Twitter

Doneren

Doneren

 
collectebus2 
 
De stichting Nederlandse PokerBond ontvangt geen subsidie van de overheid en is daarom voor haar strijd volledig afhankelijk van giften en donaties. Uw bijdrage van harte welkom. U kunt uw donatie rechtstreeks overmaken naar ons rekeningnummer NL05 RABO 0121 1648 96 t.n.v. Stichting Nederlandse PokerBond te Eindhoven.
  
Donatie Protocol 
  
Algemene voorwaarden voor donaties aan Stichting Nederlandse PokerBond 
  • Donaties zijn schenkingen waar geen tegenprestaties tegenover staan
  • Donaties worden vrijwillig gedaan
  • Stichting Nederlandse PokerBond accepteert donaties om haar omschreven doelstellingen te bereiken
  • Donaties leiden niet tot enige vorm van eigenaarschap, betrokkenheid of invloed op de omschreven doelstellingen en gekozen strategie van Stichting Nederlandse PokerBond
  • Van donaties hoger dan Euro. 1000,- wordt de herkomst onderzocht
 
Met behulp van uw donatie kunnen wij onze strijd doorzetten. Dank u wel!

Doneren

Donate using PayPal
Amount:
Donatie aan:

Chronologisch overzicht

kalender

Facebook

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates