Twitter

Rapporten Stichting Nederlandse PokerBond

Parlement Stichting Nederlandse PokerBond zet zich in voor een passend legaal pokeraanbod en een passend, realistisch fiscaal- en juridisch kader. In dit artikel een opsomming van de rapporten welke wij door de jaren heen ten behoeve van de beleidsmakers hebben opgesteld. In deze rapporten worden onze standpunten onderbouwd en wordt tevens aandacht gevraagd voor de unieke problematieken rondom poker.

2016 In voorbereiding op het Kamerdebat van 30 mei 2016 hebben wij onze visie verstrekt.
 
Op 30 januari 2015 is het wetsvoorstel modernisering speelcasinoregime aangeboden ter consultatie. Op uitnodiging hebben wij, in reactie op dit wetsvoorstel, in afstemming met de Raad van Advies een formele reactie opgesteld.
 
 
Op 21 mei 2013 is het wetsvoorstel kansspelen op afstand aangeboden ter consultatie. Op uitnodiging hebben wij, in reactie op dit wetsvoorstel, in afstemming met de Raad van Advies een formele reactie opgesteld.
 
 
De vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie heeft woensdag 13 april 2011 een algemeen overleg gehad. Het onderwerp van dit algemeen overleg was de beleidsvisie kansspelen van staatssecretaris Fred Teeven. In voorbereiding op dit overleg hebben wij, in afstemming met de Raad van Advies, een reactie op deze beleidsvisie opgesteld welke is verzonden aan staatssecretaris Fred Teeven en de betrokken Kamerleden. Op 26 mei 2011 hebben wij in een hoorzitting van de vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie deze standpunten nader toegelicht. 
 
Op 20 april 2011 stelde Lea Bouwmeester (PvdA) kamervragen in relatie tot 'Black Friday' en deze vragen waren voor ons reden om met een aanvullende reactie te komen. 

 
Zoals in de 'pokerbrief' van minister dr. E.M.H. Hirsch Ballin vermeld onderzoekt de minister van Justitie middels de 'Adviescommissie Kansspelen via Internet' opnieuw de mogelijkheid om kansspelen, waaronder momenteel poker, via internet wettelijk te reguleren. Stichting Nederlandse PokerBond heeft de adviescommissie in januari 2010 reeds ge├»nformeerd over haar visie op poker via internet en haar idee├źn persoonlijk in een hoorzitting toegelicht aan de commissie.
 
 
2009   Visie op Pokerbrief       
Op 8 december 2009 voert de vaste commissie voor Justitie een algemeen overleg met de minister van justitie over het kansspelbeleid, waarin mede de Pokerbrief van minister dr. E.M.H. Hirsch Ballin behandeld zou worden. Zoals in de pokerbrief is aangegeven, wordt poker, buiten het legale aanbod van Holland Casino om, op grote schaal via het illegale circuit beoefend. In de praktijk blijkt er dan ook sprake te zijn van een (gedeeltelijke) mismatch tussen vraag en aanbod. Stichting Nederlandse PokerBond heeft de uitbreiding van een passend legaal pokeraanbod als een van haar voornaamste doelstellingen geformuleerd. Wij zijn dan ook erg verheugd met de politieke erkenning van de aanhoudende mismatch tussen vraag en aanbod, maar hebben echter wel kanttekeningen bij de in de pokerbrief voorgenomen invulling van mogelijke uitbreiding van het legaal aanbod.
 
 
2009   Visie op Pokerbeleid         
In voorbereiding op het algemeen overleg dat 19 maart 2009 (oorspronkelijk 5 maart) tussen de vaste kamercommissie voor Justitie en minister Hirsch Ballin met betrekking tot het dossier kansspelen heeft plaatsgevonden, heeft stichting Nederlandse PokerBond haar gedachten ten aanzien van de situatie in Nederland, dit keer wat bondiger, persoonlijk aan alle commissieleden gezonden. Dit teneinde deze leden van juiste informatie en argumentatie te voorzien.
 
 
 
Nederland
 
 
 
2007   Poker in Nederland           
rapportage op basis van onderzoek College Toezicht op de Kansspelen
 
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en steeds groeiende media aandacht is het College van toezicht op de kansspelen een onafhankelijk onderzoek gestart naar Poker in Nederland. Doelstelling is de minister van justitie te adviseren met betrekking tot het beleid rondom poker. Wij werden gevraagd hier een partij in te zijn en we hebben deze gelegenheid met twee handen aangegrepen door een uitgebreid rapport op te stellen naar aanleiding van de onderzoeksvragen. Wij hebben het rapport aangeboden aan het College van toezicht op de Kansspelen. De beleidsmakers hebben naar aanleiding van dit rapport beter inzicht in de problemen en over hoe pokerspelers in de kou blijven staan.
 

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates