Twitter

Missie en visie

Missie en Visie

 
"Een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk met het doel poker in Nederland naar een hoger, professioneler niveau te tillen"
 
 
De Nederlandse PokerBond onderschrijft de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid: tegengaan van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en tegengaan van illegaliteit en criminaliteit.
Wij zetten echter grote vraagtekens bij de doeltreffendheid van het huidige beleid als het gaat om nastreving van deze doelstellingen ten aanzien van Poker.
Gezien de enorme toename van pokerenthousiasten mag men gerust spreken van een sociaal fenomeen waarop het hopeloos verouderde beleid geen afdoende antwoord kan formuleren.
De unieke positie van de Nederlandse PokerBond en het succes van haar inspanningen tot nu toe, dankt zij grotendeels aan het stichtingskarakter van de organisatie en de gekozen onafhankelijke strategie.
 
De PokerBond vertegenwoordigt haar achterban zonder commerciƫle vertroebeling en is hierdoor in staat de verder sterk gefragmenteerde markt te bundelen.
Zodoende heeft de PokerBond een krachtig merk en imago opgebouwd dat als platform kan dienen om een sleutelrol te spelen in het in beweging brengen van de Nederlandse markt en het verbeteren van het publieke- en politieke imago van poker.
Met de komst van de pokerbond zijn de deuren richting belastingdienst, college van toezicht op de kansspelen, het ministerie van justitie, Holland Casino en richting de verslavingszorg geopend. De Nederlandse PokerBond is hiermee de centrale gesprekspartner met betrekking tot Poker in Nederland.
 
Stakeholders
Als belangenorganisatie is het een strategische noodzaak de context en belanghebbenden helder in kaart te hebben. De volgende partijen nemen wij direct of indirect mee in het bepalen van onze strategie:
  • De beleidsmakers
  • De spelers
  • Pokercommunities
  • Verslavingszorg
  • Aanbieders
 
 
 

Chronologisch overzicht

kalender

Facebook

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates