Twitter

Update VMW Taxand

 blauwe-envelop

29 mei 2012

Beste deelnemers aan de proefprocedure,

De Rechtbank Haarlem heeft uitspraak gedaan in één van de twee procedures binnen de Fiscale Pokerprocedure. Deze uitspraak is lang verwacht en is zeer gunstig. Helaas zijn we door de Rechtbank niet op alle aangevoerde punten in het gelijk gesteld en zullen we hoger beroep moeten aantekenen. Niettemin is de uitspraak zeer gunstig omdat de Rechtbank heeft bevestigd dat zowel bij deelname aan live toernooien als online poker bij aanbieders binnen de Europese Unie geen kansspelbelasting is verschuldigd. Tevens heeft de Rechtbank bevestigd dat geen boete kan worden opgelegd.

Hieronder geven wij een samenvatting van het oordeel van de Rechtbank.

Wij zullen op korte termijn in overleg met de belanghebbende in deze procedure en het bestuur van de Stichting Fiscale Pokerprocedure de te voeren strategie bepalen. We zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Mochten jullie in de tussentijd vragen hebben over de gevolgen en de verdere verloop van de procedure, dan horen we dit uiteraard graag.

De tweede uitspraak in de proefprocedure van de Rechtbank Den Haag moet nog plaatsvinden. De Rechtbank heeft dit echter uitgesteld voor een periode van max. 6 weken. Ook deze uitspraak zullen we door middel van een update met jullie delen. 

Met vriendelijk groet,

VMW Taxand N.V.

Executive summary:

  • De Rechtbank wijst ons beroep op het vrije verkeer van dienstverlening binnen de Europese Unie toe. Dit betekent dat er geen kansspelbelasting geheven kan worden over prijzen uit live toernooien én winsten uit online poker georganiseerd door aanbieders binnen de Europese Unie.
  • De Rechtbank wijst ons beroep op de vrijheid van kapitaalverkeer af. Dit betekent dat over prijzen uit live toernooien en online poker georganiseerd door aanbieders buiten de Europese Unie nog wel kansspelbelasting kan worden geheven.
  • De Rechtbank oordeelt dat de heffing van kansspelbelasting (en met name het ontbreken van verliesverrekening over de maanden heen) niet in strijd is met het eigendomsrecht van artikel 1 Eerste Protocol EVRM omdat er volgens de rechter geen sprake is van een buitensporige last.
  • Gelet op het bovenstaande is een beroep op de vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting alleen nog relevant voor prijzen (winsten) behaald buiten de Europese Unie. Er kan volgens de Rechtbank een beroep worden gedaan op de vrijstelling wanneer in het buitenland de prijs in de belastingheffing wordt betrokken. De bewijslast rust echter op de speler en de onderworpenheid moet met een officieel document van de buitenlandse fiscus worden aangetoond.
  • De Rechtbank oordeelt dat de kansspelbelasting alleen kan worden verrekend indien de opbrengsten uit poker in box I worden belast als winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden.
  • De Rechtbank is van mening dat de boete op basis van het verkeerde wetsartikel is opgelegd. De boete wordt derhalve vernietigd. De rechter geeft geen oordeel over de vraag of er sprake is van een pleitbaar standpunt. Echter, de Rechtbank merkt wel letterlijk op dat moet worden toegegeven dat uit de uitspraak van de staatssecretaris over wanneer er sprake is van een binnenlands of buitenlands kansspel, ook de conclusie kan worden getrokken die wij voorstaan. Hiermee zegt de rechter naar onze mening in feite dat dit een pleitbaar standpunt is. Dit pleitbare standpunt wordt tevens bevestigd doordat de Rechtbank opnieuw oordeelt dat de heffing van KSB in strijd is met Europees recht.  

 

                                                                                              ***

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates