Twitter

IFP

logo_IFP

Wettelijke kaders

wettekst
Internationaal  
 
Ondanks dat ieder land zo haar eigen specifieke beleid heeft ten aanzien van poker is poker is natuurlijk een grensoverschrijdende aangelegenheid. Een internationale bundeling van krachten is niet eenvoudig, maar wat ons betreft wel essentieel aangezien de wetgevings- en beleidsvraagstukken zich steeds meer richting het Europese- en wereldvlak gaan begeven. In een aantal landen zijn inmiddels positieve ontwikkelingen gaande. Denk hierbij bijvoorbeeld aan België, Frankrijk, Noorwegen, Rusland en Oekraïne. Door onze krachten te bundelen wordt onze stem sterker en kunnen we gebruik maken van elkaars ervaringen.
 
In maart 2009 is Stichting Nederlandse PokerBond gevraagd om samen met een aantal andere ‘Founding Countries’ zitting te nemen in het bestuur van de op te richten wereldpokerbond: International Federation of Poker. Er zijn een aantal redenen waarom wij denken dat juist de IFP een grote kans van slagen heeft. Serieuze financiële slagkracht, de juiste mensen aan de top, enorme bestuurlijke bondservaring vanuit andere disciplines, zetelend te Lausanne direct in relatie tot de grootste bondsnetwerken ter wereld en erkenning door het Internationale hof van arbitrage voor sport.
 
Natuurlijk houdt toetreding tot de IFP niet in dat onze strijd op nationaal niveau aan kracht inboet. Onze doelstellingen blijven daarin onveranderd overeind. Wij geloven er wel in dat de IFP enkele van deze doelstellingen meer kracht bij kan zetten.

Chronologisch overzicht

kalender

Facebook

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates