Twitter

tweede kamer
 
 
Politiek
 
Poker en al haar varianten vallen momenteel onder de Wet op de Kansspelen en daarmee in het domein van het Ministerie van Veiligheid & Justitie (Ook het Ministerie van Financien speelt in het politieke pokerdossier een belangrijke rol als gevolg van de Wet op de Kansspelbelasting en de staatsdeelneming in Holland Casino). Het dossier kansspelen is onderdeel van de portefeuille van de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie, per 20 maart 2015 de heer Klaas Dijkhoff. In de beleidsvisie kansspelen van 19 maart 2011 heeft het kabinet aangegeven de Wet op de Kansspelen te willen moderniseren.
 
Inmiddels, 23 juli 2014, is het wetsvoorstel Kansspelen op afstand voor behandeling aangeboden bij de Tweede Kamer. De behandeling en beoordeling van deze beleidsvoornemens is in de Tweede Kamer onderdeel van de vaste kamercommissie voor Veiligheid & Justitie. Na goedkeuring door de Tweede Kamer zal het wetsvoorstel dan behandeld dienen te worden in de Eerste Kamer.
 

Lees meer over het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand

 
 

Achtergronden

tweede_kamer

Chronologisch overzicht

kalender

Facebook

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates