Twitter

Rolf & De Bond: Een mooi begin!

Rolf & De Bond

 

 

Een Mooi Begin!

Vrijdag 15 april 2011, door Rolf Slotboom

De eerste weken in mijn nieuwe functie zitten erop! Vereerd als ik was dat ik door de zittende PokerBond leden Martijn Paulen (voorzitter) en Teun van Gestel (secretaris / penningmeester) gevraagd werd om het woordvoerderschap van de Bond op mij te nemen – veel tijd om te genieten van deze nieuwe titel had ik niet. In plaats van mij rustig in te lezen in de materie en door de ervaren Martijn & Teun uit de wind te worden gehouden, waren de ontwikkelingen dusdanig dat ik direct voor de leeuwen werd geworpen.

Immers, de beleidsvisie kansspelen van Fred Teeven had een dusdanige impact (lees: was een vrij serieuze trendbreuk met het meer restrictieve kansspelbeleid van de voorgaande jaren) dat wij niet alleen volop in de media waren – maar ook direct actie moesten ondernemen. Met behulp van de door mij gevormde Raad van Advies (bestaande uit Nederlandse toppers op allerhande gebied, variërend van profspelers tot journalisten tot advocaten tot vertegenwoordigers van fora en andere pokermedia) hebben we direct onze reactie gegeven op deze beleidsvisie. Binnen drie weken na mijn aanstelling was ik al aanwezig bij mijn eerste politieke debat die voortvloeide uit dit alles, de AO Kansspelen in Den Haag. Gevoegd bij het opdoen van zo veel mogelijk dossierkennis en het verrichten van enige lobbyactiviteiten, was het voor mij dus een flinke sprong in het diepe. Immers, ik had door de jaren heen de politiek wel altijd zo goed mogelijk gevolgd. Maar er is natuurlijk een flink verschil tussen alle ontwikkelingen van een afstandje duiden, of er zelf middenin staan!

Een belangrijke reden voor mijn komst was de doelen & activiteiten van de PokerBond iets duidelijker voor het voetlicht te brengen. Gelukkig lijkt de eerste fase hiervan goed gelukt. Ondanks dat ik geenszins een allemansvriend ben, werd mijn toetreden tot de Bond in brede kring gesteund – zowel bij de groepen waar mijn roots liggen (de pokerspelers, de casino’s), als de groepen die ik later heb vertegenwoordigd (de journalistieke kant, met name columnisten & journalisten). En tot mijn vreugde bleek men ook in de politiek bereid mijn verhaal aan te horen, en voelde ik voldoende vertrouwen in zowel mijn capaciteiten als mijn motivatie.

Gelukkig maar! Na het mediaoffensief van de eerste twee weken en de politieke activiteiten direct erna, is er nu even een korte periode van rust aangebroken – althans tot aan het vervolgoverleg in mei. Deze tijd hebben Teun, Martijn & ik gebruikt om de site ietwat op te schonen & te verversen. Speciaal voor de gelegenheid zijn wij afgereisd naar Tilburg en hebben wij ons door Maudy van Hooft op de gevoelige plaat laten vastleggen om zo ook naar buiten toe ons net iets meer dan vroeger naar buiten toe te profileren. (Foto’s die overigens gratis in de media zijn te gebruiken, onder de uitdrukkelijke vermelding van de naam van de fotografe. Overigens zijn ook andere foto’s op verzoek verkrijgbaar, waaronder enkele iets ‘lossere’ en net iets minder zakelijke foto’s.) De site heeft verder uitgebreide verslagen over alle recente ontwikkelingen, inclusief onze analyse van de eerste termijn van het AO. En vanzelfsprekend zijn nog altijd alle donaties welkom. Immers, deze donaties maken het mogelijk dat wij met hart en ziel kunnen strijden voor de belangen van het Nederlandse poker in de breedste zin van het woord, variërend van de zeer kleine groep beroepspokeraars tot de flinke massa aan recreatieve spelers die voor het plezier, de kameraadschap of de intellectuele uitdaging af en toe een kaartje legt.

Kortom: verwacht meer nog dan vroeger vanaf deze plek updates over al onze bezigheden, en verwacht dat – meer nog dan we altijd al hebben gedaan – we bovenop alle ontwikkelingen zullen zitten. En voor vragen of opmerkingen, aarzel niet om mij direct te benaderen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., of anders via het algemene adres van de Bond This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 
 
Cardcharacters5

Doneren

Donate using PayPal
Amount:
Donatie aan:

Chronologisch overzicht

kalender

Facebook

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates