Twitter

Verantwoord spelen

8847407-arts-bedrijf-medische-thermometer

Poker valt onder de wet op de kansspelen en kan in sommige gevallen erg verslavend zijn. Op deze pagina vind je meer informatie over enkele instanties waar je of hulp kan krijgen bij gokverslaving.

Het spelen van poker is erg populair, vooral onder jongeren. Is poker een onschuldig spelletje of brengt het spel risico’s met zich mee? Om meer duidelijkheid te krijgen heeft Tactus in samenwerking met de Universiteit Twente onderzoek gedaan naar de mogelijke relatie tussen poker en problematisch gokken. Dit is het eerste onderzoek waarin deze relatie is onderzocht.

Op basis van de onderzoeksbevindingen van Tactus kan een profielschets worden gegeven van een risicovolle pokeraar:

Een risicovolle pokeraar:

 1. is man;
 2. speelt al langer poker (? 4 jaar);
 3. speelt minstens 3 à 4 keer per week;
 4. speelt voornamelijk op het internet;
 5. speelt met hoge(re) inzetten;
 6. speelt frequent cashgames (14 dagen per maand);
 7. heeft een lage gedragscontrole;
 8. speelt poker als afleiding en om negatieve emoties te verdringen;
 9. staat minder stil bij mogelijke negatieve gevolgen van (te vaak) poker spelen.
 Tips ter voorkoming van problematisch pokeren
 1. Stel jezelf een limiet, zowel wat betreft tijd als geld.
 2. Neem af en toe een pauze om afstand te nemen van het spel.
 3. Probeer niet je verlies terug te winnen.
 4. Speel niet onder invloed van alcohol of drugs.
 5. Speel voor het plezier, niet om negatieve gevoelens te verdringen.
 6. Wees alert op signalen die duiden op controleverlies.
 7. Onderken het kanselement van poker.

Er is sprake van problematisch pokergedrag indien er minstens vijf van de volgende kenmerken op een persoon van toepassing zijn:

 1. is gepreoccupeerd door poker (bijvoorbeeld preoccupatie met het herbeleven van eerdere gokervaringen, de bij het pokeren horende handicaps of het plannen van de volgende gok, of denken over manieren om aan geld te komen om te pokeren).
 2. heeft steeds meer geld nodig om te pokeren om dezelfde opwinding te bereiken.
 3. deed herhaaldelijk weinig succesvolle pogingen het pokeren in de hand te houden, te verminderen of te stoppen.
 4. is rusteloos of prikkelbaar bij pogingen om het pokeren te verminderen of te stoppen.
 5. gokt als een middel om te ontsnappen aan problemen of om een sombere stemming te verlichten (bijvoorbeeld gevoel van hulpeloosheid, schuld, angst, depressie).
 6. keert vaak de volgende dag terug om het geld dat eerder verspeeld werd terug te winnen (‘quitte’ te spelen).
 7. liegt tegen gezinsleden, behandelaar of anderen om de mate van betrokkenheid bij het pokeren te verhullen.
 8. heeft onwettige handelingen begaan om het pokeren te kunnen betalen, zoals vervalsing, oplichting, diefstal of verduistering.
 9. heeft vanwege het pokeren belangrijke relaties, werk of onderwijs- of carrièremogelijkheden op het spel gezet of is deze kwijtgeraakt.
 10. rekent op anderen om voor geld te zorgen om een uitzichtloze financiële situatie, die door het pokeren ontstaan is, te verlichten. 
Bron: tactus.nl
 
Wanneer jij, of iemand die jij kent aan minimaal 5 van onderstaande kenmerken voldoet raden wij je ten alle tijden aan om contact op te nemen met een hulpverleningsinstantie.

Chronologisch overzicht

kalender

Facebook

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates