Twitter

Kansspelbelasting

wettekst

Pokerprocedure

Zaak Mengerink

hamer
Zaak Mengerink
   
blauwe-envelop
  
Vrijdag 2 december 2011 was een mogelijk historische dag voor pokerend Nederland. Pokerspeler Joost Mengerink won een geschil met de Belastingdienst, en zou derhalve - in tegenstelling tot wat de Kansspelbelasting zegt - niet belastingplichtig zijn over zijn buitenlandse live cashes? Een uitspraak met mogelijk verregaande implicaties, aldus Terence Vink, de advocaat van Joost Mengerink en tevens lid van de RvA van de PokerBond. Rolf vroeg Terence Vink naar de mogelijke gevolgen van deze uitspraak. Zijn antwoord was als volgt:
 

Beste Rolf,

Als trots lid van de Raad van Advies van de Pokerbond informeer ik je even als volgt:

De procedure is gevoerd door professioneel pokerspeler Joost Mengerink (zie foto) en ondergetekende. Onze uitspraak is baanbrekend, aangezien de Rechtbank heeft geoordeeld dat de Nederlandse kansspelbelasting in strijd is met het EU-recht. Belangrijk hierbij is te beseffen dat in geschil was de prijzen die Joost heeft gewonnen met meerdaagse pokertoernooien in Praag en Budapest. Ons primaire geschilpunt was, in tegenstelling tot de Fiscale Pokerprocedure, dat meerdaagse pokerspelen geen kansspel is. Op ons primaire standpunt hebben wij vooralsnog verloren.

Desalniettemin zijn de gevolgen van de uitspraak verstrekkend. In de wet op de Kansspelbelasting wordt een ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt tussen prijzen die worden gewonnen door spelers die in Nederland wonen en bij het Holland Casino prijzen winnen en binnen de EU. In het laatste geval heft Nederland kansspelbelasting van de speler en wordt geen rekening gehouden met de inleg. In binnenlandse situaties wordt van de organisator geheven en wordt wel rekening gehouden met de inleg. Voor dit onderscheid is geen rechtvaardiging te vinden en dus in strijd met het EU-recht. Kortom, een Nederlandse pokerspeler wordt belemmerd om deel te nemen aan pokertoernooien buiten Nederland en binnen de EU.

De uitspraak is niet alleen relevant voor meerdaagse pokertoernooien, maar ook voor gewonnen prijzen via websites die vanuit de EU worden geƫxploiteerd. Daarnaast kunnen pokerspelers die reeds van bezwaar en-of beroepsmogelijkheid gebruik hebben gemaakt ook een succesvol beroep doen op deze uitspraak, aangezien voor hen het oude recht nog van toepassing zal zijn. Indien de aanslag onherroepelijk vaststaat, er kan dan niet meer rechtsgeldig bezwaar- of beroep worden gemaakt tegen de aanslag, is er geen rechtsingang om tegen de aanslag op te komen.

De ongerechtvaardigde belemmering kan uitsluitend worden herstel door een wetswijziging, waarbij het voor de hand zal liggen dat de maatstaf van heffing voor buitenlandse toernooien in overeenstemming moet worden gebracht met de Nederlandse. In de maatstaf van heffing moet dan rekening worden gehouden met de inleg. Administratief zal dat een hele klus worden, waarbij internationale informatie-uitwisseling ook een rol speelt. Deze wetswijziging kan slechts beperkt terugwerkende kracht hebben. Voor de Pokerbond is nu een schone taak weg gelegd om verder actie te voeren tegen de kansspelbelasting, in de hoop dat deze mogelijk wordt afgeschaft.

 Wij verwachten dat de Belastingdienst in hoger beroep zal gaan tegen de uitspraak. Indien dat het geval is, zullen wij ook incidenteel in hoger beroep gaan voor wat betreft ons standpunt dat meerdaagse pokertoernooien geen kansspel is. Met ons juridisch gevecht willen wij een brug bouwen voor andere pokerspelers. Hiervoor kunnen pokerspelers zich wenden tot This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Vervolgens heeft Rolf aan Terence gevraagd of pokerspelers zich nu eventueel al zouden kunnen beroepen op deze zaak? of kan dat pas als de zaak ook in hoger beroep / Hoge Raad is gewonnen, danwel als de overheid afziet van hoger beroep? In zijn antwoord geeft Terence Vink aan: 

Alle spelers kunnen zich er al op beroepen. De uitspraak heeft zeker rechtskracht. De belastingdienst kan wel beslissing aanhouden tot het hoger beroep in zaak Mengerink.

Beroepschrift Belastingdienst

Inmiddels heeft de Belastingdienst aangekondigd in beroep te gaan tegen deze uitspraak. In het beroepschrift van 20 januari jl. geven zij een uitvoerige onderbouwing. In het kort stellen zij zich op het standpunt dat iedere vorm van poker wel een kansspel is, maar meerdaags toernooipoker niet bezien kan worden als een casinospel. Indien de Belastingdienst in het gelijk wordt gesteld zou dit betekenen dat de deelnemer aan meerdaags binnenlands toernooiaanbod van Holland Casino zelf belastingplichtig is over de gewonnen prijzen.

De Stichting Nederlandse PokerBond stelt zich op het standpunt dat iedere vorm van poker middels de Beschikking Casinospelen 1996  wordt aangemerkt als casinospel. Deze Beschikking wordt al jaren gebruikt om juridisch het pokermonopolie van het Holland Casino te verantwoorden. De argumentatie van de Belastingdienst zou voorts betekenen dat meerdaags toernooipoker geen onderdeel is van dit monopolie? en er dus een vergunning voor meerdaags toernooipoker buiten Holland Casino aangevraagd zou kunnen worden?

Update augustus 2013

Inmiddels heeft het Hof van Amsterdam op 27 juni jl. uitspraak gedaan in hte hoger beroep. Wat de exacte consequenties van deze uitspraak, mede in het licht van de in het wetsvoorstel aangekondigde wijzigingen, zijn en hoe deze uitspraak geduid zal moeten worden zullen we jullie laten weten.

Hier de uitspraak van het Hof van Amsterdam

     

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates