijen – evenals aan vrijwel alle andere soorten kansspelen – gedaald sinds 2005. Het aantal deelnemers aan kansspelen via internet is als enige toegenomen: het aantal Nederlanders dat het afgelopen jaar heeft deelgenomen aan een kansspel via internet is gestegen van zo’n 130.000 naar ongeveer 257.000 Nederlanders.

Een ruime meerderheid van de regelmatige spelers maakt gebruik van zelfcontroletechnieken om het eigen speelgedrag in de hand te houden. Van de regelmatige risicovolle spelers heeft 15% ooit professionele hulp gezocht in verband met gokproblemen. Uit het onderzoek blijkt tevens dat de afgelopen jaren het online aanbod van (anonieme) hulpverlening aan kansspelverslaafden is toegenomen.

In zijn reactie op het onderzoek geeft Teeven aan reeds uitwerking te geven aan veel van de aanbevelingen van het rapport. Per 1 april is de Kansspelautoriteit (KSA) actief. De KSA zal zorg dragen voor de implementatie van de aanbevelingen die op zijn terrein liggen. Het preventiebeleid zal een van de kerntaken van de KSA worden. Belangrijk is in dit verband ook de passage op het eind van zijn reactie: 

"Uw Kamer heeft bij motie van het lid Schouten c.s. de regering verzocht een reëel voorstel te formuleren voor een streefcijfer voor het terugbrengen van het aantal kansspelverslaafden en risicospelers. De volgende meting hiervoor zal plaatsvinden over het jaar 2017. Ervan uitgaande dat kansspelen via internet op korte termijn worden gereguleerd, is mijn streven het aantal risicospelers terug te dringen naar het niveau van 2005 en het aantal probleemspelers ten hoogste op het niveau van 2011 te houden. Immers, zoals reeds aangegeven heeft 36% van de risicovolle spelers het afgelopen jaar deelgenomen aan kansspelen via internet. Dit gaat om ongecontroleerd aanbod waarbij geen toezicht bestaat op het voorkomen van kansspelverslaving. Door een vergunningstelsel in te richten waarbij strikte voorwaarden worden gesteld ten aanzien van preventie van kansspelverslaving kunnen de risico’s op verslaving - in vergelijking met de huidige situatie - aanzienlijk gemitigeerd worden."

 
 
Duidelijke woorden, dus. Al is na de mislukte Catshuis besprekingen & de mogelijke verkiezingen in 2012 onzeker in welke mate aan deze woorden nog waarde kan worden gehecht.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cardcharacters5

 

Kink in kabel?

Woensdag 25 april 2012, door Rolf Slotboom

Het zal niemand ontgaan zijn: ons kabinet is gevallen. De coalitie VVD/CDA met gedoogsteun van PVV heeft de volle rit niet weten uit te zitten. Sterker, men is reeds gestrand na slechts anderhalf van de maximaal vier jaar.

De eerste vraag voor ons als PokerBond was vanzelfsprekend: hoe gaat deze ontwikkeling het Nederlandse kansspelbeleid beïnvloeden? In een korte reactie meldden we direct na bekend worden van het nieuws afgelopen zaterdag, dat er toch vooral veel onduidelijkheid is – en enkele dagen later is aan deze situatie nog niet veel gewijzigd. In dit BondsBlog stukje nu een kort overzicht van de ontwikkelingen op het kansspeldossier door de tijd heen.

Als ik het heb over het pokerbeleid, dan is dat momenteel natuurlijk in de eerste plaats het online pokerbeleid. Na jarenlang ons geliefde spel in de online variant strikt volgens de letter van de wet te hebben betiteld als illegaal, heeft de politiek sinds pakweg twee of drie jaar terug een aanzienlijke draai gemaakt. (Overigens wel na eerst deze vermeend illegale bezigheid per 1 november 2008 aan een nogal rigide belastingheffing te hebben onderworpen.) Steeds meer kwam de nadruk te liggen op het vinden van constructieve oplossingen. ‘Modernisering van het kansspelbeleid’ dus onder leiding van voormalig crimefighter Fred Teeven. Een beleid waarvoor brede steun was te vinden, sowieso van uitvoerder VVD en ook van Louis Bontes van de PVV. Maar ook partijen als PvdA (Lea Bouwmeester), D66 (Gerard Schouw) en CDA (Madeleine van Toorenburg) waren voldoende constructief… althans, zo lang de ontwikkelingen werden gelabeld als ‘modernisering’, en niet als ‘liberalisering’. Modernisering ok, liberalisering no way – dat was het afgelopen jaar zo’n beetje het motto.

En dat was feitelijk al een stapje terug! Want in pakweg 2010 leek nog vrijwel iedereen in de politiek zich zodanig bewust van het feit dat verbieden van online poker geen oplossing was, en dat het beter was te kijken hoe een gereguleerd aanbod mogelijk zou zijn – met als bijkomend voordeel dat gelden dan niet meer naar belastingparadijzen zouden verdwijnen. Kortom: revenuen binnen de eigen landsgrenzen houden, met tegelijkertijd voldoende waarborg voor de initiële uitgangspunten van het kansspelbeleid: het beschermen van de consument, en tegengaan van criminaliteit, illegaliteit & verslaving.

Staatssecretaris Fred Teeven leek zodanig de wind mee te hebben, dat hij (enigszins ambitieus) besloot de nieuwe plannen niet alleen te richten op het poker, maar tegelijk ook allerlei andere spelen mee te nemen, incl. bingo en loterijen. Een op zich uiterst lofwaardig streven! Echter, sinds het operationeel zijn van het eerste kabinet Rutte incl. de voortvarendheid van VVD op allerhande gebied, begon bij andere partijen steeds meer een gevoel van twijfel binnen te sluipen. Zijn de liberalen niet wat lankmoedig als het gaat om (pakweg) verslavingsbestrijding? Wordt niet te lichtvaardig gedacht over onze bezwaren? Meer en meer begonnen andere partijen aanvullende eisen te stellen, en daarbij was het verre van handig dat het dossier nu allerlei andere kansspelen bevatten in plaats van het poker-only beleid waarvoor de PokerBond had gepleit. Niet zozeer dat sprake was van ‘hakken in het zand’ van andere partijen, hoor. Maar wel waren er allerlei moties die ontegenzeggelijk vertraging opleverden betreffende de voortvarendheid van uitvoering. Vooral de drie dames Madeleine van Toorenburg, Ineke van Gent (GroenLinks) en de eerst-volledig-op-de-lijn-Teeven-maar-de-laatste-tijd-steeds-kritischer-wordende Lea Bouwmeester gaven de staatssecretaris het laatste jaar enige hoofdbrekens.

Het was dan ook onduidelijk of Teeven zijn plannen gestand kon doen dat reeds in het kalenderjaar 2012 een begin zou worden gemaakt met het verstekken van online vergunningen. Wel werd op 1 april de Kansspelautoriteit opgericht, inclusief bijbehorende website. Maar niet altijd kon door Teeven binnen de geplande/gestelde termijn worden gereageerd, waardoor binnen de pokerwereld twijfels rezen over de voortgang.

Het was op dat moment dat het kabinet viel, na de beruchte 7 weken onderhandelen in het Catshuis. Nota bene op dezelfde dag dat er voor de aanhangers van modernisering een succesje viel te noteren: het tot dan toe niet erg uitgesproken D66 nam op het Congres een motie aan in lijn met de plannen van Teeven. (Overigens wel nadat degene die over dit dossier gaat, Gerard Schouw, de motie eerst publiekelijk ontraadde!) Korte vreugde dus bij enkele betrokkenen, omdat dit een duidelijk stapje voorwaarts was voor diegenen die poker zien als een normale, legale bezigheid waarbij meerdere aanbieders & keuzevrijheid eigenlijk een vanzelfsprekendheid zouden dienen te zijn.

Maar die vreugde ebde al snel weg nadat Wilders was weggelopen uit het Catshuis. Immers, het is op dit moment volstrekt onduidelijk wat er gaat gebeuren met het kansspeldossier. Het is zeker niet ondenkbaar dat het moderniseringsbeleid nog gewoon uitvoering gaat vinden zoals gepland, niet in de laatste plaats omdat het a) broodnodige geldelijke inkomsten kan genereren voor de staat, b) zou moeten leiden tot een politiek meer ‘’gewenste’ situatie, en c) omdat het proces sowieso al in een vergevorderd stadium is. (Denk aan de reeds geïnstalleerde Kansspelautoriteit.)

Maar daartegenover staat dat dit beleid mede werd vormgegeven door de VVD & PVV. Hierbij was de ene partij de grootste en leverde het de premier, en was de andere partij na recordwinst in de verkiezingen de (meestal niet zo) stille bondgenoot. Of deze beide partijen wederom zo goed zullen scoren bij de verkiezingen van 12 september en dus hun zetelaantal op peil zullen houden, is nog maar zeer de vraag. En zelfs als zou hen dit lukken, dan nog is het verre van ondenkbaar dat de formatie zal leiden tot een stuk ‘linkser’ kabinet – waarbij het kansspeldossier mogelijk weer met heel andere ogen bekeken gaat worden.

Kortom: aanhoudende onzekerheid dus. Eigenlijk zoals het sinds jaar en dag al is op dit uiterst lastige dossier.

 

Cardcharacters5

 

Moties, gastcolleges & gaming conferences

Donderdag 19 april 2012, door Rolf Slotboom

De komende tijd ben ik namens de PokerBond aanwezig bij een aantal interessante bijeenkomsten. De eerste is al morgen, als ik een gastcollege van Simone van Esch aan de Universiteit van Tilburg zal bijwonen. Onderwerp: Europeesrechtelijke uitspraken op het gebied van elektronische handel; in dit geval specifiek online gambling. Als huiswerk heb ik een nogal lijvig rapport meegekregen. Ik ben er in eerste instantie puur om te luisteren, maar op verzoek van Van Esch zal ik mogelijk enkele kleine vragen beantwoorden of het woord nemen waar nodig.

Een dag later, a.s. zaterdag dus, ben ik aanwezig op het D66 Congres. Niet zozeer omdat dit de politieke voorkeur zou zijn van mijzelf of van de Bond, maar omdat Jonge Democraten deze dag hun motie kansspelbeleid voorleggen aan het Congres. Enige maanden terug heb ik op uitnodiging van Dirkjan Tijs gesproken namens de PokerBond op een brainstormsessie van de JD Utrecht, werkgroep kansspelbeleid. Mede op basis van het daar besprokene heeft men een kansspelmotie opgesteld die tijdens het najaarscongres 2011 in Maastricht "overweldigend is aangenomen" (einde quote) bij de Jonge Democraten. En overmorgen ligt deze motie voor bij D66 zelf, waarbij de JD vanzelfsprekend hopen op eenzelfde resultaat. Indien aangenomen, is dit politiek gezien een belangrijke stap voorwaarts.

De motie leest als volgt:   

Het congres van D66 in vergadering bijeen op 21 april 2012 in Rotterdam

Constaterende dat:

 • Nederland een van de weinige Europese lidstaten is waar nog steeds een staatsmonopolie op casinospelen rust;
 • ruim 400.000 Nederlanders wel eens voor geld aan een kans- of behendigheidsspel op internet hebben meegedaan;
 • het verslavingspreventiebeleid van Holland Casino onlangs door het boek Rien ne va plus van Marco Rosman in opspraak is geraakt.

Overwegende dat:

 • gemeenten naast het Holland Casino vergunningen kunnen verlenen aan automatenhallen, waar probleemgokkers niet of nauwelijks in beschermd worden;
 • spelers soms met een lagere inzet willen spelen dan de huidige monopolist aanbiedt, en andere organisaties hebben aangegeven deze markt wel rendabel te kunnen bedienen;
 • het beperkte online aanbod ervoor gezorgd heeft dat spelers uitwijken naar ongereguleerde aanbieders in het buitenland;
 • de huidige kansspelbelasting zo is ingericht dat (professionele) spelers verlies- en winstmaanden niet met elkaar kunnen verrekenen;
 • sociaal-liberalen de markt de ruimte willen geven waar dit kan, maar tegelijkertijd het belang van voorlichting, verslavingspreventie en verslavingszorg onderschrijven;

Verzoekt de Eerste en Tweede Kamerfracties van D66:

om zich in te spannen voor een hervorming van het Nederlandse kansspelbeleid, waarbij:

 • het monopolie wordt vervangen door een systeem waarbij een kansspelcommissie meerdere aanbieders (zowel fysieke als online) vergunningen verleent;
 • deze kansspelcommissie probleemgokkers de mogelijkheid biedt om zich centraal uit te schrijven, waarna de toegang door alle vergunninghouders geweigerd dient te worden;
 • deze kansspelcommissie er op toeziet dat vergunninghouders aan voorlichting en verslavingspreventie doen, en verslaafden doorverwijzen naar verslavingszorg;
 • de markt voor spelen met een beperkte maximale inzet per speler per uur, zoals bingo en kleinschalige pokertoernooien, dient te worden vrijgegeven;
 • de plicht tot betaling van kansspelbelasting verschuift van de deelnemers naar de aanbieders;

en gaat over tot de orde van de dag.

De kansspelmotie zal waarschijnlijk tussen 10:00 en 12:00 voorliggen; het exacte tijdstip is nog onbekend. 

Tenslotte wil ik u nog wijzen op een Gaming Conference op 5 juni 2012 in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Doel van de conferentie is volgens de organisatie "een platform te bieden aan de Nederlandse e-Gaming sector, die nog volop groeimogelijkheden en werkgelegenheid kan bieden." Het onderwerp: regulering online kansspelen. Ik ben door organisator Willem van Oort benaderd om daar te spreken namens de PokerBond, samen met o.a. Justin Franssen, Roel van Rijsewijk & Thomas Bakker. 

Meer over deze conferentie, het gastcollege op de UvT & de kansspelmotie van de JD via dit BondsBlog, en vanzelfsprekend ook via ons Twitter account.

Cardcharacters5

Spoorboekje

Vrijdag 13 april 2012, door Rolf Slotboom

Al sinds de oprichting in 2006 is de PokerBond hard bezig met veelal werk achter de schermen. Bijwonen van vergaderingen, schrijven van rapporten, spreken met beleidsmakers en politici - dat soort zaken. Zaken die vaak het meest effectief zijn in relatieve beslotenheid, en waarbij niet alles kan volgens de wetten van de onze huidige 'mediacratie'. Denk aan harde stellingnames naar buiten toe, of vooraf aankondigen van nog te voeren (al dan niet informele) gesprekken. Allemaal zeer gewaardeerd door de achterban, en vaak beoordeeld als een bewijs van 'ergens bovenop zitten'. Echter, helaas in lang niet alle gevallen een openheid die nuttig of constructief is - en in sommige gevallen zelfs contraproductief.

Mede vanwege de betrouwbaarheid, degelijkheid en vakkennis van oprichters Martijn & Teun zijn beleidsmakers en politici altijd graag met de PokerBond het gesprek aangegaan. Men wist (en weet) dat vertrouwelijkheid bij onze stichting hoog in het vaandel staat, en dat de PokerBond bovendien niet snel zal strijken met de eer indien -mogelijk mede door onze inbreng-  een passende oplossing voor een bestaand probleem wordt gevonden. Laten we zeggen: geen last dus van datgene waar ik in mijn carrière nog wel eens van ben beschuldigd: het plaatsen van net iets te veel veren in het eigen achterste. :)

Deze terughoudendheid naar buiten toe is één van de redenen waarom we zo vaak mogen aanschuiven bij belangrijke vergaderingen of overlegbijeenkomsten. Maar het is tevens de reden waarom we van pokerspelers nog wel eens het verwijt hebben gekregen 'onzichtbaar' te zijn.

Een lastige balanceeract dus! Maar het lijdt geen twijfel dat iedere organisatie dient te luisteren naar zijn achterban, en dus heeft de PokerBond de afgelopen tijd kritisch gekeken hoe tegemoet gekomen kon worden aan de verzoeken of bezwaren van onze achterban. Hierbij zijn zes belangrijke stappen genomen:

 • Actiever gebruik van ons Twitter account - om zo snel in te springen op actuele gebeurtenissen, en ons publiek deelgenoot te maken van alles van maar enigszins betrokken/verbonden is met onze activiteiten als vertegenwoordigers van de Nederlandse pokerspeler.
 • Vernieuwen van onze site, waardoor onze documenten & rapporten makkelijker vindbaar zijn.
 • Zorgen voor een betere bereikbaarheid dan voorheen, met de insteek om zo spoedig en zo inhoudelijk mogelijk te reageren op alle verzoeken die ons bereiken via mail, Facebook of Twitter. (Voor wie dat nog niet doet: middels het clicken van de directe links op onze site kunt u ons volgen op Twitter of 'liken' op Facebook.)
 • Actief overleg met betrokkenen uit het veld, zowel via face to face gesprekken als middels de vorig jaar opgerichte Raad van Advies. (Waar prominente pokerspelers en reporters/journalisten/afgevaardigden van de diverse Nederlandse pokerfora verenigd zijn.) Hun input is voor ons de leidraad voor de te volgen richting of de te nemen beslissingen.
 • In het verlengde hiervan: de aanstelling in 2011 van mijzelf als woordvoerder van de Bond en tevens als voorzitter van de Raad van Advies. Zijnde een voormalig professioneel pokeraar en bovendien een kritisch schrijver/columnist met veel kontakten binnen brede lagen van de pokerwereld (spelers, journalisten, beleidsmakers HC), zag men in mij het ideale verlengstuk om de wensen & verlangens van de grote groepen pokerspelers te kanaliseren, en zo te vertalen in goed beleid.
 • Zorgen voor frequenter publiceren dan slechts eens in de zoveel tijd middels onze lijvige rapporten. Met dit doel is ook deze BondsBlog ingesteld: een luchtig, relatief laagdrempelig overzicht van waar wij ons mee bezighouden - zowel ter informatie naar onze achterban als ter reflectie/om feedback te ontvangen. Naar verwachting zal deze blog op termijn ook zijn weg vinden naar toonaangevende fora als Pokernews, Pokercity, Pokerinfo, Pokerstrategy en Nederpoker. Vrijwel zonder uitzondering hebben deze fora positief gereageerd om onze vorderingen ook op hun sites te publiceren. Sterker, het was een concreet verzoek dat aan mij is gedaan tijdens de meest recente bijeenkomst van de Raad van Advies, en waar wij vanzelfsprekend besloten hebben gehoor te geven. Tenslotte hebben wij ook onze eerste column aangeleverd voor het enig overgebleven Nederlandse pokertijdschrift Poker Player Nederland. Grote kans dat deze column een vervolg zal krijgen, waarbij deze stukken naar verwachting op zowel onze eigen site als op de portalen van de diverse fora zullen worden gereproduceerd.

Wij hopen als PokerBond met deze aanpassingen & toevoegingen beter in staat te zijn om de pokerspelers een goed inzicht te geven wat wij concreet nu allemaal ondernemen. Weliswaar met de premisse dat helaas niet alles openbaar kan worden gemaakt. Dit omdat effectiviteit en boeken van resultaat voor ons te allen tijde prioriteit krijgen boven beeldvorming.

Nou goed, tot zover ons ‘spoorboekje’, waarbij 12 maanden werk op luchtige wijze zijn vertaald in pakweg 800 woorden. Ik hoop met dit (voor een blog, eigenlijk iets te lange) stuk goed duidelijk te hebben gemaakt wat nu precies onze stappen zijn geweest om op communicatiegebied iets meer ‘met de tijd mee te gaan’.

Wat betreft de komende weken & maanden: verwacht in deze blog vooral iets inhoudelijker entries, veelal van mijn hand maar soms ook van Martijn of Teun. Vragen dus als “hoe staat het ervoor met het Nederlandse kansspelbeleid”, “wat is de mogelijke achtergrond van politieke weerstand tegen de plannen van Fred Teeven”, en “hoe verhouden het huidige kansspelbeleid en het mogelijke vergunningenstelsel zich tot het buitenland.” Gevoegd bij onderwerpen als belasting, kansspel/behendigheid of gewoon de werking van het politieke systeem als geheel, hoop ik dat deze Blog een mooie aanvulling zal zijn – en dan vooral voor diegenen die wel willen weten wat er gebeurt, maar die niet daarvoor allerlei lijvige rapporten of dossiers willen hoeven doorspitten.

 

Cardcharacters5

 

Vernieuwde site, vernieuwde blog

Dinsdag 3 april 2012, door PokerBond

Het werd tijd! Met alle ontwikkelingen op pokergebied (vooral de politieke ontwikkelingen op kansspelgebied voor dit jaar, begonnen met de eergister ingestelde kansspelautoriteit) vonden wij als PokerBond het ook tijd voor enkele aanpassingen. Dit betekent een ietwat vernieuwde site, niet alleen wat betreft design (alles iets overzichtelijker, documenten iets makkelijker vindbaar) maar ook wat betreft inhoud. Onderdeel hiervan is deze vernieuwde blog uit naam van de Bond, waarbij we frequente updates zullen plaatsen over alles wat we doen & vinden. 

Dit is de eerste, kleine beginpost. In komende weken zullen we uitgebreider ingaan op enkele prangende zaken. Wat kan de KSA nu precies wel, en wat niet? Hoe zit het met de voortgang van de voorgestelde legalisering? Waar is de PokerBond recentelijk geweest, met wie hebben we gesproken - en waarom? Hoe was de recente bijeenkomst van de Raad van Advies? Wat is er nu eigenlijk precies toegevoegd aan de PokerBond site - en wat staat er nog te gebeuren?

Op deze - en andere - vragen zal door ons in dit Blog antwoord worden gegeven. Verwacht een update zo eens in de week, misschien drie keer per maand. En voor al het 'snelle' nieuws is daar natuurlijk ook altijd ons Twitter account.

 

 
 
Cardcharacters5
Lees ook eerdere artikelen van Rolf & De Bond:
 
 
 

 

 

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates