Twitter

Raad van Advies

 
 
De stichting Nederlandse PokerBond heeft een Raad van Advies bestaande uit ten minste vijftien en ten hoogste vijfentwintig leden. Het aantal leden van de Raad van Advies wordt vastgesteld door het bestuur van de Stichting. De Raad van Advies heeft tot taak het bestuur van de stichting te adviseren bij de uitvoering van haar taken op het gebied van de belangenbehartiging van de Nederlandse pokerspeler.
 
De voorzitter van de Raad van Advies wordt benoemd door het bestuur van de stichting. De andere leden van de Raad van Advieszijn afkomstig uit aan de stichting verwante organisaties, doelgroepen of deelbelangen binnen de Nederlandse pokermarkt.

Deze Raad bestaat momenteel uit de volgende mensen:

 • Rolf Slotboom (voorzitter)
 • Kees Aerts
 • Koen de Bakker
 • Peter Dalhuijsen
 • Erik de Groot
 • Jacco Hester
 • Rob Hollink
 • Rik Klein Entink
 • Pieter de Korver
 • Sijbrand Maal
 • Fatima Moreira de Melo
 • Frank Op de Woerd
 • Sven Polarski
 • Nicky Roeg
 • Floris de Rijke
 • Mario Singels
 • Joeri van der Sman
 • Terence Vink 
 • Jasper Wetemans
 • Roland Willems

Chronologisch overzicht

kalender

Facebook

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates