Twitter

Website IFP

 

ifp logo2013

 

Nations' Cup

nationscup

The Table

thetable

IFP Nations' Cup: een impressie

Het zal bij de meesten van u bekend zijn: de Nederlandse PokerBond is één van de founding members van de International Federation of Poker, kortweg IFP. Eenvoudig gezegd zou je kunnen stellen dat deze IFP het overkoepelende orgaan is waarin alle (momenteel circa 45) nationale pokerbonden zijn verenigd, met als officieel doel “poker’s official governing body” te worden. (Einde quote.) Met andere woorden: een uiterst belangrijk orgaan voor de toekomst van het internationale poker – niet in de laatste plaats in politieke zin wat betreft regelgeving, legaliteit etc.

Al sinds haar oprichting in 2009 strijdt de IFP om poker wereldwijd erkend te krijgen als skill game. Dit in tegenstelling tot de wettelijke titel die het spel in veel landen (inclusief Nederland) draagt, namelijk die van kansspel / game of chance. Het door de IFP georganiseerde experiment “Duplicate Poker ” was dan ook uiterst interessant te noemen, omdat men een poging deed om met enkele aanpassingen t.o.v. normaal toernooipoker de skill factor niet alleen flink te verhogen, maar vooral deze skill factor aan te tonen. Door pokerspelers van de verschillende landen aan afzonderlijke tafels precies dezelfde handen te laten spelen, onder exact dezelfde omstandigheden en in exact dezelfde positie, zouden de wijze waarop pokerspelers hun handen uitspelen en derhalve de kwaliteit van hun beslissingen de (enige) twee factoren zijn die uiteindelijk zouden bepalen welk team zou winnen. De uitslag van het toernooi puur bepaald door skill, dus!

IMSANu valt op dit experiment (waarover u uitgebreid kunt lezen op de site van de IFP) nog van alles af te dingen, en de organisatie liep ter plekke nog tegen meer dan genoeg problemen aan om enig ‘definitief’ oordeel te kunnen vellen. Niettemin was het uitgangspunt van de IFP zeer vooruitstrevend, en uiterst hoopgevend voor diegenen in het internationale poker die er moeite mee hebben dat hun spel vaak nog steeds vaak onder de noemer ‘geluk’ wordt geschaard, terwijl zij het zelf meer zien in de richting van skill games als, pakweg, schaken of bridge. Dit toernooi werd dan ook georganiseerd onder de paraplu van de International Mind Sports Association, kortweg IMSA.  

Team_NLklein

Het goede nieuws voor ons als Nederlanders: we presteerden uitstekend! Het door de woordvoerder van de Nederlandse PokerBond Rolf Slotboom samengestelde Nederlandse team (met grootheden als Marcel Lüske, Noah Boeken, Jorryt van Hoof, Fatima Moreira de Melo, Rob Hollink en reserve Koen de Bakker) wist keurig de finale te bereiken. En in deze finale bleven wij slechts enkele punten achter gedoodverfde winnaar Duitsland op een zeer nette vijfde plaats. Een uitstekende prestatie dus, en ook een prima indicatie dat met het spelniveau van de Nederlandse topspelers internationaal gezien weinig mis is.

Helaas voor de teamleden konden zij in het afsluitende “The Table” deze goede prestatie uit het Duplicate Poker niet voortzetten. Dit The Table toernooi, gewonnen door de Spanjaard Raul Mestre, was een regulier, deepstacked no-limit hold’em event zonder buy-in, maar met een door derden beschikbaar gestelde prijzenpot. Fijn voor de spelers natuurlijk, maar ook noodzakelijk vanuit het perspectief van de organisatie. Immers, om deze eerste IFP Nations' Cup tot een succes te maken was het absoluut noodzakelijk dat de media hieraan voldoende aandacht zouden besteden. En daarvoor zijn prijzenpotten en de aanwezigheid van sterren nu eenmaal onontbeerlijk. En dat laatste was gelukkig prima gelukt, met in Londen aanwezig enkele van de allerbeste spelers uit Amerika, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het thuisland Engeland.

Debatingchambercountyhall

Al met al was deze IFP Nations' Cup een groot succes te noemen. En ondanks dat de uitkomsten van het Duplicate Poker experiment de komende maanden nog zorgvuldig zullen worden geanalyseerd, is de organisatie nu al bezig met de voorbereidingen voor het komende jaar. Maar niet alleen voor de organisatie of voor de spelers, ook voor ons als Nederlandse PokerBond was deze trip naar Londen uiterst succesvol. Immers, voorzitter Martijn Paulen werd tijdens het congres in de indrukwekkende Debating Room van County Hall (zie foto) voor vier jaar herkozen in de board van de IFP – waarmee nogmaals de uitstekende (zowel zakelijke als persoonlijke) banden tussen beide organisaties werden benadrukt. Een uitstekende ontwikkeling dus, niet alleen voor de belangen van het Nederlandse poker als geheel, maar vooral ook voor de continuïteit van het beleid, en voor de invloed die de PokerBond zowel nationaal als internationaal kan (blijven) uitoefenen.

 anthonybondklein Martijn, Rolf, Anthony Holden en Teun

Chronologisch overzicht

kalender

Facebook

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates