Twitter

Catshuisoverleg mislukt!

Zaterdag 21 april 2012 werd bekend gemaakt dat de onderhandelingen in het Catshuis zijn mislukt. Welke gevolgen dit exact zal hebben voor de modernisering van het Nederlandse Kansspelbeleid is moeilijk aan te geven. Op 23 mei as. staat een algemeen overleg van de kamercommissie Veiligheid en Justitie gepland omtrent het dossier kansspelen en naast het geagendeerde onderzoek: de Kaarten op tafel, verwachtten wij ook nadere berichten over de ingediende moties en een verdere uitwerking van de beleidsvisie kansspelen. 

Of dit overleg en de verdere voortgang van dit dossier nog zal plaatshebben zal komende weken moeten blijken. Bij de val van Balkenende IV werd er een lijst van onderwerpen opgesteld welke nog wel of juist niet door een eventueel demissionair kabinet konden worden behandeld. Het lijkt op verdere vertraging van het dossier, maar we zullen over de exacte gevolgen berichten zodra er meer duidelijkheid komt.

Update - 3 mei:

Momenteel zijn de kamerleden twee weken met reces. Na dit reces zullen de verschillende kamercommissies bijeen komen om voorliggende beleidsbeslissingen te bespreken. In een plenaire vergadering zal uiteindelijk beslist worden welke onderwerpen controversieel worden verklaard. Aangezien de uitgewerkte beleidsvisie van Fred Teeven nog niet met de 2e kamer is gedeeld is het onduidelijk of deze hiervan onderdeel zal zijn.   

Update - 7 mei:

Het ziet er naar uit dat er 23 mei as. wat meer duidelijkheid op het dossier zal komen. In de ochtend zal er een Algemeen Overleg met betrekking tot het dossier kansspelen plaatsvinden en in de middag zal de vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie in een procedurevergadering de groslijst controversieel verklaren behandelen.   

Update - 10 mei:

In een brief aan de 2e Kamer  informeert Staatssecretaris Fred Teeven de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de uitvoering van de moties die bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit waren ingediend. Tevens reageert hij in deze brief op het arrest van de Hoge Raad van 24 februari 2012 in de zaak tussen De Lotto en Ladbrokes en de relatie tussen dit arrest en de afspraak in het regeerakkoord over het legaliseren van online kansspelen.

De inhoud van deze  brief zal hiermee onderdeel worden van het geplande Algemeen Overleg van 23 mei as.   

Catshuisoverleg1-600x400 

 

 

 

     

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates