Twitter

Het Bestuur

Het Bestuur

De Stichting Nederlandse PokerBond wordt op vrijwillige basis bestuurd door:
  • M.W. Paulen - voorzitter
  • T. van Gestel - secretaris / penningmeester

Woordvoerder

  • R. Slotboom - woordvoerder
Om invulling te geven aan de doelstellingen en de belangenbehartiging van de Nederlandse pokerspeler te vervolmaken heeft het bestuur per 18 maart 2011 Rolf Slotboom aangenomen in de functie van woordvoerder. Rolf is tevens door het bestuur benoemd als voorzitter van de Raad van Advies.


PokerBond M.Paulen, T.v.Gestel en R.Slotboom
v.l.n.r.: R. Slotboom, M.W. Paulen, T. van Gestel                  Foto: Maudy van Hooft

 

 

Chronologisch overzicht

kalender

Facebook

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates