Twitter

Contactgegevens

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KvK nr.: 17188896 te Eindhoven 
Bank rekening nr.: NL05 RABO 0121 1648 96

 

Media
Mediaprotocol Stichting Nederlandse PokerBond

De vermelding van of verwijzing naar de naam en het logo van Stichting Nederlandse PokerBond in de media of op websites mag alleen geschieden met uitdrukkelijke toestemming vooraf van het bestuur van de stichting.
Media aanvragen kunnen via email worden ingediend bij:
 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
U dient in uw aanvraag duidelijk te vermelden;
- De aanleiding van uw aanvraag
- De vragen die u wil stellen
 
Geschreven media wordt er met nadruk op gewezen dat het niet is toegestaan artikelen te plaatsen zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van de woordvoerder of van (één van de leden van) het bestuur van de stichting. Dit geldt zowel voor de inhoud van het artikel almede voor de (sub)titel van het artikel.


Gebruik foto's:
Het staat de media vrij om de foto's van de bestuursleden en de woordvoerder van Stichting Nederlandse PokerBond te gebruiken, mits de verplichte toevoeging "Foto's: Maudy van Hooft" wordt vermeld onder de desbetreffende foto's. U kan een hoge resolutie foto dowloaden door op de gewenste foto te klikken.

Chronologisch overzicht

kalender

Facebook

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates