Twitter

Rolf & De Bond

 

 

Nieuwe wegen

Woensdag 25 augustus 2011, door Rolf Slotboom

Waar ik normaal gesproken bekend sta om mijn honkvastheid en geringe hoeveelheid aan veranderingen, breekt het jaar 2011 tot dusverre behoorlijk met deze traditie. Vanzelfsprekend natuurlijk omdat ik na jaren actief pokeren en schrijven danwel reporten over poker, de overstap heb gemaakt naar het actief verbeteren van de situatie voor pokerspelers middels toetreding tot de Nederlandse PokerBond. Of, enigszins kort door de bocht: na jaren van puur op mijzelf gericht zijn (professioneel poker) volgden enkele jaren waarin ik mijn kennis over het spel en mijn mening over ontwikkelingen wilde delen met een iets groter publiek (schrijver / columnist / host van een internet poker talkshow). Fases 1 en 2 dus, gevolgd door de fase 3 waarvoor ik nu uiterst bewust heb gekozen: proberen om van binnenuit de situatie voor Nederlandse pokerspelers te optimaliseren.

Echter, niet alleen op het professionele vlak hebben er dit jaar flinke veranderingen plaatsgehad – ook privé is er van alles gebeurd. Om iets meer concreet te zijn: op zaterdag 6 augustus ben ik in het huwelijk getreden! Middels een prachtige ceremonie, geweldig feest en aansluitende huwelijksreis ben ik definitief toegetreden tot het gilde der gehuwde heren – een status die mij tot dusverre uitstekend bevalt.

Dit was nogal een stap! Vandaar dan ook dat ik, tegelijk met het politieke zomerreces, alle recente ontwikkelingen in pokerland iets meer van de zijlijn heb gevolgd dan ik dit normaal pleeg te doen. Maar nu het politieke spel weer op het punt staat van beginnen zijn wij van de PokerBond er vanzelfsprekend weer volledig bij. Immers, het zal iedereen duidelijk zijn dat de komende tijd enkele zeer belangrijke beslissingen in Nederland gaan plaatsvinden. Belangrijk, omdat ze de toekomst van het pokerspel zowel in positieve als negatieve zin kunnen beïnvloeden. En belangrijk, omdat voorkomen moet worden dat politici met de beste bedoelingen beslissingen nemen die allerlei negatieve bijwerkingen kunnen hebben – niet alleen voor de pokergemeenschap als geheel, maar juist ook voor goedwillende individuele burgers, en uiteindelijk dus voor de Nederlandse gemeenschap als geheel.

Aan ons de taak om bovenop deze ontwikkelingen te blijven! Dit omdat beslissingen die nu verkeerd zouden worden genomen, mogelijk onherstelbaar zullen blijken te zijn gezien de toch al broze staat waarin het (Nederlandse / internationale) poker verkeert. En, heel belangrijk: omdat Nederlandse pokerspelers er simpelweg recht op hebben dat ze worden gesteund door solide wetgeving & faire belastingregels. En ze derhalve niet meer in een hoekje worden gezet van ‘illegaal’ of zelfs ‘crimineel’, wat geen enkel (lees: geen enkel) recht doet aan de praktijk van het dagelijkse poker.

 
 
Cardcharacters5
Lees ook eerdere artikelen van Rolf & De Bond:

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates